Bendamus Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Bendamus içerisinde Bendamustin hidroklorür adı verilen bir etkin maddeyi içeren flakondur. 20 mL amber renkli cam içerisinde beyaz renkte liyofilize tozdur.

Bendamus bazı kanser tiplerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (sitotoksik ilaç). Bendamus aşağıda yer alan kanser tipinde tek başına (monoterapi) veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir:

Kronik lenfositik lösemi hastalığınızda, fludarabin isimli etkin maddenin kullanımının sizin için uygun değilse,

Bendamus Nasıl Kullanılır?

Bendamus vücut yüzey alanınıza göre hesaplanan dozlarda tek başına (monoterapi) veya diğer ilaçlarla eş zamanlı olarak uygulanmaktadır.

Eğer beyaz kan hücre (lökositler) sayınız 3000 hücre/pL ve/veya trombosit sayınız 75000 hücre/pL altına düşerse tedaviye başlanmamalıdır.

Doktorunuz düzenli aralıklarla bu kan değerlerini kontrol edecektir. Kronik lenfositik lösemi (bir çeşit kan kanseri)

Bendamus her metre kare vücut yüzey alanı (boyunuz ve kilonuza göre belirlenir) başına 100 mg

1. ve 2. günler Siklüs 4 haftada bir olmak üzere 6 uygulamaya kadar tekrarlanır.

Bendamus çeşitli dozlarda, bir damar (ven) içerisine 30-60 dakika boyunca enjekte edilmek suretiyle uygulanır.

Bendamus ile tedavi tümör tedavisinde uzman bir hekimin kontrolünde yapılmalıdır. Doktorunuz size gereken dozda Bendamus verecek ve gerekli önlemleri alacaktır.

Size reçetelenen dozda infüzyon çözeltisi uzman sağlık personeli tarafından uygulanacaktır.

Uygulama süresi

Bendamus tedavisi için kesin olarak belirlenmiş genel bir zaman sınırlaması yoktur. Tedavi süresi hastalığa ve tedaviye alınan yanıta bağlıdır.

Bendamus tedaviniz ile ilgili endişeleriniz veya sorularınız varsa hekiminizle iletişime geçiniz.

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerektiğine dair herhangi bir veri mevcut değildir

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Bendamus Kullanımı

Karaciğer işlev bozukluğunuzun derecesine bağlı olarak size uygulanan Bendamus dozunun düşürülmesi (orta dereceli karaciğer yetmezliğinde yaklaşık %30) gerekebilir. Doktorunuz dozunuzda herhangi bir düzenleme yapılması gerekip gerekmediği ile ilgili karar verecektir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer Bendamus ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bendamus’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bendamus Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bendamus uygulaması atlanırsa doktorunuz genellikle normal uygulama takvimine devam edecektir.

Bendamus Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Sizi tedavi eden doktorunuz tedavinin kesilmesi ya da başka bir ilaca geçilmesi gerekip gerekmediği ile ilgili karar verecektir.

Diğer sorularınız için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bendamus Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde Bendamustin hidroklorüre veya Bendamus içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa,

Emziriyorsanız,

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Karaciğer veya kanınızla ilgili sorunlar nedeniyle cildinizde veya gözlerinizin beyaz kısımlarında sarılık/sararma varsa,

Kemik iliği işlevlerinizde ciddi bozulma ve kanınızda bulunan beyaz kan hücreleri ile trombositlerin (kanın pıhtılaşmasında görevli hücreler) miktarında önemli değişiklikler (beyaz kan hücresi ve/veya trombosit değerleri sırasıyla <3000/pL veya <75000/pL’nin altına düşerse) varsa,

Tedaviye başlamadan önceki 30 gün içinde önemli/büyük bir cerrahi operasyon geçirdiyseniz,

Bir enfeksiyonunuz varsa, özellikle bu enfeksiyona beyaz kan hücre sayınızda düşüklük (lökositopeni) eşlik ediyorsa,

Sarı humma aşısı ile birlikte

Bendamus Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kemik iliğinin, kan hücrelerini yenileme kapasitesinin düşmesi durumunda. Bendamus ile tedaviye başlamadan, devam eden her tedavi siklüsünden önce ve tedavi kürleri aralarında beyaz kan hücresi ve trombosit sayımı yaptırmanız gerekir.

