Busilvex İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

BUSILVEX IV nedir ve ne için kullanılır?

BUSİLVEX, ‘alkilleyici ajanlar’ adlı ilaç grubuna aittir, etkin madde olarak busulfan içerir ve kemik iliği nakli öncesinde mevcut kemik iliğini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanır.

• BUSİLVEX 6mg/ml infüzyon için konsantre çözelti kutusu, 1 adet flakon içermektedir.

• BUSİLVEX infüzyon için konsantre çözelti, şeffaf cam flakonda kullanıma sunulmuştur. Her flakon 60 mg busulfan içerir. Seyreltilen Busilvex, şeffaf, kokusuz çözelti şeklindedir.

• BUSİLVEX, erişkinlerde, yenidoğanlarda, çocuklarda ve ergenlik çağındaki gençlerde, kemik iliği nakli öncesinde hazırlık tedavisi olarak kullanılır.

• BUSİLVEX, erişkinlerde siklofosfamidle birlikte kullanılır.

• BUSİLVEX, yenidoğan bebeklerde, çocuklarda ve ergenlik çağındaki gençlerde, siklofosfamid veya melfalan ile birlikte kullanılır.

• Bu hazırlık ilacı, size kemik iliği veya hemopoetik projenitör hücre nakli öncesinde uygulanacaktır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BUSILVEX IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu yan etkiler aşağıda tanımlanan belirli sıklıklarda görülebilir:

• Çok yaygın : 10 hastadan 1’inden fazlasını etkiler.

• Yaygın : 100 hastadan 1 ila 10’unu etkiler.

• Yaygın olmayan : 1000 hastadan 1 ila 10’unu etkiler.

• Seyrek : 10 000 hastadan 1 ila 10’unu etkiler.

• Çok seyrek : 10 000 hastadan 1’inden azını etkiler.

Ciddi yan etkiler

BUSİLVEX tedavisinin veya nakil işleminin en ciddi yan etkileri, kan hücrelerinin sayısında azalma (bu, ilacın sizi nakil infüzyonuna hazırlamak için istenen etkisidir), enfeksiyon, karaciğer toplardamarlarından birinin tıkanması da dahil olmak üzere karaciğer bozuklukları, ‘graft-versus-host’ hastalığı (nakledilen hücrelerin vücudunuza karşı saldırıya geçmesi) ve akciğer komplikasyonlarıdır. Doktorunuz bu etkileri saptamak ve tedavi etmek için, düzenli olarak kan hücrelerinizin sayısını ve karaciğer enzimi düzeylerinizi izleyecektir.

Çok yaygın yan etkiler :

Kan: Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısında azalma. Sinir sistemi: Uykusuzluk, kaygı, sersemlik ve depresyon. Beslenme: İştah kaybı, kanda magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfat düzeylerinde azalma, kan şekeri düzeyinde artış. Kalp: Nabız hızlanması, tansiyon düşmesi veya yükselmesi, vazodilatasyon (kan damarlarının genişlemesi), kan pıhtıları. Solunum: Nefes darlığı, burun akıntısı (rinit), boğaz ağrısı, öksürük, hıçkırık, burun kanaması, anormal solunum sesleri. Sindirim sistemi: Bulantı, ağız mukozası iltihabı, kusma, karın ağrısı, ishal, kabızlık, mide ekşimesi, anüste rahatsızlık, karında sıvı birikmesi. Karaciğer: Karaciğerde büyüme, sarılık. Deri: Döküntü, kaşıntı, saç dökülmesi. Kaslar ve kemikler: Sırt, kas ve eklem ağrısı. Böbrek: Kreatinin atılımında artış, idrar yaparken rahatsızlık, idrar miktarında azalma. Genel: Ateş, başağrısı, halsizlik, titreme, ağrı, alerjik reaksiyon, ödem, enjeksiyon yerinde ağrı ve iltihap, göğüs ağrısı, mukoza iltihabı. Araştırmalar: Karaciğer enzimlerinde yükselme, kilo artışı.

Yaygın yan etkiler :

Sinir sistemi: Zihin karışıklığı. Beslenme: Kan sodyum düzeyinde azalma. Kalp: Kalp ritminde değişiklik ve anormallik, kalbin çevresinde sıvı birikmesi veya iltihap, kalbin pompaladığı kan miktarında azalma. Solunum: Solunum ritminde artış, solunum yetmezliği, akciğer kesecikleri içine kanama, astım, akciğer küçük parçalarında çökme, akciğerin çevresinde sıvı birikmesi. Sindirim sistemi: Yemek borusu mukozasında iltihap, barsak felci, kan kusma. Deri: Deri renginde bozukluk, deride kızarıklık, deride soyulma. Böbrek: Kan dolaşımında nitrojen bileşenlerinin artması, idrarda kan, orta derecede böbrek yetersizliği.

Yaygın olmayan yan etkiler :

Sinir sistemi: Deliryum (huzursuzluktaşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu), sinirlilik, varsanı (hayal görme), huzursuzluk, anormal beyin fonksiyonu, beyin kanaması ve nöbet (havale). Kalp: Bacak atardamarında tıkanma, tromboz, çarpıntı, kalp hızında azalma (nabız yavaşlaması), kılcal kan damarlarından yaygın sıvı sızması. Solunum: Kan oksijen düzeyinde azalma. Sindirim sistemi: Mide ve/veya barsak kanaması.

