Beraxin 750 MG Kullanma Talimatı

Beraxin, etkin madde olarak sentetik, florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyel olan levofloksasin içeren, sarı film kaplı oblong tablettir.

Beraxin, 750 mg levofloksasin içeren 7 film tablet halinde, PVC-PE-PVDC /Alüminyum blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

Beraxin, akciğer, sinüs, idrar yolu, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Beraxin, aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Toplum kökenli pnömoni (Zatürre)

Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni

Kronik bronşitin akut alevlenmesi (Uzun süredir devam eden nefes alma zorluğu oluşturan solunum yolu enfeksiyonlan)

Akut bakteriyel sinüzit (Sinüs iltihabı)

Komplikasyon yapmamış ve komplikasyon yapmış (şiddetli) üriner sistem enfeksiyonları (İdrar yolu enfeksiyonları)

Kronik bakteriyel prostatit (Uzun süredir devam eden prostat iltihabı)

Akut piyelonefrit (Böbrek enfeksiyonu)

Komplikasyon yapmamış ve komplikasyon yapmış (şiddetli) deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan (Cilt ya da cilt altı enfeksiyonları)

Şarbon hastalığının mikrobunun solunum yolu ile alınma ihtimali durumunda (Maruz kalma sonrası inhale şarbon)

Beraxin Nasıl Kullanılır?

Doktomnuz alacağınız doz miktannı ve Beraxin ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Beraxin günde bir kez uygulanır.

Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktomnuz tarafından ayarlanacaktır.

Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi Beraxin tedavisi de hastanın ateşsiz (afebril) olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 -72 saat daha sürdürülmelidir.

Beraxin, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

Tabletleri günün aynı saatlerinde alınız.

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği hastaların Beraxin kullanımı

Beraxin dozunun ayarlanması gerekir. Beraxin kullanımında birikimi önlemek için doz doktomnuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin Beraxin’in vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Beraxin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Beraxin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında konfüzyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve sara kasılmaları gibi merkezi sinir sistemi belirtileri, bulantı, mide yanması gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları ve kalp atım ritminin bozulması gibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir.

Aşın doz alma durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

Beraxin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanı yakm değilse, hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

Beraxin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Levofloksasin veya Beraxin in bileşimindeki herhangi bir maddeye veya florokinolon grubu diğer antibakteriyel ilaçlara (moksifloksasin, siprofloksasin, gemifloksasin, ofloksasin) karşı aleıjiniz varsa,

Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon (kasları ve kemikleri birleştiren bağ) problemi yaşadı iseniz,

Sara nöbeti geçirdiyseniz,

Özellikle yaşlı hastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve benzeri ilaçlar) alan hastalarda,

Beraxin tedavisi sırasında tendon iltihaplanması ve ağrı gelişir ise,

Beraxin tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

Gebeyseniz, gebelikten şüpheleniyorsanız ya da gebe kalmayı planlıyorsanız,

Bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

Beraxin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Bilinen kalp hastalığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz (QT uzaması) var ise,

Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

Sinir sistemi ya da zihinsel (mental) hastalığınız var ise,

Beyin tahribatına neden olan, felç ya da diğer beyin hastalıkları geçirdiyseniz,

65 yaşında ya da üzerindeyseniz,

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hastalığınız var ise,

Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise (doktorunuz ilaç dozunuzu düşürebilir),

Karaciğer ile ilgili sorunlarınız var ise,

Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız,

Daha önce nöbet (havale) geçirdiyseniz,

Kortikosteroid içeren ilaçları kullanıyor iseniz,

Öyküsünde myasthenia gravis (sinir-kas iletiminde bozulma ve buna bağlı olarak miyastenili hastaların duyduğu anormal yorgunluk hali) bulunan hastalarda,

Beraxin kullanırken güneş ışığına maruz kalmanız durumunda cildinizde hassasiyet ve güneş yanığı oluşabilir. Bu nedenle yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanınız, kollarınızı ve bacaklarınız örtecek kıyafetler ile şapka giyiniz, güneşlenmekten kaçınınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Beraxin İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Beraxin’i çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile alınız. Tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Beraxin Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle Beraxin, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Beraxin Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Beraxin tablet emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Beraxin Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Beraxin Kullanılır mı?

Demir tuzlan (kansızlık için kullanılır), çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler (mide yanması için kullanılırlar) ve sukralfat (mide ülserinde kullanılır) ile Beraxin birlikte alındığında, Beraxin’in emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçlan, Beraxin uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

Kalsiyum karbonat ile birlikte uygulanması halinde farmakokinetiğinde klinikte önemli olabilecek herhangi bir değişiklik olmaz.

Kinolonlarla teofilin (nefes darlığında kullanılır) düzeylerinde artış saptandığı için Beraxin ile birlikte kullanımında teofilin düzeyleri izlenmelidir. Beraxin ile birlikte teofılinin kullanılması durumunda sara nöbeti riski artabilir.

Beraxin ile K vitamini antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlann (aspirin, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen ve indometazin), Beraxin ile birlikte alınması halinde, sara nöbeti geçirme riski artabilir.

Beraxin ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

Probenesid (gut hastalığında kullanılır) ve simetidin (mide yanmasında kullanılır) Beraxin’in böbreklerden atılımını azaltabilir.

Beraxin siklosporin’in (organ nakillerinde kullanılır) etkisini uzatabilir.

