Betaris 24 mg İlaç Prospektüsü

Betaris, ağız yoluyla kullanım için hazırlanmış renksiz, çikolata kokulu, berrak bir çözeltidir. Betaris’in 15 damlası 1 ml’ye eşdeğerdir ve her 1 ml’sinde 8 mg betahistin dihidrokorür (5,21 mg betahistine eşdeğer) içerir.

Plastik beyaz kapaklı ve damlalık içeren, 30 ml’lik veya 100 ml’lik amber renkli cam şişeler halinde temin edilir.

Betahistin bir histamin analogudur ve bulantı ve kusma ile birlikte (vertigo), işitme kaybı (işitme zorluğu) ve tinnitus semptomları ile karakterize olan Meniere sendromu tedavisinde endikedir.

Betaris 24 mg Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Betaris’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Hafif derecede mide şikayetleri (bulantı, kusma isteği, kusma, midede yanma, midede baskı, ishal) gözlenmiştir. Doz azaltılması veya ürünün yemek sırasında alınması ile şikayet kaybolur.
  • Baş ağrısı
  • Çok nadir olarak aşırı deri duyarlılık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen;
  • Göğüste sıkışma, huzursuzluk, çarpıntı, sıcaklık hissi rapor edilmiştir.

Bunlar Betaris’in hafif yan etkileridir.

Betaris Nasıl Kullanılır?

Hekim tarafından başka türlü önerilmediği takdirde günlük doz 24-48 mg’dır. 15 damla 1 ml çözeltiye eşdeğer olduğundan günlük doz ulaşabilmek için günde 3 kez 15-30 damla Betaris kullanılır.

Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz Betaris’in dozunu size göre ayarlayacaktır.

Her zaman, doktorunuz belirttiği talimatlara uygun olarak ilacınızı kullanınız.

İlacınızı her gün, düzenli olarak kullanınız.

Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınız ile birlikte kontrol ediniz.

Betaris sadece ağızdan kullanım içindir.

Betaris, 100 ml nötr sıvı (örneğin su) ile karıştırılarak içilmelidir. Sıvı ile seyreltilmeden alınmamalıdır.

Betaris yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınız.

Çocuklarda Betaris 24 mg Kullanımı

Betaris’in etkinliği ve güvenilirliği çocuklarda kanıtlanmamıştır, 18 yaşın altındaki

Yaşlılarda Betaris Kullanımı

Dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda:

Dozaj ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer Betaris ‘in etkisinin çok güçlü ve zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Betaris Ne Kadar Sürülmeli?

Betaris ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı durumunda aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Baş ağrısı, yüzde kızarma, baş dönmesi, taşikardi, hipotoni, bronşiyal spazm, ağırlıklı olarak üst solunum yollarının mukozasında olmak üzere ödem (Quincke ödemi)

Doz aşımı tedavisi, mutat standart zehirlenme işlemlerine göre yapılmalıdır.

Karşı önlemler ancak şiddetli doz aşımı durumunda veya özellikle hassas hastalarda gereklidir: Ani dolaşım bozukluğu ve bronşiyal spazma (bronşların daralması, bronşların spazmı) karşı adrenalin (infüzyon olarak uygulama en uygunudur); kortizon; hızlı etki eden antihistaminikler; henüz yeni oluşmuş vakalarda ve dolaşımın yeterli seviyede veya iyileşmiş olduğu durumda midenin yıkanması veya kusturma

Betaris’i almayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Betaris Hangi Durumlarda Sürülmemelidir?

Betahistin dihidroklorür ve/veya bu ilacın birleşiminde yer alan herhangi bir bileşene duyarlı iseniz,

Gebelik ve emzirme döneminde,

Feokromositoma (adrenal bezlerin tümoral oluşumu) ve bronşiyal astımınız varsa kullanmayınız.

Betaris Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Peptik ülser hastası iseniz doktorunuz tarafından dikkatle izlenmelisiniz.

Damlanın dikkatsizlik sonucu solunması durumunda teorik olarak, solunum zorluğu eşiğinde bronşiyal kramp ve kan basıncında düşüş ortaya çıkabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Betaris’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Betaris, 100 ml nötr sıvı (örneğin su) ile karıştırılmalı ve yemek sırasında veya sonrasında içilmelidir. Sıvı ile seyreltilmeden alınmamalıdır.

Hamileyken Betaris Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Betaris için gebe kadınlarda yapılmış kontrollü incelemeler yoktur. Gebelik döneminde ürünü kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuz belirleyecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Betaris Kullanımı

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Çalışmalar betahistinin araç veya makine kullanımı üzerine bir etkisi olmadığını göstermektedir. Ancak Betaris hacim olarak % 5 oranında alkol içermektedir. Hastanın araç veya makine kullanımı değerlendirilirken ilacın içerdiği alkol oranı dikkate alınmalıdır. Taşıt ve makine kullanmadan önce ilacın etkisinden emin olunuz.

Betaris’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Betaris, her bir ml’sinde az miktarda -100 mg’dan daha az (40,25 mg)etanol (alkol) içerir Bu miktar hacim olarak % 5 oranındadır.

Betaris metil paraben ve propil paraben içerdiğinden, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Betaris Kullanımı

Diğer ilaçlarla etkileşimlerine ilişkin inceleme bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.