Borcade İlaç Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Borcade (bortezomib) beyaz ile kirli beyaz arası toz şeklinde, 3.5 mg bortezomib içeren 10 ml’lik tek dozluk flakon ve 3.5 ml %0.9’luk steril sodyum klorür içeren çözücü ampul halinde karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

Borcade antineoplastikler olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.Borcade sitotoksik olarak adlandırılan bir ilaçtır. Bunlar kanser hücrelerini öldürmek için kullanılırlar.

Borcade erişkinlerin kemik iliği kanserlerinin (multipl myelom ve mantle hücreli lenfoma) tedavisinde kullanılırlar.

65 yaş üzeri ve otolog transplantasyon şansı olmayan multiple myelom hastalarında veya 13. delesyonu saptanan multiple myelom hastalarında çoklu ajanlı kemoterapi şeması yanında ilk basamakta talidomid veya yine uygun kombinasyon kemoterapi şemasıyla Borcade eklenebilir.

Diğer tüm multiple myelom hastalarında en az 2 kür VcAD ve/veya melfalan/prednizolon tedavisi sonrası hastalık progresyonu geliştiğinde talidomid veya Borcade tedavileri başlanabilir.

Borcade, en az bir ön tedavi almış ve son tedavilerinde hastalığın daha kötüye gittiği hastalar için; daha önce kemik iliği transplantasyonu (nakli) yapılmış veya yapılamayan hastalarda kullanılmalıdır.

Borcade Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Çözelti için toz, enjeksiyonluk 9 mg/ml (%0.9) sodyum klorür (tuz) içinde çözülecektir. Doz boyunuz ve kilonuza göre hesaplanacaktır.Genel başlangıç dozu, haftada iki defa vücut yüzey alanının metre karesine uygulanacak 1,3 miligramdır. Enjeksiyon 3-5 saniye sürecek ve daha sonra enjeksiyon şırıngası az bir miktar steril sodyum klorür (tuz) çözeltisiyle yıkanacaktır. Önceden tedavi uygulanmamış multipl miyeloması olan hastaların tedavisinde Borcade, melphalan ve prednison kombinasyonun bir parçası olarak uygulanır.

Doktorunuz sizin tedaviye yanıtınıza, tedavi sırasında ortaya çıkan olumsuz etkilere ve altta yatan diğer hastalıklarınıza göre dozu ve size uygulanacak toplam tedavi dönemi (kür) sayısını değiştirebilir.

Uygulama sıklığı:

Monoterapi (Borcade’nin tek başına kullanıldığı durumlar):

Borcade ile bir tedavi dönemi toplam 4 dozdan oluşur. Dozlar 1, 4, 8 ve 11. günlerde verilir, bunu 10 günlük tedavisiz bir ara izler. Dolayısıyla bir tedavi dönemi 21 günden (3 hafta) oluşmaktadır.

Kombine tedavi (Borcade’nin melphalan veprednisonla birlikte kullanıldığı durumlar):

Sizde multipl miyeloma hastalığı varsa ve bu hastalığınız için daha önceden tedavi görmemişseniz Borcade size, melphalan ve prednison adındaki iki ilaçla birlikte verilecektir. Borcade, melphalan ve prednison ile beraber kullanıldığında tedavi 9 siklus (54 hafta)dan oluşmaktadır.

Bu durumda bir tedavi dönemi (siklus) 6 haftadan oluşmaktadır.

Siklus 1-4’te Borcade haftada iki defa uygulanır (gün 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 ve 32).

Siklus 5-9’da Borcade haftada bir defa uygulanır (gün 1, 8, 22 ve 29).

Her ikisi de ağız yolundan verilecek olan mephalan ve prednison ise her tedavi dönemindeki (siklus) ilk haftanın 1, 2, 3 ve 4. günleri verilir. Herbiri 6 haftalık olan 9 siklus.

Doktorunuz dozajınızı tedavi sırasında değiştirebilir ve sizin için gerekli olacak toplam dönem sayısına karar verir. Tüm bunlar sizin tedaviye cevabınıza bağlıdır.

Bu ilaç sulandırıldıktan sonra damar yolundan ya da cilt altından verilir. Borcade ile tedaviniz özel bir bölümde, kanser ilaçlarının kullanımı konusunda deneyimli bir sağlık profesyoneli gözetiminde yapılacaktır.

