Bioment Bid Forte İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

BIOMENT BID FORTE nedir ve ne için kullanılır?

BIOMENT, enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı verilen bir penisilin ve amoksisilinin inaktive olmasını engelleyerek işlev gören klavulanik asit (potasyum klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir.

BIOMENT, sulandınldığmda 70 mL ve 100 mL süspansiyon elde edilen kuru toz halinde

üzerinde seviye çizgisi bulunan bal renkli cam şişelerde bulunmaktadır. Beraberinde 5mLTik bir adet ölçü kaşığı bulunur.

BIOMENT, aşağıdaki durumlarda duyarlı organizmaların neden olduğu bakteriyel

enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

%

Tekrarlayan Bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yollan enfeksiyonlannda

Kronik Bronşit alevlenmeleri, akciğer iltihabi gibi alt solunum yolu enfeksiyonlannda

idrar yolu iltihabı, üretra iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organlan ve idrar

yollan ile ilgili enfeksiyonlar.

Bağ dokusu iltihabı(selülit), hayvan ısırmalan gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan

Dış abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

4.Olası yan etkiler?

Tüm diğer ilaçlar gibi, BIOMENT’in içeriğinde .bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Mevcut verilerden tahmin edilemiyor

Yaygın

• Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis)

• Özellikle yüksek dozlarda hasta hissetme (bulantı)

Eğer etkisi varsa BIOMENT yemekten önce alınmalıdır.

• İshal

• Bulantı

• Kusma

Yaygın olmayan

• Baş dönmesi

• Baş ağnsı

• Sindirim güçlüğü

• Deride döküntü

• Kaşmtı

• Kurdeşen

• Karaciğer tarafından üretilen bazı maddelerde (enzimler) artış Seyrek

O

• Deri döküntüsü, kabank ve küçük nişan şeklinde görülür (merkezi koyu noktalan etrafında daha açık renkte bir alan ve sırnrda koyu renk bir halka şeklinde gözlenen eritema

multiforme)

Seyrek görülen yan etkiler kan testlerinde de gözlenebilir:

• Kan pıhtılaşması için gereken hücrelerin sayısmda azalma

• Beyaz kan hücrelerinin sayısmda azalma …

Çok seyrek

• Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazm şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjiyoödem)

• Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşın aleıjik durum (anafilaksi)

• İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağnsı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren aleıjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom)

• Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren

damar iltihabı (aşın duyarlılık vasküliti)

• Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin

seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu)

• Deride önce ağrılı kızanklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki den reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağnlan ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder (Toksik

Epidermal Nekrolizis).

. Küçük iltihap içeren kabanklıklarla beraber yaygın kırmızı deri döküntüsü (Bülloz döküntülü dermatit)

• Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu döküntü (Akut generalıze ekzantemöz)

• Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağnsı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz)

• Halsizlik, baş ağnlan, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik

anemi)

• İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sıimüksü ishal

• Dilin renginin siyah renk olması

• Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)

• İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri)

. Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, dende ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)

• Kollaps (çökme)

• Kan pıhtılaşmasında güçlük

• Çocuğunuzun derisinin ve gözlerinin sararmasına yol açan ve kanda biliriibin (karaciğerde üretilen bir madde) seviyesinin artmasıyla ortaya çıkan sanlık

• Aşın hareketlilik

• Kasılma, nöbet ya da çırpınma (yüksek dozda AUGMENTIN alan hastalarda ve böbrek bozukluğu olanlarda)

• Diş renginde değişiklik.

Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir.

BIOMENT BID FORTE Nasıl Kullanılır?

BIOMENT süspansiyon 2 ay-12 yaş arasındaki çocuklar içindir.

2 ay2 yaş arası çocuklar:

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşma ve kilosuna göre uygun tedavi dozunu belirleyecektir. 2-6 yaş arası çocuklar (13-21 kg)

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 2.5 mİ alınır.

Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 5 mİ alınır.

