Bivol Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Bivol, bir yüzü çentikli, beyaz, yuvarlak, bikonveks tabletler, halindedir. 7 tabletlik bilisterlerde ve her karton kutuda 4 veya 12 blister içeren ambalajlar olarak kullanıma sunulmuştur.

Bivol 5 mg nebivolol (2.5 mg d-nebivolol ve 2.5 mg /-nebivolol olmak üzere) içerir. Nebivolol selektif beta-bloker ilaçlar grubunda (kardiyovasküler sistem üzerinde seçici etkili) yer alan kardiyovasküler bir ilaçtır. Kalp hızındaki artışı önler, kalbin pompalama gücünü

kontrol altına alır. Ayrıca kan damarları üzerinde genişletici etkiye sahiptir ve bu etkisi ile kan basıncında düşmeye yardımcı olur.

Bivol yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Ayrıca 70 yaş ve üzerindeki hastalarda, hafıf-orta düzeyde kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde diğer tedavilere ilave olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Bivol’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bivol yüksek kan basıncının tedavisinde kullanıldığında olası yan etkiler şunlardır:

Yaygın

 • Başağnsı
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk
 • Alışılmamış kaşıntı veya karıncalanma hissi
 • İshal
 • Kabızlık
 • Bulantı
 • Nefes darlığı
 • Eller veya ayaklarda şişme

Yaygın olmayan

 • Yavaş kalp atımı veya diğer kalp şikayetleri
 • Düşük kan basıncı
 • Yürürken kramp benzeri bacak ağrı lan
 • Görme bozukluğu
 • İktidarsızlık (impotens)
 • Depresyon duygusu
 • Hazımsıklık, mide ve barsakta gaz birikmesi, kusma
 • Ciltte döküntü, kaşıntı
 • Hava yollarının etrafındaki kaslarda gelişen ani kramplardan dolayı astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm)
 • Kabuslar

Çok seyrek

 • Bayılma
 • Sedef hastalığında kötüleşme (kabuklu pembe lekeler ile karakterize bir cilt hastalığı) Aşağıdaki yan etkiler bilinmeyen sıklıkta kişiyi etkiler:
 • Yaygın deri döküntüsü ile birlikte bütün vücutta alleıjik reaksiyonlar (hipersensitivite reaksiyonları);
 • Dudak, göz ya da dilde ani başlangıçlı şişlik ve ani nefes darlığı (anjiyoödem). BIVOL kronik kalp yetmezliği için kullanıldığında aşağıda belirtilen yan etkiler görülmüştür:

Çok yaygın

 • Yavaş kalp atımı
 • Baş dönmesi

Yaygın

 • Kalp yetmezliği belirtilerinde kötüleşme
 • Düşük kan basıncı (hızlı şekilde doğrulma ve kalkma durumunda baygınlık hissi gibi)
 • Bu ilacı tolere edememe
 • Kalp ritmini etkileyen hafif kalp iletim bozukluğu çeşidi (1. derece AV-blok).
 • Alt ekstremitelerde şişkinlik (şişmiş ayak bileği gibi).

Özel Kullanım Durumları

Kronik kalp yetmezliği tedavisinde, şiddetli böbrek sorunları olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

Yüksek kan basıncı tedavisinde, böbrek bozukluğu olan hastalar tedaviye genellikle günde V2 (yarım) tablet ile başlayacaktır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda Bivol kullanımı önerilmemektedir. Eğer Bivol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bivol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bivol doz aşımında en sık görülen belirtiler ve bulgular çok yavaş kalp atımı (bradikardi), muhtemel baygınlık hissi ile birlikte kan basıncmda düşüş (hipotansiyon), astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm) ve akut kalp yetmezliğidir. Doktorunuzun gelmesini beklerken aktif kömür (eczacınızda bulabilirsiniz) alabilirsiniz.

Bivol Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bivol dozunu zamanında almayı unutup, almanız gereken zamandan kısa bir süre sonra hatırlarsanız o günkü dozu her zamanki gibi alınız. Ancak unutulan dozun üzerinden çok zaman geçmişse (örneğin birkaç saat) ve dolayısıyla bir sonraki doz saati yakınsa unutulan dozu atlayınız ve programda yer alan bir sonraki normal dozu her zamanki saatinde alınız. Ancak bir daha doz atlamamaya dikkat ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bivol Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Yüksek kan basıncı veya kronik kalp yetmezliği için kullanım fark etmeksizin BİVOL tedavisini sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Bivol tedavisini aniden kesmemelisiniz çünkü bu kalp yetmezliğinizi geçici olarak kötüleştirebilir. Eğer kronik kalp yetmezliğinde Bivol tedavisini durdurmanız gerekliyse günlük doz, haftalık dönemlerde yarıya indirilerek, kademeli olarak azaltılmalıdır.

Bivol Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Nebivolol ya da Bivol’ün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa

Aşağıdaki durumlardan biri veya daha fazlası varsa:

Düşük kan basıncı

Kollarda ya da bacaklarda ciddi dolaşım sorunları

Çok düşük kalp hızı (dakikada 60 atımdan daha az)

Bazı diğer ciddi kalp ritim bozuklukları (örneğin 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, kalp iletim bozuklukları)

Henüz yeni gelişmiş veya son dönemde kötüleşmiş kalp yetmezliğiniz varsa, veya akut kalp yetmezliğinden kaynaklanan dolaşımsal şok nedeniyle kalbinizin çalışmasına yardımcı olmak üzere damar içine ilaç verilmesi yöntemiyle tedavi görüyorsanız.

Astım ya da hırıltı (şimdi veya geçmişte) var ise,

Tedavi edilmemiş feokromasitoma (böbreklerin üstünde, böbreküstü bezlerinde yerleşik tümör) var ise,

Karaciğer fonksiyon bozukluğu var ise

Metabolik bozukluk (metabolik asidoz), örneğin diyabetik ketoasidoz var ise

Bivol Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kalp hızınız anormal bir şekilde yavaşsa

Prinzmetal angina olarak adlandırılan ve kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa

Tedavi edilmemiş kronik kalp yetmezliğiniz varsa

1. derece kalp bloğunuz (kalp ritmini etkileyen hafif düzeyde kalp iletim bozukluğu çeşidi) var ise,

Kol veya bacaklannızdaki kan dolaşımınız zayıfsa, örneğin Raynaud hastalığı veya sendromu, yürürken kramp benzeri ağrılar yaşıyorsanız

Uzamış solunum sorunlarınız varsa

Diyabetikseniz, Bivol’ün kan şekeri üzerinde etkisi yoktur. Ancak düşük şeker düzeyinin uyancı bulgularını (örneğin çarpıntılar, artmış kalp hızı) gizleyebilir.

Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa, Bivol bu durumdan kaynaklanan kalp hızınızdaki anormal artışın belirtilerini maskeleyebilir.

Aleıjikseniz, bu ilaç aleıjiniz olan polen ve diğer maddelere karşı gösterdiğiniz reaksiyonun şiddetini arttırabilir.

Sedef hastalığınız (kabuklu pembe lekeler ile karakterize cilt hastalığı) varsa veya daha önce sedef hastalığı geçirdiyseniz

Cerrahi bir operasyon geçirmeniz gerekiyorsa, operasyondan önce mutlaka anestezi uzmanınızı Bivol kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Ciddi böbrek problemleriniz varsa kalp yetmezliğiniz için Bivol kullanmayınız ve doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Akılda tutulması gereken diğer önemli noktalar şunlardır:

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.