Biozinc İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

Biozinc, çinko içeren şuruptur.

100 ml’lik renkli şişede, 5 ml’lik 1.25, 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulur.

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Biozinc’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Biozinc’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin BİOZİNC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tansiyon düşüklüğü
 • Vücut sıcaklığının düşmesi
 • Pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma)
 • Sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması),

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk

Bunlar Biozinc’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Biozinc Nasıl Kullanılır?

Biozinc yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1 ölçek kullanılır.

Biozinc sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Çocuklarda Kullanımı

12 aylıktan küçük çocuklarda : Günde 1 defa 1/3 ölçek 1-10 yaş arası çocuklarda : Günde 1 defa 2/3 ölçek

11 yaşından büyük çocuklarda : Günde 1 defa 1 ölçek

Yaşlılarda Kullanımı:

Biozinc’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel Kullanım Durumları

Biozinc’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer Biozinc’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Biozinc’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi, sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması), pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma) ve kusma.

Biozinc Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Biozinc Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Çinko tuzlarına veya BİOZİNC’in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız,

Biozinc Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Biozinc İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağında BİOZİNC bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. BİOZİNC emzirme döneminde kullanılabilir.

Biozinc Etken Maddesi Nedir?

Biozinc Şurup her bir dozunda (5 mL) 2.5 g sukroz (şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Biozinc Şurup; 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserol içerir. Gliserol’e karşı herhangi bir etki beklenmez.

Biozinc Şurup; 5 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Biozinc Şurup metil hidroksibenzoat (E 218) ve propil hidroksibenzoat (E 216) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.