Bronkoflu Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

BRONKOFLU’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BRONKOFLU’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Etkin maddesi olan guaifenesin ve efedrin hidroklorür ile yapılan klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın:

 • Anksiyete (sebepsiz korku, endişe)
 • Uykusuzluk
 • Huzursuzluk
 • Taşikardi (nabız sayısında artma)
 • Bulantı
 • Çok seyrek:

 • Miyokart infarktüsü (kalp krizi)
 • Bilinmiyor:

 • Titreme
 • Baş ağrısı
 • Görmede bozukluk
 • Kardiyak aritmi (kalp ritim bozukluğu)
 • Hipertansiyon
 • El ve ayaklarda (ekstremitelerde) dolaşım bozukluğu
 • Ağız kuruluğu
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • İdrar yapmada zorluk
 • BRONKOFLU Nasıl Kullanılır?

  BRONKOFLU’yu her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız.

  Emin değilseniz doktorunuz veya eczacımız ile kontrol etmelisiniz. Erişkinlerde günde 2-3 kez, her seferinde 15mL,

  Ağızdan alınır.

  Aç kamına alınmaz, yemeklerden sonra kutu içindeki kaşık ölçekle alınır.

  Çocuklarda Kullanımı

  6 yaşın üzerindeki çocuklarda doktor gerek gördüğünde günde 2-3 kez her seferinde 10 mL

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel bir kullanım uyarısı mevcut değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

  Eğer BRONKOFLU’nurı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  BRONKOFLU

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  BRONKOFLU’yu kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BRONKOFLU kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

  BRONKOFLU Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

  BRONKOFLU Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  BRONKOFLU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BRONKOFLU Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  BRONKOFLU Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kalp ritim bozukluğunuz var ise,
 • Diyabet(şeker hastalığı) hastasıysanız,
 • Yüksek tansiyon hastası iseniz,
 • Prostat büyümesi var ise,
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ise (hipertiroidizm) bu ilaç dikkatli kullanılmalıdır.
 • Ayrıca,

 • Peptik ülser (mide asidi artışına bağlı olarak mide ve on iki parmak bağırsağında oluşan yara) hastalığınız veya süregelen uyuyamama rahatsızlığından şikayetçi iseniz doktorunuzun önerisiyle küçük dozlarda ve ihtiyatla kullanılabilir.
 • Tedavide doktorun önerdiğinden daha uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanmayınız. Ayrıca uzun süreli kullanımında efedrin hidroklorüre kart tolerans (etkisinde azalma) gelişip etkileşebileceği unutulmamalıdır.
 • Tüberküloz hastası iseniz, doktorunuz gerek görmedikçe kullanmayınız.
 • Tanısı konmuş veya şüpheli doğumsal uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastası iseniz bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.
 • Çocuklar

  BRONKOFLU’nun 6 yaş altında kullanılması önerilmemektedir.

  BRONKOFLU İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  BRONKOFLU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması da sakınca olduğunu gösteren çalışma bulunmamaktadır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte guaifenesin ve efedrin hidroklorür kullanımına ait yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, doktor önerisi ile ve yarar/zarar oranı değerlendirilerek kullanmaları önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BRONKOFLU içeriğindeki efedrin hidroklorür anne sütüne geçmektedir. Bu dönemde efedrin hidroklorür kullanan annelerin bebeklerinde, uyaranla aşırı duyarlılık ve uyku bozuklukları rapor edilmiştir. Emziren annelerin bu ilacı kullanmaları önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  BRONKOFLU ile tedavi sırasında araç ve makine kullanmak gibi dikkat gerektiren durumlardan kaçınılmalıdır.

  BRONKOFLU Etken Maddesi Nedir?

  •Bu tıbbi ürün her ölçekte (5 mL’de) 1,86 mmol (42,78 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  •Bu tıbbi ürün metilparahidroki benzoat ve propilparahidroksi benzoat içerdiğinden, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

 • İçerdiği sukroz nedeni ile eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • İçerdiği Ponceau 4R nedeni ile, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 • Bu tıbbi üründe hacmin %5.23’ü kadar (her dozda 333,30 mg’a kadar) etanol (alkol) vardır; bu değer her dozda yaklaşık 7 mL biraya veya 3 mL şaraba eşdeğerdir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.
 • •BRONKOFLU aynı zamanda gliserin içermektedir. Gliserin yüksek dozlarda bazen baş ağrısı, midede huzursuzluk ve diyareye yol açabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini BRONKOFLU ile beraber kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Disülfıram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Monoamino oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
 • Metronidazol (bir antibiyotik çeşidi)
 • Prokarbazin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Sempatomimetik ilaçlar (sempatik sistem etkilerini oluşturan ilaçlar)
 • Teofılin (solunum zorluğunu giderici, bronşları genişleten bir ilaç)
 • Kardiyak glikozidler (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Genel anestezikler
 • Atropin(antikolinerjik ilaç)
 • Alfa ve beta bloker ilaçlar
 • Metiserjid ve ergotamin gibi migren tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Deksametazon (steroid sınıfı bir ilaç)
 • Oksitosin içeren ilaçlar
 • BRONKOFLU prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.