Buscopan Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

BUSCOPAN PLUS spazm giderici ve ağrı kesici kombinasyonu olan ilaçlar grubuna dahildir. Bir film tablet içinde etkin madde olarak 10 mg Hiyosin-N-butil bromür ve 500 mg parasetamol bulunur.

20 film tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır. Film tabletler beyaz renktedir bir yüzü çentikli ve “05B” yazılıdır ve diğer yüzünde firma sembolü bulunur.

BUSCOPAN PLUS aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki kasılmaların (spazm) geçirilmesi ve hissedilen ağrının giderilmesi için kullanılır:

 • Mide
 • Barsaklar
 • İdrar kesesi ve idrar yolları
 • Safra kanalları
 • Buscopan Plus kadınlarda üreme sistemi organlarının işlevsel bozukluklarına bağlı ağrıların (örneğin ağrılı adet görme) giderilmesinde kullanılır.

Buscopan Plus’ın Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BUSCOPAN PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bildirilen yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:

Buscopan Plus’ın Yaygın Yan Etkileri

 • Görmede bulanıklık

Yaygın Olmayan Yan Etkileri

 • Dishidrozis (özellikle el ve ayaklarda anormal terlemeyle ortaya çıkan bir deri hastalığı)
 • Deri reaksiyonları, bulantı
 • Ağız kuruluğu

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Deri kızarıklığı
 • Kan basıncında düşme
 • Kalp atışlarının hızlanması

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Kan hücrelerinin tümünün sayıca azalması, kan pulcuklarının ve akyuvarların sayılarının azalması (içinde bulunan parasetamol etkin maddesine bağlı olarak görülebilir)
 • Ani şiddetli alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz, dudakların şişmesi ya da ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi) ve baygınlık hissi ya da baş dönmesi (şok) görülebilir.

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 • Nefes almada güçlük, kurdeşen, deri döküntüleri.
 • Bronşlarda spazm (özellikle astım ya da alerji geçmişi olan kişilerde)
 • Bazı karaciğer enzimlerinde artış (transaminazlar)
 • İdrarın idrar kesesinde birikmesi ve idrar yapmada güçlük

BUSCOPAN PLUS Nasıl Kullanılır?

BUSCOPAN PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Tabletleri çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile)

Özel Kullanım Durumları

Etkin madde olarak parasetamol içerdiği için, ciddi böbrek veya karaciğer işlev bozuklukları olan hastalarda doktorun yakından takibi gerekir.

Eğer BUSCOPAN PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
BUSCOPAN PLUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

BUSCOPAN PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızarıklık, mide barsak hareketlerinden azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir.

BUSCOPAN PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz almalısınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu alarak tedaviye devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BUSCOPAN PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

BUSCOPAN PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde olan hiyosin-N-butilbromür, parasetamole veya BUSCOPAN PLUS’ın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun için tedavi görmüyorsanız,

İdrarınızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme)

Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak tıkanması varsa

Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa

Megakolon adı verilen kalın barsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa,

Myasteni gravis adı verilen kasların aşırı güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir hastalığınız varsa,

Hamileyseniz,

Bebek emziriyorsanız,

10 yaşından küçükseniz

BUSCOPAN PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Gilbert sendromu adı verilen (doğumsal ve ailevi bir hastalıktır. Halsizlik, bulantı, karın üst kısmında ağrılar ve sarılık ile seyreden doğumsal ve ailevi bir hastalık) sizde varsa,

Kansızlık durumunuz (anemi) varsa,

Akciğer hastalığınız varsa,

Karaciğer işlevlerinizde bozukluk varsa,

Böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,

Gözünüzde dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa,

Barsaklarınızda veya idrar yollarınızda tıkanma varsa,

Kalp atım sayınızda aşırı artışla birlikte kalpte ritim bozukluğunuz varsa,

Aşırı tiroid hormonu salgılamasına yol açan bir tiroid bezi rahatsızlığınız varsa,

İdrar yapmada güçlük yaratan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme olması gibi)

Kabızlık çekiyorsanız,

Vücut ısınızda yükselme varsa,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BUSCOPAN PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

BUSCOPAN PLUS’ın yiyecek veya içecekle etkileşime girdiğine ilişkin herhangi bir bulgu mevcut değildir. BUSCOPAN PLUS aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza haber vermelisiniz. BUSCOPAN PLUS hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız BUSCOPAN PLUS kullanmamalısınız.
Araç ve makina kullanımı
Bazı kişilerde BUSCOPAN PLUS kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

BUSCOPAN PLUS Etken Maddesi Nedir?

BUSCOPAN PLUS sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyeti uyguluyorsanız doktorunuz bu hususu dikkate almalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, BUSCOPAN PLUS ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

Hiyosin-N-butilbromür etkin maddesi nedeniyle gelişebilecek etkileşimler:

BUSCOPAN PLUS, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolinerjik etkiler artabilir:

Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar

Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar

Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid

Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin

Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (örn. tiotropium, ipratropium)

Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin, butirofenonlar, fenotiyazinler gibi ilaçlar.

Metoklopramid: kusmayı önlemek için kullanılan bir dopamin anatagonistidir. BUSCOPAN PLUS ile birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide barsak kanalı üstündeki etkileri azalır.

Beta-adrenerjik ilaçlar: Tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının (anjina) önlenmesi, kalpte ritim bozukluklarının ve kalp krizinin tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik ilaçların BUSCOPAN PLUS ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir.

Parasetamol etkin maddesi nedeniyle gelişebilecek etkileşimler:

BUSCOPAN PLUS aşağıdaki ilaçlarla ve alkolle birlikte kullanıldığında karaciğer hasarına yol açabilir.

Uyku verici ilaçlar ve sara hastalığı (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn.glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin)

Tüberküloz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin

Propantelin: İrritabl (hassas) barsak sendromunun ve farklı idrarını tutamama biçimlerinin tedavisinde kullanılan bir spazm önleyici ilaç olan propantelin gibi ilaçlarla mide boşalmasının yavaşlatıldığı durumlarda parasetamolün emilim hızının azalması sonucu BUSCOPAN PLUS’ın etkisinin başlması gecikir.

Kloramfenikol: Ciddi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan kloramfenikol ile BUSCOPAN PLUS birlikte kullanıldığında, kloramfenikolün yarılanma süresi artabileceğinden, zehirli olma (toksik) durumunun görülmesi riski artar

AZT (zidovudin): AİDS hastalığınınin ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan bir ilaç olan AZT (zidovudin) ile BUSCOPAN PLUS birlikte kullanılırsa, içerikteki parasetamol ve AZT (zidovudin) etkileşerek kandaki akyuvar (lökosit) sayısında azalmaya yol açabilir. Bu nedenle, BUSCOPAN PLUS ve AZT, doktor tavsiyesi olmadan, birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.