Bermaxin İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

BERMAXIN nedir ve ne için kullanılır?

 • BERMAXİN 90 mg idebenon, 10 mg donepezil hidroklorür ve 5 mg memantin hidroklorür içeren pembe renkli, oblong, bikonveks film kaplı tabletler şeklinde, PVC/ PVDC/ Alüminyum Folyo ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
 • İdebenon, Alzheimer (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı) tedavisinde kullanılan potansiyel sitoprotektif (hücre koruyucu) bir ilaçtır. İdebenon gibi antioksidan ve serbest radikal etkili bileşikler, nörotoksisiteyi ve bilişsel fonksiyondaki bozulmaları düzeltir. Antioksidan özelliği, merkezi sinir sistemini serebral iskemi ve sinir hasarına karşı korur. İdebenon, iskemi nedeniyle oluşan sinir hücre hasarını azaltır; nörotransmitter bozuklukları ve/veya serebral metabolizmayı düzeltir ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Bunlara ilave olarak, dikkat toplanması ile uyum sağlama üzerine etkilidir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatır.
 • Donepezil hidroklorür, “asetilkolinesteraz inhibitörleri” olarak anılan bir ilaç sınıfına dahildir. Hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır.
 • Memantin, demansa (bunama) karşı kullanılan ilaçlar grubundadır; sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir.
 • BERMAXİN; hafif, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.
 • BERMAXİN, yalnızca yetişkin hastalarda kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi BERMAXIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BERMAXIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, yutma güçlüğü, nefes alamama, kaşıntı, döküntü)
 • Kalp yetmezliği
 • Kanın damarda veya kalpte pıhtılaşması
 • Ateş ile seyreden kas sertliği, terleme veya bilinç bulanıklığı (Nöroleptik Malign Sendrom adı verilen hastalık)
 • Nöbet veya kasılma (konvülsiyon)
 • Karaciğer hasarı ör: hepatit (hepatitin belirtileri; kusma hissi veya kusma, iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrardır)
 • Mide ve duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri [ülserin belirtileri; mide ağrısı ve göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir]
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BERMAXİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • İshal Yaygın:

 • Bayılma
 • Solunum durması
 • Yüksek tansiyon
 • Uyuklama hali
 • Anormal rüyalar
 • Saldırgan davranış
 • Yorgunluk, bitkinlik
 • Mide rahatsızlığı
 • Kusma
 • Kabızlık
 • İdrar kaçırma
 • Kas krampları
 • Kazalar (hastalar düşmeye daha eğilimli hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir)
 • Soğuk algınlığı
 • Döküntü, kaşıntı
 • Ağrı
 • Yaygın olmayan

 • Kalp yetmezliği
 • Kanın damarda veya kalpte pıhtılaşması
 • Nöbet
 • Zihin karışıklığı (konfüzyon)
 • Kalp atımının yavaşlaması
 • Mide ve duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri [ülserin belirtileri; mide ağrısı ve göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir]
 • Mide veya bağırsak kanaması (bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya rektumda kan görülmesi gibi etkiler gözlenebilir)
 • Yürüyüş anormalliği
 • Mantar enfeksiyonları
 • Kas enziminde (kreatinin kinaz) hafif yükselmeler Seyrek

 • Kalp bloku (sinoatriyal veya atrioventriküler blok)
 • Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve ayrıca uzuvlarda kontrol edilemeyen
 • hareketler

 • Karaciğer hasarı ör: hepatit (hepatitin belirtileri; kusma hissi veya kusma, iştah kaybı,
 • genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrardır)

  Çok seyrek:

 • Ateş ile seyreden kas sertliği, terleme veya bilinç bulanıklığı (Nöroleptik Malign Sendrom adı verilen hastalık)
 • Bilinmiyor:

 • Zihin bulanıklığı (deliryum)
 • Titreme
 • Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, yutma güçlüğü, nefes alamama, kaşıntı, döküntü)
 • Kasılma (konvülsiyon)
 • Psikotik reaksiyonlar (dikkat, algılama, hareket ve düşüncelerde niteliksel değişimler)
 • Böbrek yetmezliği
 • Pankreas iltihabı
 • Serum AST, ALT, GGT, LDH aktivitelerinde ve albümin seviyelerinde yükselme
 • Kolesterol ve trigliserit seviyelerinde yükselme
 • Eritrositopeni (kandaki alyuvar sayısında azalma)
 • Lökositopeni (kanda akyuvar sayısında azalma)
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk, uyuma zorluğu
 • Halusinasyonlar (hayal görme)
 • Huzursuzluk
 • Sersemlik
 • Aşırı hareketlilik, yerinde duramama
 • Amaçsız ve hiç durmadan yürüme ve dolaşma isteği ile ortaya çıkan ruhsal rahatsızlık (poriomani)
 • İştahsızlık
 • Karın bölgesinde ağrı
 • Alzheimer hastalığı; depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. BERMAXİN’in içeriğindeki memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

  BERMAXIN Nasıl Kullanılır?