7-12 yaş arası çocuklar (22-40 kg)

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 5 mİ alınır.

Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 10 mİ alınır.

f

2. İlk sulandınlışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

3.Kalan suyu (1/2) şişe üzerindeki işaretli çizgiye kadar doldurunuz ve şişeyi yeniden çalkalayınız.

4. Süspansiyon 5 mL’lik ölçü kaşığı ile uygulanabilir.

Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız

BIOMENT’i, mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığım en aza indirmek için öğünlerin başlangıcında ya da biraz öncesinde veriniz.

Dozları gün içinde aralarında en az 4 saat olacak şekilde eşit zaman aralıklarına ayırınız.

İki dozu 1 saat içinde vermeyiniz.

Çocuğunuza BIOMENT’i 2 haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse yeniden doktoru tarafından görülmelidir.

Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8°C) saklayınız ve dondurmayınız.

Sulandırılan süspansiyon 7-10 gün içinde kullanılmalıdır.

BIOMENT’in rengi, kullanımı sırasmda hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Çocuğunuza böbrek yetmezliği varsa doktorunuza bildiririniz. Doktorunuz çocuğunuz için daha düşük bir tedavi dozu belirleyecek veya çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz uygun tedavi dozunu belirleyecek ve çocuğunuzu yalandan takip edecektir.

Eğer BIOMENT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

BIOMENT BID FORTE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

V-11 BIOMENT BID FORTE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

BIOMENT BID FORTE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Çocuğunuza BIOMENT vermeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacı almaşım sağlayınız. Fakat bir sonraki dozu çok yakın zamanda vermeyiniz, bir sonraki dozu vermek için yaklaşık dört saat bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

BIOMENT ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

^ Çocuğunuzun, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için verilen her doza ihtiyacı vardır. Bir bölümü ölmeyen bakteriler, enfeksiyonun tekrar nüksetmesine yol açabilirler.

Kendisini daha iyi hissetse bile çocuğunuza tedavi bitinceye kadar BIOMENT vermeye devam

ediniz.

BIOMENT BID FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BIOMENT BID FORTE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer çocuğunuzun penisilinler ve sefalosporinler adı verilen antibiyotiklere karşı aleıjisi varsa

• Çocuğunuz daha önce amoksisilin, klavulanik asit veya penisilin kullanımını takiben sanlık veya karaciğer yetmezliği geçirdiyse.

BIOMENT BID FORTE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsa

• Çocuğunuzun karaciğer yetmezliği varsa

• Çocuğunuzun böbrek yetmezliği varsa Ayrıca:

• Çocuğunuzun enfeksiyöz mononükleoz adı verilen bir hastalığı varsa veya böyle bir hastalığının olduğundan şüpheleniliyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz (BİOMENT kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir). O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

• BİOMENT’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşın çoğalmasına neden olabilir.

_2/9_ –

• Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun miktarda sıvı almaşım sağlayınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BIOMENT BID FORTE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

BIOMENT mide ve bağırsak rahatsızlıktan olasılığım en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BIOMENT kullanan bir yetişkinseniz ve hamileyseniz (veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BIOMENT kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makina kullanımı

BIOMENT aleıjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olarak araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

BIOMENT BID FORTE Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç potasyum içerir. Böbrek fonksiyonlarınızda azalma varsa ya da kontrollü potasyum diyetinde iseniz, doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

BIOMENT aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir.

• Çocuğunuz BIOMENT’le birlikte allopurinol (eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize gut hastalığı için kullanılır) alıyorsa; aleıjik deri reaksiyonu gelişme olasılığı artabilir.

• Çocuğunuz probenesid alıyorsa (gut hastalığı için kullanılır); doktoru BIOMENT dozunu ayarlama karan verebilir.

• Çocuğunuz BIOMENTTe birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsa, fazladan kan testleri yapılması gerekebilir.

• BIOMENT, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklanmn tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BIOMENT BID FORTE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.