Borcade flakonları içindeki toz madde uygulamadan önce sulandırılacaktır. Sulandırma işlemi bir sağlık görevlisince yapılacaktır. Sulandırıldıktan sonra oluşan çözelti size damar yolundan ya da cilt altından verilecektir. Damardan yapılan uygulama ancak 3-5 saniye sürecek kadar hızlı olur. Cilt altına uygulama ise bacak veya karın cildinizin altına yapılacaktır.

Eğer Borcade’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Borcade’nin 18 yaş altı çocuklardaki güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir (bkz bölüm 5.1 ve 5.2).

Geriyatrik popülasyon:

65 yaşından yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasını önerebilecek herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Borcade Kullanımı:

Hafif şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur ve önerilen doza göre tedavi edilmelidirler. Orta şiddette veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacaktır.

Bortezomibin farmakokinetik özellikleri hafif ve orta dereceli böbrek yetmezliğinden etkilenmez; bu nedenle, bu tür hastalarda dozun ayarlaması gerekli değildir. Bortezomibin farmakokinetik özelliklerinin diyaliz tedavisi görmeyen ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda etkilenip etkilenmediği bilinmemektedir. Diyaliz Borcade konsantrasyonlarım azaltabileceğinden ilaç diyaliz prosedüründen sonra uygulanmalıdır

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Borcade’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Önerilen dozun iki katından daha yüksek düzeydeki doz aşımı, akut belirti veren düşük kan basıncı ve trombosit sayısının azalmasıyla ilişkili olabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Borcade Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz doktorunuz tarafından kesin olarak kullanmanız gerektiği söylenmemişse Borcade’i kullanmayın. Borcade’i kullanırken hamile kalmamaya dikkat edin.

Borcade’i kullanırken veya tedaviden 3 ay sonrasına kadar hem erkek hem de kadın hastalar doğum kontrolüyle ilgili tüm önlemleri aldıklarından emin olmalıdırlar. Bu önlemlere rağmen hamile kalırsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Borcade Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Borcade’i kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Borcade tedavisinden sonra tekrar emzirmeyi arzu ederseniz, bunu önceden doktorunuza danışmalısınız; o size emzirmeye başlamanın ne zaman güvenli olacağını söyleyecektir.

Araç ve makina kullanımı

Borcade yorgunluk, baş dönmesi, bayılma veya görme bulanıklığına yol açabilir. Bu gibi yan etkileri yaşarsanız araç sürmeyiniz ve herhangi bir araç gereci veya makineyi kullanmayınız. Bu yan etkileri yaşamamış olsanız bile dikkatli olunuz.

Borcade Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Hiçbir olumsuz etki gözlenmez.

Borcade sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Borcade Kullanılır mı?

Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Rifampisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik),

Karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital (sara hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar),

Sarı kantaron (St. John’s Wort olarak da adlandınlan bu ilaç depresyon ya da benzer ruhsal hastalıklarda kullanılır),

Oral antidiyabetik ajanlar (ağızdan alınan kan şekerini düşüren ilaçlar) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Borcade Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Borcade’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Borcade ile tedavi çok yaygın olarak kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinizin, beyaz kan hücrelerinizin ve trombositlerinizin (pıhtılaşma yapan hücreler) düzeylerini düşürebilir. Bu nedenle Borcade uygulaması öncesinde ve tedaviniz sırasında kan hücrelerinizin sayısının normal olup olmadığının kontrolü için size düzenli olarak kan testleri yapılacaktır.

Düzeyi azalan kan hücrelerinize bağlı sizde şunlar olabilir:

 • Trombositlerinizin (pıhtılaşma yapan hücreler) düzeylerinde azalma: çürüme, morarma ve kanamalara (örneğin bağırsak, mide, ağız ve dişeti beyin kanamaları ve karaciğerden olan kanamalar) daha yatkın olur.
 • Kırmızı kan hücrelerinizin düzeylerinde azalma: sizde belirtileri arasında ciltte solukluk olan anemi (kansızlık) yapar.
 • Beyaz kan hücrelerinizin düzeylerinde azalma: sizi enfeksiyonlara daha getirebilir ya da grip benzeri belirtilere yol açar.

