Broksin Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

BROKSIN nedir ve ne için kullanılır?

BROKSİN, renkli 150 cc’lik cam şişede, Her 5 cc’de 100 mg guaifenesin ve 6,66 mg efedrin hidroklorür içeren kullanıma hazır şuruptur.

BROKSİN ekspektoran adı verilen ilaç grubundandır.

BROKSİN nefes darlığının görüldüğü bronşiyal astım, kronik bronşit (uzun süren bronş iltihabı), amfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi), trakeit (soluk borusu iltihabı), bronşektazi (bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi), larenjit (gırtlak iltihabi), boğmaca öksürürügü, kuru öksürükler ve sigaradan ileri gelen tahriş edici

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BROKSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Etkin maddesi olan guaifenesin ve efedrin hidroklorür ile yapılan klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın:

 • Anksiyete (sebepsiz korku, endişe)
 • Uykusuzluk
 • Huzursuzluk
 • Taşikardi (nabız sayısında artma)
 • Bulantı
 • Çok seyrek:

 • Miyokart infarktüsü (kalp krizi)
 • Bilinmiyor:

 • Titreme
 • Baş ağrısı
 • Görmede bozukluk
 • Kardiyak aritmi (kalp ritim bozukluğu)
 • Hipertansiyon
 • El ve ayaklarda (ekstremitelerde) dolaşım bozukluğu
 • Ağız kuruluğu
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • İdrar yapmada zorluk
 • BROKSIN Nasıl Kullanılır?

  BROKSİN’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız.

  Emin değilseniz doktorunuz veya eczacımız ile kontrol etmelisiniz.

  Erişkinlerde günde 2-3 kez, her seferinde 15mL,

  Ağızdan alınır.

  Aç kamına alınmaz, yemeklerden sonra kutu içindeki kaşık ölçekle alınır.

  Çocuklarda Kullanımı

  6 yaşın üzerindeki çocuklarda doktor gerek gördüğünde günde 2-3 kez her seferinde 10 mL

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel bir kullanım uyarısı mevcut değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer bozukluğu:

  Böbrek karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

  Eğer BROKSIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  BROKSIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  BROKSİN’i kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. BROKSİN kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

  BROKSIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozlan dengelemek için çift doz almayınız

  Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

  BROKSIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İlk önce doktorunuzla konuşmadan BROKSİN almayı bırakmayınız. Bu ilacın kullanımı üzerine daha fazla sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  BROKSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BROKSIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Efedrin hidroklorür, guaifenesin, diğer adrenerjik ilaçlara veya şurubun içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Şiddetli yüksek tansiyon ve kalp atımı hızlanmasının eşlik ettiği hastalıklardan biri sizde var ise,
 • Damar sertliği nedeniyle kalp damarlarınızda daralma (koroner arter hastalığı) var ise,
 • Siklopropan ya da halotan adı verilen ilaçlar ile anestezi alacaksanız (bu durumu doktorunuza bildiriniz),
 • Kanda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesine bağlı hastalığınız var ise (tirotoksikoz),
 • Gebe iseniz ya da bebek emziriyorsanız,
 • Göz içi basıncınız yüksek (glokom) ise,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü diye adlandırılan ilaçlardan birini kullanıyor iseniz.
 • BROKSIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kalp ritim bozukluğunuz var ise,
 • Diyabet (şeker hastalığı) hastasıysanız,
 • Yüksek tansiyon hastası iseniz,
 • Prostat büyümesi var ise,
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ise (hipertiroidizm) bu ilaç dikkatli kullanılmalıdır.
 • Ayrıca,

 • Peptik ülser (mide asidi artışına bağlı olarak mide ve on iki parmak bağırsağında oluşan yara) hastalığınız veya süregelen uyuyamama rahatsızlığından şikayetçi iseniz doktorunuzun önerisiyle küçük dozlarda ve ihtiyatla kullanılabilir.
 • Tedavide doktorun önerdiğinden daha uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanmayınız. Aynca uzun süreli kullanımında efedrin hidroklorüre kart tolerans (etkisinde azalma) gelişip etkileşebileceği unutulmamalıdır.
 • Tüberküloz hastası iseniz, doktorunuz gerek görmedikçe kullanmayınız.
 • Tanısı konmuş veya şüpheli doğumsal uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastası iseniz bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.
 • Çocuklar

  BROKSİN’in 6 yaş altında kullanılması önerilmemektedir.

  BROKSIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  BROKSİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılmasıda sakınca olduğunu gösteren çalışma bulunmamaktadır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte guaifenesin ve efedrin hidroklorür kullanımına ait yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, doktor önerisi ile ve yarar/zarar oranı değerlendirilerek kullanmaları önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BROKSİN içeriğindeki efedrin hidroklorür anne sütüne geçmektedir. Bu dönemde efedrin hidroklorür kullanan annelerin bebeklerinde, uyaranla aşırı duyarlılık ve uyku bozuklukları rapor edilmiştir. Emziren annelerin bu ilacı kullanmaları önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  BROKSİN ile tedavi sırasında araç ve makine kullanmak gibi dikkat gerektiren durumlardan kaçınılmalıdır.

  BROKSİN’in içeriğinde bulunan bazı yardmcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tibbi ürün her ölçekte (5 mL’de) 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  İçeriğindeki metil paraben nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  İçeriğindeki sorbitol nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlerin etkisine karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  İçerdiği Ponceaıı 4R nedeni ile, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Bu tıbbi üründe hacmin %7.33 ii kadar etanol (alkol) vardır. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini BROKSİN ile beraber kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Disülfıram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Monoamino oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
 • Metronidazol (bir antibiyotik çeşidi)
 • Prokarbazin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Sempatomimetik ilaçlar (sempatik sistem etkilerini oluşturan ilaçlar)
 • Teofilin (solunum zorluğunu giderici, bronşları genişleten bir ilaç)
 • Kardiyak glikozidler (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Genel anestezikler
 • Atropin (antikolinerjik ilaç)

  Alfa ve beta bloker ilaçlar

 • Metiserjid ve ergotamin gibi migren tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Deksametazon (steroid sınıfı bir ilaç)
 • Oksitosin içeren ilaçlar
 • BROKSIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.