Butofilin Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

BUTOFILIN nedir ve ne için kullanılır?

 • BUTOFİLİN etkin madde olarak her bir kapsülde 200 mg teofılin içerir.
 • BUTOFİLİN ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • BUTOFİLİN 30 kapsül içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi BUTOFILIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1 000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1 000 hastanın birinden az, fakat 10 000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 10 000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa BUTOFILIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  • Deride kızarıklık, kaşıntı, solunum zorluğu, göz kapakları, göz ve dudaklarda şişme Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTOFİLİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Havale
 • Kalbiniz ile ilgili sorunlar; kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı
 • Düşük tansiyon
 • Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
 • Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme
 • Nöbet (konvülsiyon)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulantı, kusma, midede yanma
 • İştahsızlık, aşırı derecede susuzluk hissi
 • Kasların aşırı gerginliği
 • Bunlar BUTOFİLİN’ in hafif yan etkileridir.

  BUTOFILIN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 12 saat arayla bir kapsül alınız. Doktorunuz hastalığınızın durumuna ve tedaviye verdiğiniz cevaba göre dozu ayarlayacaktır.

  Kapsülleri yeterli miktarda su ile bütün olarak yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Altı yaşın altındaki çocuklar, BUTOFİLİN kapsüldeki dozlardan daha düşük dozlarda teofıline gereksinim duyduğundan, BUTOFİLİN ile tedavi edilmemelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  BUTOFİLİN yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofılinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  BUTOFİLİN böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofılinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer BUTOFİLİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  BUTOFILIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  BUTOFILIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  BUTOFİLİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BUTOFILIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  BUTOFİLİN’i almanız gereken saati 4 saat geçmeden hatırlarsanız hemen kapsülü alınız. Bir sonraki kapsülü ise normal saatinde alınız. Eğer 4 saati geçirdiyseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  BUTOFILIN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  BUTOFILIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BUTOFILIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Teofılin, diğer ksantinler veya BUTOFİLİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
 • Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa,
 • Porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa,
 • Çocuğunuz efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsa BUTOFİLİN kullanmayınız.
 • BUTOFILIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Kalp yetmezliği, kalp atım düzensizliği, yeni geçirilmiş kalp krizi, bir akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen kalp hastalığınız varsa
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ve gereğinden fazla tiroid hormonu üretiyorsa
 • Ateşiniz yüksekse, solumun yolu enfeksiyonu (viral dahil) geçirmekteyseniz
 • Prostat bezlerinizde büyüme varsa
 • Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diyabet), epilepsiniz (nöbet) varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa BUTOFİLİN’i dikkatli kullanınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BUTOFILIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  BUTOFİLİN’i yemekler ile birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak aç karna alıyorsanız sürekli aç karna, tok karna alıyorsanız sürekli tok karna almanız uygundur. Alkol ile alınması etkisini değiştirebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BUTOFİLİN’i doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BUTOFİLİN’i doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  BUTOFİLİN’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  BUTOFILIN Etken Maddesi Nedir?

  BUTOFİLİN sakaroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer:

 • Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik) alıyorsanız,
 • İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,
 • Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız
 • Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz
 • Allopurinol ve sülfınpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,
 • Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,
 • Disülfıram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Antasidler (mide rahatsızlıklarının tedavisi) alıyorsanız,
 • Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Pentoksifılin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisi) alıyorsanız,
 • Barbitüratlar,primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,
 • Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,
 • Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,
 • Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,
 • Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,
 • İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,
 • Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve diğer bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,
 • Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız,
 • Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan HlVenfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,
 • Sarı kantaron (St. John’s wort ) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız,
 • Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,
 • Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,
 • Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,
 • Zafırlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız,
 • İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,
 • Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız,
 • Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız
 • Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • BUTOFILIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.