Yaygın Yan Etkiler

 • Sinirlerinizin zarar görmesine bağlı olarak cildinizde duyarlılık, uyuşukluk, karıncalanma veya yanma hissi, el veya ayaklarda ağrı
 • Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (yukarıya bakınız)
 • Ateş, titreme nöbetleri
 • Midede rahatsızlık hissetme veya kusma, mide ağrısı, iştah kaybı
 • Şişkinlik ile veya şişkinlik olmadan kabızlık (şiddetli olabilir)
 • İshal: eğer görülürse, her zamankinden daha fazla su içmek önemlidir. Doktorunuz ishalinizi kontrol altına alabilmek için size bir başka ilaç da verebilir.
 • Y orgunluk (halsizlik), kendinizi zayıf hissetme
 • Baş ağrısı
 • Farklı tipte döküntüler
 • Kas ağrısı, kemik ağrısı

Yaygın Yan Etkiler

 • Kalp yetmezliği, kalbin çalışmasında hızlanma
 • Kan basıncının azalması, ayağa kalkıldığında bayılmaya neden olabilen kan basıncında ani düşme
 • Kan basıncının yükselmesi
 • Böbreklerinizin görevlerini yerine getirememesi, böbrek yetmezliği
 • Genel olarak hasta hissetme, ağrı, baş dönmesi, sersemlik veya güçsüzlük ya da bilincin yitirilmesi hissi
 • Pnömoni (zatürre) dahil enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, mantar enfeksiyonları, balgamlı öksürük, soğuk algınlığı benzeri belirtiler
 • İçi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (yalnızca gözlerin etrafında veya tüm vücutta yaygın olarak)
 • Göğüs ağrıları veya egzersize bağlı nefes darlığı
 • Ciltte kaşıntı, cilt enfeksiyonları, ciltte şişlikler veya kuru cilt
 • Yüzde kızarma veya minik damar çatlamaları
 • Ciltte kızarıklık veya enjeksiyon bölgesinde kızarıklık veya ağrı
 • Dehidratasyon (su kaybı)
 • Mide yanması, şişkinlik, geğirme, gaz çıkarma veya bağırsak ya da mide kanamaları
 • Karaciğerinizin fonksiyonlarında değişiklik
 • Ağız veya dudaklarda uçuklama, ağız kuruluğu, ağız ülserleri veya boğaz ağrısı
 • Kilo kaybı, tat kaybı
 • Kas krampları, kas spazmları, kaslarda zayıflık, kol ve bacaklarda veya sırtta ağrı
 • Görme bulanıklığı, gözlerde kuruluk
 • Gözün en dış tabakası ve göz kapaklarının iç yüzeyinin enfeksiyonu (konjonktivit)
 • Burun kanamaları
 • Uyumada güçlük, terleme, endişelenme, mizaçta oynamalar, depresif mizaç, yerinde duramama veya ajitasyon, ruhsal durumda değişiklikler, çevresini tanımama (dezoryantasyon)
 • Göz çevresi ve vücudun diğer bölümleri dahil vücutta şişlikler

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kalp krizi, göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, kalp atım hızının azalması
 • Toplardamarların iltihaplanması, toplardamar ve akciğerlerde kan pıhtısı oluşumu
 • Kanın pıhtılaşmasıyla ilgili sorunlar
 • Kalbi dıştan saran zarın iltihaplanması
 • İdrar yolu enfeksiyonu, grip, herpes virüs enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu, diş enfeksiyonu ve selülit dahil enfeksiyonlar
 • Kanlı dışkı, beyinde kanama ve ağız ya da vajina mukozası gibi mukoza zarlarında kanama
 • Paralizi (felç), nöbet, düşme, hareket bozuklukları, duyuların (hissetme, işitme, tat alma, koku gibi) anormalleşmesi, değişikliği ya da azalması, dikkat bozukluğu, titreme
 • Vücudun yeteri kadar oksijen almasını engelleyen akciğer hastalıkları. Bu hastalıklardan bazıları arasında solunumun zorlaşması, soluk kesilmesi, egzersiz yapmadan soluk kesilmesi, yüzeyselleşen, zorlaşan ya da duran solunum ve hışırtılı nefes alma yer alır
 • Hıçkırık, konuşma bozukluğu
 • Alışılmışın dışında daha fazla idrar oluşturma veya alışılmışın dışında daha az idrar oluşturma (böbrek tahribatı), ağrılı idrar yapma veya idrarda kan/proteinler, vücutta sıvı birikimi
 • Bilinç düzeyinde değişiklikler, bilinçte bulanıklık, hafıza bozukluğu ya da kaybı
 • Aşırı duyarlılık
 • Duyma kaybı, sağırlık ya da kulaklarda çınlama, kulakta rahatsızlık hissi
 • Su ve tuz emilimini etkileyen hormon anormallikleri
 • Tiroid bezinin aşın çalışması
 • Gözlerde tahriş ya da iltihaplanma, aşın nemli gözler, gözlerde ağrı, göz enfeksiyonları, gözlerde akıntı, görmede anormallik, gözlerde kanama veya ışığa duyarlılık
 • Lenf bezlerinde şişme
 • Eklem veya kas sertliği, ağırlık hissi, kasıkta ağn
 • Saç dökülmesi ve saçın yapısının değişmesi
 • Aleıjik reaksiyonlar
 • Ağızda ağrı, öğürme
 • Ağız içi enfeksiyonlar, ağız içi yaralar, bazen ağrı ya da kanamanın da eşlik edebildiği yemek borusu, mide ve bağırsakların enfeksiyonu, karında ya da yemek borusunda rahatsızlık hissi, yutmada güçlük, bağırsak hareketlerinin zayıflaması, kan kusma
 • Bakterilere bağlı enfeksiyonlar
 • Pankreasın iltihaplanması, safra kanalının tıkanması
 • Üreme organlarında şişme ya da ağrı, sertleşmede sorunlar
 • İştah artışı, kilo alma
 • Susama
 • Ölüm
 • Karaciğer iltihaplanması (hepatit), karaciğerde büyüme, karaciğerden kanama
 • Enjeksiyonun yapıldığı yerle ya da uygulamanın yapıldığı cihazla ilişkili hastalıklar
 • Cilt reaksiyonları ve hastalıkları, ciltte solukluk
 • Çürümeler ve dökülmeler
 • Ciltte küçük kırmızı veya mor noktalar (genellikle bacaklar üzerinde) ya da cilt ya da cilt altında büyük yama tarzı morarmalar olarak görünen kan damarlarının iltihaplanması ya da kanaması
 • Tırnakların kırılganlaşması veya zayıflaması