Beraxin ile birlikte kullanılması durumunda; antiaritmikler (kinidin ve amiodoron; anormal kalp ritmi tedavisinde kullanılırlar), depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresanlar; amitriptilin ve imipramin) ve bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (makrolid antibiyotikler; eritromisin, azitromisin ve klaritromisin) kalp ritminiz üzerine etki edebilir.

Beraxin ‘in kortikosteroidler ile kullanımı halinde, tendon iltihabı olma olasılığı daha yüksektir.

Opiatlar olarak isimlendirilen güçlü ağrı kesicilerin Beraxin ile birlikte kullanılması, idrar

testlerinde “yalancı pozitif’ sonuçların çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle bu tip bir ilaç kullandığınız taktirde doktorunuza söyleyiniz.

Beraxin Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Beraxin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Beraxin’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bir alerjik reaksiyonunuz varsa. Belirtiler şunları içerebilir: kızarıklık, yutkunma veya nefes alma problemleri, dudak, yüz, boğaz veya dilde şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Beraxin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz
 • Kanlı da olabilen sulu ishal, olasılıkla mide krampları ve yüksek ateş. Bunlar ciddi bir bağırsak probleminin belirtileri olabilir.
 • Tendon iltihaplanması ve ağrı. En sık olarak aşil tendonu etkilenir ve bazı olgularda tendon kopabilir.
 • Kasılmalar (konvülsiyonlar).
 • Yanma, karıncalanma, ağrı veya uyuşukluk. Bunlar bazen “nöropati” adı verilen bir durumun belirtileri olabilir.
 • Göz etrafında, dudakta, ağızda, burunda ve cinsel bölgede derinin kabarma veya dökülmesini kapsayan şiddetli deri döküntüleri
 • İştah kaybı, gözler ve deride sarı renklenme, idrarın koyulaşması, kaşıntı, veya karında ağrı. Bunlar karaciğer problemlerinin belirtileri olabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Hasta hissetmek (bulantı) ve ishal
 • Kandaki bazı karaciğer enzim düzeylerinde artış.
 • Kaşıntı ve deride kızarıklık.
 • İştah kaybı, mide rahatsızlığı veya hazımsızlık (dispepsi), kusma veya karın bölgesinde ağrı, şişkinlik veya kabızlık.
 • Baş ağrısı, sersemlik hissi, baş dönmesi, uykusuzluk veya sinirlilik hali.
 • Karaciğer veya böbrek problemlerine bağlı olarak kan testlerinde anormal sonuçlar
 • Bazı kan testlerinin sonuçlarında beyaz kan hücrelerinin sayısında görülen değişiklikler.
 • Halsizlik.
 • Diğer bakterilerin veya mantarların sayısında, tedavi edilmesi gerekebilecek değişiklikler.
 • Ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanma hissi (parestezi) veya titreme.
 • Endişe, sıkıntı hissi, depresyon, huzursuzluk veya bilinç bulanıklığı
 • Çarpıntı veya kan basıncının düşmesi.
 • Eklem ağrısı veya kas ağrısı.
 • Trombosit (kanın pıhtılaşmasında görev alır) sayısında azalmaya bağlı olarak morarma ve kanama
 • Akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısında azalma
 • Soluk almakta zorluk veya hırıltılı solunum (bronkospazm).
 • Nefes darlığı (dispne).
 • Ciddi kaşıntı veya deri döküntüsü
 • Güneş ve ultraviyole ışığa karşı cilt hassasiyetinin artması.
 • Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi). Bu durum diyabeti olan kişiler için önemlidir.
 • Görme ve duyma bozuklukları veya tat ve koku bozukluklan.
 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya işitmek (halüsinasyonlar), intihar düşünce ve davranışlan dahil kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar.
 • Dolaşım bozukluğu (anafılaktik benzeri reaksiyon).
 • Tendon yırtılması (bu istenmeyen etki tedavinin ilk 48 saati içinde ve her iki tarafta), ortaya çıkabilir, kas zayıflığı. Bu durum myasthenia gravis’i (sinir-kas iletiminde bozukluk) olan kişilerde önemlidir.
 • Karaciğer iltihabı, böbrek bozukluklan ve alerjik bir böbrek reaksiyonu olan interstisyel nefrite bağlı olarak gelişebilen böbrek yetmezliği.
 • Ateş, boğaz ağrısı ve geçmeyen genel bir hastalık hissi. Bunun nedeni beyaz kan hücrelerinin sayısındaki bir düşüş olabilir.
 • Ateş ve alerjik akciğer reaksiyonları.
 • Myastenia gravisin şiddetlenmesi

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında düşüş (anemi). Bu durum, kırmızı kan hücrelerinin zarar görmesinden ve tüm kan hücresi tiplerinin sayısındaki azalmadan dolayı cildi soluk veya sarı hale sokabilir.
 • Aşırı bağışıklık yanıtı (aşırı duyarlılık).
 • Aşırı terleme
 • Sırt, göğüs, kol ve bacaklarda ağrı.
 • Hareket etme ve yürümede güçlük.
 • Porfırisi (çok seyrek görülen bir metabolik hastalık) olan kişilerde porfiri atakları.
 • Alerjik bir reaksiyona bağlı olarak kan damarı iltihabı.

Araç ve makina kullanımı

Beraxin baş dönmesi, sersemlik, uyku hali gibi gibi istenmeyen etkilere neden olabilmektedir. Bu yan etkilerden bazıları dikkat toplama ve refleks hızı üzerine etki edebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.