BUSILVEX IV Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Dozaj:

Erişkinlerde:

Doz vücut ağırlığınıza göre hesaplanacaktır.

Siklofosfamidle beraber kullanılması önerilen BUSİLVEX dozu, vücut ağırlığının her kilogramı için 0.8 mg’dır.

Yenidoğanlarda, çocuklarda ve ergenlik çağındaki gençlerde (0-17 yaş):

Siklofasfamid veya melfalan ile birlikte kullanılması önerilen BUSİLVEX dozu, vücut ağırlığının her kilogramı için 0.8 mg-1.2 mg arasında değişir.

BUSİLVEX, her flakon seyreltildikten sonra, deneyimli bir sağlık personeli tarafından, merkezi intravenöz infüzyon şeklinde uygulanacaktır. Her infüzyon 2 saat sürecektir. BUSİLVEX, nakil öncesinde üst üste 4 gün süreyle her 6 saatte bir uygulanacaktır.

Değişik Yaş Grupları

Çocuklarda Kullanım :

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanım : 50 yaşın altındaki hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda: BUSİLVEX orta düzeyde idrarla atıldığından, bu hastalarda dozun değiştirilmesi önerilmez. Bununla beraber, dikkatli olunması önerilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda: Eğer özellikle ağır karaciğer bozukluğunuz varsa dikkatli kullanmanız gerekir.

Eğer BUSİLVEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

BUSILVEX IV

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilaç hastanede doktorunuz veya deneyimli bir sağlık personeli tarafından uygulanacağı için bu bölüm sizin için geçerli değildir.

BUSILVEX IV Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bu ilaç hastanede doktorunuz veya deneyimli bir sağlık personeli tarafından uygulanacağı için bu bölüm sizin için geçerli değildir.

Busilvex’ten önce kullanacağınız ilaçlar:

BUSİLVEX uygulanmadan önce, aşağıdaki ilaçları kullanacaksınız:

• Nöbetlerin önlenmesi için antikonvülzan ilaçlar (fenitoin veya benzodiyazepiler) ve

• Kusmanın önlenmesi için antiemetik (bulantıyı önleyici) ilaçlar.

BUSILVEX IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUSILVEX IV Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Busulfana veya BUSİLVEX’in içerdiği herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlı iseniz,

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız

BUSILVEX IV Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

BUSİLVEX kan hücrelerini ileri düzeyde azaltan kuvvetli bir sitostatik ilaçtır. Önerilen dozlarda bu istenen bir etkidir. Bu nedenle size dikkatli bir takip yapılacaktır. BUSİLVEX ileride bir başka bir habis hastalığın ortaya çıkma riskini artırabilir.

BUSİLVEX’i kullanmadan önce eğer

• Karaciğer, böbrek, kalp veya akciğer hastalığınız varsa

• Geçmişte nöbet (havale) geçirdiyseniz

• Şu anda başka bir ilaç alıyorsanız Doktorunuzun bunları bildiğine emin olunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

• Busulfanla tedavi edildikten sonra bir daha hamile kalamayabilirsiniz (kısır kalabilirsiniz). Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu konuyu tedaviden önce doktorunuzla konuşunuz. BUSİLVEX menopoz belirtilerine de yol açabilir ve ergenlik çağı öncesindeki kız çocuklarında ergenliğin başlamasını engelleyebilir.

• BUSİLVEX’le tedavi edilen erkeklerin tedavi sırasında ve tedaviden sonra 6 ay süreyle baba olmamaları gerekir. BUSİLVEX’le tedavi geri dönüşümsüz kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle, ileride çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu konuyu tedaviden önce doktorunuzla konuşunuz ve tedavi öncesinde spermin dondurularak saklanması ile ilgili danışmanlık alınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya olabileceğinizi düşünüyorsanız BUSİLVEX kullanmamalısınız. Tedaviniz başlamadan önce hamileyseniz, olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

BUSİLVEX’le tedavi edilirken ve tedavi sonrasında 6 ay süreyle hamile kalmamalısınız. BUSİLVEX’le tedavi sırasında siz de eşiniz de güvenli bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz başlamadan önce bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

BUSİLVEX’le tedaviye başlamadan önce emzirmeyi bırakmalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Geçerli değildir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

BUSİLVEX diğer ilaçlarla etkileşebilir. Aynı anda birden fazla ilaç kullanmak, ilaçların etkisini kuvvetlendirebileceği veya zayıflatabileceği için bu durum çok önemlidir.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız özellikle dikkatli olmalısınız;

• İtrakonazol (mantar enfeksiyonunda kullanılan bir ilaç)

• Ketobemidon (ağrı kesici bir ilaç).

çünkü BUSİLVEX’in bu ilaçlarla aynı anda kullanılması yan etkileri artırabilir.

• BUSİLVEX ile birlikte veya BUSİLVEX tedavisinden önceki 72 saat içinde parasetamol kullanılırken dikkatli olunuz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BUSILVEX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.