Calcijex Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

CALCIJEX nedir ve ne için kullanılır?

• CALCIJEX 2 |g/ml i.v. ampul; 2 |g kalsitriol içeren 1 ml’lik ampullerde sunulmaktadır. Bir kutuda 25 ampul bulunur.

• Her 1 ml CALCIJEX i.v. ampul, 2 mikrogram kalsitriol içerir.

• Kalsitriol, vitamin D3’ün aktif formudur.

• CALCIJEX, kronik (uzun dönemli) böbrek bozukluğu için diyalize giren hastalarda hipokalsemi (kanda düşük kalsiyum seviyesi) tedavisi için kullanılır. Ayrıca kemik problemlerine neden olabilen kandaki yüksek paratiroid hormon (PTH) seviyelerini de azaltabilir. Sağlıklı kişilerde kalsitriol doğal olarak böbrekler yoluyla üretilir. Fakat böbrek bozukluğunda çoğu kez, doğal olarak üretilen kalsitriol eksikliği bulunmaktadır. Bu durum da kanda düşük kalsiyum seviyelerine ve yüksek PTH seviyelerine neden olabilmektedir. Kalsitriol vücudun doğal kalsitriolünün yerine geçmek için kullanılır. Kalsitriol kandaki kalsiyum seviyelerini arttırır ve PTH seviyelerini düşürür.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CALCIJEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CALCIJEX kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Allerjik şok (anaflaksi)

Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALCIJEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı idrar oluşması (poliüri)

Aşırı susama (polidipsi)

İştah azalması

Kilo kaybı

Gece idrara kalkma (noktüri)

Göz zarı iltihabı (konjonktivit)

Pankreas iltihabı (pankreatit)

Işığa aşırı duyarlılık (fotofobi)

Kaşıntı (pruritus)

Vücut ısısının artması (hipertermi)

Cinsel istekte azalma (libido azalması)

Serum üre/nitrojen artması (BUN artışı)

İdrarda albümin bulunması (albüminüri)

Kolestrol yüksekliği (hiperkolesterolemi)

Karaciğer enzimlerinde artış (SGOT ve SGPT artışı)

Ektopik kalsifikasyon

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

Kalp atım ritminde bozukluk (kardiyak aritmiler)

Nadiren belirgin ruhsal bozukluk (psikoz)

Kanda magnezyum seviyesinde artış (hipermagnezemi)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Burun akıntısı (rinore)

Halsizlik

Baş ağrısı

Uyku hali

Bulantı

Kusma

Ağız kuruluğu

Kabızlık

Kas ağrısı

Kemik ağrısı

Metalik tat

Bunlar CALCIJEX’in hafif yan etkileridir.

CALCIJEX Nasıl Kullanılır?

CALCIJEX dozu her hasta için değişmektedir. Sizin için uygun olan doza doktorunuz karar verecektir. CALCIJEX, yaklaşık 3 haftada bir diyalizin sonunda muhtemelen katater aracılığı ile damarınıza enjekte edilecektir. CALCIJEX’in çalışması için diyetinizde kalsiyum olması gerektiğinden, size kalsiyum tableti verilebilir veya hangi yiyeceklerden daha fazla yenmesi gerektiği söylenebilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Çocuklarda Kullanımı

CALCIJEX ‘in çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.

Östrojen azalmasına bağlı sekonder menapozal osteoporoz: Bu hasta grubundaki etkinliği henüz belirlenmemiştir.

Özel Kullanım Durumları

Transplantasyon (doku nakli): Doku nakli sonrası kemik kayıplarının kalsitriol ile tedavisine yönelik tavsiyeler henüz belirlenmemiştir.

Eğer CALCIJEX ‘in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CALCIJEX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CALCIJEX ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CALCIJEX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

CALCIJEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CALCIJEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALCIJEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

CALCIJEX’e veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Kanınızda yüksek seviyelerde kalsiyum veya vitamin D var ise,

Barsakdan emilim bozukluğu (malabsorbsiyon sendromu) var ise.

CALCIJEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Dijital (kalp yetmezliği için ilaç) tedavisi görüyor iseniz,

Serum fosfor düzeyiniz yüksek ise,

Hiperkalsemi (kanda yüksek seviyede kalsiyum bulunması) veya hiperkalsiüri (idrardan atılan kalsiyum miktarının artması) gelişir ise,

Kalsiyum kaynaklı fosfat bağlayıcı alınıyor ise

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

CALCIJEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

CALCIJEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALCIJEX için gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CALCIJEX’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Magnezyum içeren antiasitler (mide ilaçları): hipermagnezemi (kandaki magnezyum seviyesinde artış) gelişebilir.

Vitamin D analogları ve kardiyak glikozitler, dijitaller: kardiyak aritmilere (kalp ritm bozukluğu) neden olabilir.

Kolestiramin ve kolestipol: kalsitriol absorbsiyonunu ve etkisini azaltabilir.

Barbitürat veya antikonvülsan: vitamin D etkisi azalabilir.

Kortikosteroidler: vitamin D analoglarının etkilerini azaltabilir.

Tiazid diüretikleri: hiperkalsemi riskini arttırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CALCIJEX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.