Enfeksiyon durumunda. Ateş ve akciğer semptomları da dahil olmak üzere enfeksiyon belirtileri söz konusu olursa doktorunuza bildiriniz.

Bendamus ile tedavi süresince cilt reaksiyonu gelişmesi durumunda. Reaksiyonların şiddeti artabilir.

Kalp hastalığı (örn. kalp krizi, göğüs ağrısı, ciddi anlamda dengesiz kalp ritmi) varlığı durumunda.

Herhangi bir ağrı duymanız, idrarınızda kan olması ve idrar miktarında azalma durumda. Hastalığınız şiddetlendiğinde, ölen tüm kanser hücresi artıkları vücudunuzdan temizlenmeyebilir. Buna tümör lizis sendromu adı verilir ve ilk Bendamus dozundan sonraki 48 saat içinde bu, böbrek ile kalp soranlarına yol açabilir.

Ciddi alerjik veya aşırı duyarlılık reaksiyonu durumunda. İlk tedavi siklüsünden sonra infüzyon reaksiyonlarına karşı dikkatli olunuz.

Bendamus tedavisi uygulanan erkekler tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 6 ay boyunca çocuk sahibi olmamalıdırlar. Tedaviye başlamadan önce kalıcı kısırlık (infertilite) olasılığına karşı sperm koruma ile ilgili bilgi alın.

Kan damarı dışındaki dokuya istemsiz olarak enjekte edilirse (ekstravazal enjeksiyon), enjeksiyonu derhal durdurun. Kısa bir aspirasyondan sonra enjektörü çıkarın. Ardından etkilenen bölgeye soğuk uygulayın. Etkilenen kolunuzu yukarı kaldırın. Kortikosteroidler gibi ek tedavi uygulamasının yararı kesin değildir.

Bendamus İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Uygulama yolu nedeniyle yiyecekle alınmasında bir sorun söz konusu olmaz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Bendamus Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bendamus genetik hasara neden olabilir ve hayvan çalışmalarında sakatlıklara neden olmuştur. Doktorunuz tarafından kesinlikle kullanmanız gerektiği belirtilmediği sürece hamileliğiniz sırasında Bendamus kullanmayın. Tedavi durumunda doğmamış çocuk üzerindeki olası yan etkiler açısından tıbbi danışmanlık alın ve genetik inceleme imkanım değerlendirin.

Çocuk doğurma potansiyeli olan bir kadınsanız Bendamus tedavisinden hem önce hem de sonra etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanın. Bendamus tedavisi sırasında hamile kalırsanız derhal doktorunuza bilgi veriniz ve genetik inceleme yaptırınız.

Eğer erkekseniz Bendamus tedavisi sırasında ve tedavi durdurulduktan sonraki 6 ay boyunca çocuk sahibi olmaktan kaçının. Bendamus tedavisinin kısırlığa (infertilite) yol açmak gibi bir riski mevcuttur ve tedavi başlamadan önce sperm koruma için bir danışmanlığa ihtiyaç duyabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Bendamus Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bendamus Etken Maddesi Nedir?

Bendamus içeriğinde yer alan D-mannitol nedeniyle hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Bendamus Kullanılır mı?

Bendamus kemik iliğinde kan oluşumunu engelleyen ilaçlarla eş zamanlı kullanılırsa kemik iliğindeki durum şiddetlenir.

Bendamus bağışıklık yanıtınızı değiştiren ilaçlarla birlikte uygulanırsa, bu etki şiddetlenebilir.

Sitotoksik ilaçlar canlı virüs aşılarının etkisini azaltabilir. Buna ek olarak canlı virüs aşıları (viral aşılama) ile aşılanma sonrasında bir enfeksiyon gelişmesi riskini de artırır.

Bendamus Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Bendamus’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Kan damarının dışına (ekstravasküler) istemsiz olarak yapılan uygulama sonrası çok seyrek olarak doku değişiklikleri (nekroz) gözlenmiştir. Yanma hissi infüzyon iğnesinin kan damarı dışına yerleştirildiğini gösteren bir işaret olabilir. Bu şekilde uygulamanın sonucu ağrı ve cilt hasarlarında zayıf iyileşme olabilir.

Bendamus’un doz sınırlayıcı yan etkisi bozulmuş kemik iliği işlevidir, genellikle tedavi sonrasında normale döner. Baskılanmış kemik iliği işlevi enfeksiyon riskini artırır.

Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Düşük sayıda beyaz kan hücresi (lökositopeni)
 • Kanın kırmızı renk pigmentinde (hemoglobin) azalma
 • Düşük sayıda trombosit (trombositopeni)
 • Enfeksiyonlar
 • Bulantı
 • Kusma
 • Mukozal enflamasyon (iltihap)
 • Kreatinin kan değerlerinde yükselme
 • Üre kan değerlerinde yükselme
 • Ateş
 • Yorgunluk
 • Kanama (hemoraji)
 • Ölen kan hücrelerinin kendi içeriklerini kan dolaşımına yayması sonucu oluşan metabolizmadaki bozulma
 • Solgun cilde ve zayıflığa veya nefessizliğe (anemi) neden olabilen, kırmızı kan hücre sayısında düşüş
 • Nötrofil (bir çeşit kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni)
 • Ciltte alerjik enflamasyon (dermatit), ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Karaciğer enzimleri olan AST/ALT’de yükselme
 • Alkalen fosfataz enziminde yükselme
 • Safra pigmentinde yükselme
 • Potasyum kan düzeylerinde düşme
 • Kalp işlevinde dengesizlik (yetersizlik)
 • Kalp ritminde dengesizlik (aritmi)
 • Düşük veya yüksek kan basıncı (hipotansiyon veya hipertansiyon)
 • Akciğer işlevinde bozulma
 • Diyare (ishal)
 • Konstipasyon (kabızlık)
 • Ağızda yara (stomatit)
 • İştah kaybı
 • Saç kaybı
 • Ciltte değişiklikler
 • Adet görememe (amenore)
 • Ağrı
 • Uykusuzluk
 • Üşüme
 • Sıvı kaybı (dehidrasyon)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kalpte sıvı birikmesi (perikardiyal alana sıvı kaçışı)

Seyrek Yan Etkiler

 • Kanın enfeksiyonu (sepsis)
 • Ciddi alerjik aşırı duyarlılık reaksiyonu (anafilaktik reaksiyonlar)
 • Anafilaktik reaksiyonlara benzeyen belirtiler (anafilaktoid reaksiyonlar)
 • Uyuşukluk
 • Ses kaybı (afoni)
 • Akut dolaşım kolapsı (dolaşımda ani çöküş)
 • Ciltte kızarma (eritema)
 • Cilt enflamasyonu (dermatit)
 • Kaşıntı
 • Ciltte döküntü (maküler ekzantem)
 • Aşırı terleme (hiperhidröz)
 • Akciğerde birincil atipik enflamasyon (pnömoni)
 • Kırmızı kan hücrelerinin yıkılması
 • Bazen cilt reaksiyonları veya döküntü ile birlikte görülen kan basıncında hızlı düşüş (anafilaktik şok)
 • Tat duyusunda bozulma
 • Karıncalanma, uyuşma hissi (parestezi)
 • Bacaklarda zayıflık ve ağrı (periferal nöropati)
 • Sinir sistemi hastalığı (antikolinerjik sendrom)
 • Nörolojik bozukluklar
 • Koordinasyon kaybı (ataksi)
 • Beyin enflamasyonu (ensefalit)
 • Kalp hızında artış (taşikardi)
 • Kalp krizi, göğüs ağrısı (miyokard enfarktüsü)
 • Kalp yetmezliği
 • Venlerde enflamasyon (flebit)
 • Akciğerde doku oluşumu (akciğer fibrözü)
 • Boğazda kanlı enflamasyon (hemorajik özofajit)
 • Mide veya bağırsakta kanama
 • Kısırlık (infertilite)
 • Çoklu organ yetmezliği

Bendamus tedavisinden sonra ikincil tümörlerle (miyelodisplastik sendrom, akut miyeloid lösemi, bronşiyal karsinom) ilgili bildirimler söz konusu olmuştur. Bu durumun Bendamus ile kesin ilişkisi saptanmamıştır.

Az sayıda vakada ciddi cilt reaksiyonları (Stevens-Johnson sendormu ve toksik epidermal nekroz) bildirilmiştir. Bunun Bendamus ile ilişkisi bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Bendamus’un araç ve makine kullanım yeteneği üzerine olan etkisi ile ilgili hiçbir çalışma yoktur. Baş dönmesi veya koordinasyon eksikliği gibi yan etkiler yaşarsanız araç ve makine kullanmayın.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.