 • BERMAXİN tableti gece yatmadan önce alınız.
 • BERMAXİN’in önerilen günlük dozu 1 tablettir. Bu dozu aşmayınız.
 • • İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

 • Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.
 • Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.
 • Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
 • BERMAXİN’i gece yatmadan hemen önce tok karnına, bir bardak su ile yutunuz.

  İlacınızdan yararlanabilmeniz için ilacınızı her gün düzenli bir şekilde ve aynı saatte almanız gerekir.

  Tabletleri kırmayınız, çiğnemeyiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılar için önerilen BERMAXİN dozu, yetişkinler ile aynıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda BERMAXİN dikkatli kullanılmalıdır. Eğer şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa BERMAXİN kullanmayınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda BERMAXİN dikkatli kullanılmalıdır. Eğer orta veya şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa, BERMAXİN kullanmayınız.

  Eğer BERMAXİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  BERMAXIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Her gün bir tabletten fazla tablet almayınız. BERMAXİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız, size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

  BERMAXİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BERMAXIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  BERMAXİN’i almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BERMAXIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz size söylemediği sürece BERMAXİN almayı kesmeyiniz. Eğer BERMAXİN almayı bırakırsanız, tedavinizin faydaları giderek yok olmaya başlar.

  BERMAXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BERMAXIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İdebenona, donepezil hidroklorüre, piperidin türevlerine, memantine ya da ilacın bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Orta veya şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız.
 • BERMAXIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız,
 • Kalp hastalığınız varsa; kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa,
 • Kontrol altında olmayan hipertansiyon (yüksek tansiyon) şikayetiniz varsa,
 • Epilepsi (sara) nöbetleri geçiriyorsanız,
 • Alerjik rahatsızlığınız varsa,
 • Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz,
 • Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz,
 • Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz,
 • Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa,
 • İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız,
 • Son zamanlarda aldığınız veya almaya devam etmekte olduğunuz ilaçlar (reçetesiz satılan ilaçlar dahil) varsa.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BERMAXIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  BERMAXİN yemeklerden sonra alınmalıdır.

  Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örneğin; normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi); böbrek tübüler asidoz (böbreklerin bozuk çalışmasından kaynaklanan kanda asit üreten maddelerin artması) durumunuz veya şiddetli idrar yolu enfeksiyonunuz varsa, doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. BERMAXİN alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol, BERMAXİN’in etkisini zayıflatabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. BERMAXİN, mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren kadınların BERMAXİN kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer hastalığı, araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapınız. İlacınız ayrıca halsizlik, baş dönmesi ve

  kas kramplarına yol açabilir ya da reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  BERMAXIN Etken Maddesi Nedir?

  BERMAXİN laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  BERMAXİN soya yağı (lesitin) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız, BERMAXİN’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

 • Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn; aspirin)
 • Antimikrobiyal ilaçlar (örn; eritromisin, kinin)
 • Mantar ilaçları (örn; ketakonazol)
 • Kas gevşeticiler (örn; dantrolen, baklofen)
 • Antidepresanlar (örn; fluoksetin)
 • Antikonvülzanlar (örn; fenitoin, karbamazepin)
 • Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (örn; galantamin)
 • Kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; prokainamid, kinidin)
 • Antikolinerjik ilaçlar (örn; tolterodin)
 • Genel anestezikler (örn; ketamin, barbitüratlar)
 • Reçetesiz temin edilen ilaçlar (örn; bitkisel ilaçlar)
 • Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; amantadin)
 • Öksürük tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; dekstrometorfan)
 • Mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; simetidin, ranitidin)
 • Bağımlılık tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; nikotin)
 • Tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; hidroklorotiyazit)
 • Dopamin agonistleri (örn; L-dopa, bromokriptin)
 • Nöroleptikler (örn; risperidon, olanzapin)
 • Oral antikoagülanlar (örn; varfarin)
 • Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına BERMAXİN aldığınızı söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  BERMAXIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.