Seyrek Yan Etkiler

 • Kalp krizi dahil kalple ilgili sorunlar, kalp anjinası
 • Yüzde ve boyunda ani kızarıklık
 • Toplardamarların renginde açılma
 • Kan dolaşımının yetersiz olması
 • Omurilikten çıkan sinirin iltihaplanması
 • Kulakla ilgili sorunlar, kulaktan kanama
 • Tiroid bezinin normalden az çalışması
 • Budd-Chiari sendromu (karaciğerin toplardamarlarının tıkanmasına bağlı ortaya çıkan klinik belirtiler kümesi)
 • Viral enfeksiyonlar
 • Bağırsak hareketlerinde değişiklikler ya da anormalleşme
 • Serebrovasküler hastalıklar (beyin damarlarıyla ilgili hastalıklar)
 • Gözlerin ve cildin sarılaşması (sarılık)
 • Belirtileri arasında soluk alıp vermenin zorlaşması, göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma ve/veya baş dönmesi/bayılma hissi, cildin şiddetli kaşınması ya da ciltte kabarıklıkların oluşumu (kurdeşen), yüz, dudak, dil ve/veya yutmada güçlük de yapabilen boğaz şişmesi, şok durumunun yer alabildiği şiddetli aleıjik reaksiyonlar (anafilaktik şok)
 • Meme ile ilgili hastalıklar
 • Vajinadan olan akıntı
 • Alkol almaya tahammülsüzlük
 • Tükenmişlik ya da vücut kütlesinin kaybı
 • Vücudun yeteri kadar insülin üretememesi ya da vücut hücrelerinin insüline direnç geliştirmesi
 • Fistüller (cilde açılan içinden sıvı gelen kanallar)
 • Eklemlerde sıvı birikmesi
 • El, ayak parmaklan ile çene ekleminde olanlarda dahil artrit (eklem iltihaplanması)
 • Eklemlerin çevresinde kistleri oluşması
 • Kafa kemiğinde kırıklar
 • Diğer komplikasyonlara yol açan kas lifçiklerinin parçalanması
 • İyi huylu kistler
 • Böbreklerin kanseri
 • Sedef hastalığına benzer cilt hastalığı
 • Cilt kanseri
 • Kandaki plazma hücrelerinin (beyaz kan hücrelerinin bir tipi) sayısının artması
 • Kan verildiğinde anormal reaksiyon
 • Görmenin kısmi ya da tam olarak kaybedilmesi
 • Anormal rüyalar
 • Cinsel istekte azalma
 • Saçma sapan konuşma
 • Gözlerin dışarı fırlaması
 • Hızlı solunum
 • Rektal bölgede ağrı
 • Safra taşları
 • İdrarın kokusunun anormalleşmesi
 • Fıtık
 • Yaralanmalar

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.