Beloc Zok İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

BELOC ZOK beyaz renkli, oval, çentikli, A/B baskılı tablettir. BELOC ZOK 25 mg 20 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

Metoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar. BELOC ZOK aşağıdaki durumlarda kullanılır :

yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için

kalp yetmezliğinde

bazı çarpıntılarda

düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde

BELOC ZOK daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltır. BELOC ZOK ‘un orta ila şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağrısı (anjina pektoris) riskini de azaltır. BELOC ZOK aynı zamanda migrende koruyucu tedavi için kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BELOC ZOK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Yaygın :

  • Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, kalp atım hızında azalma, çarpıntı, ellerde ve ayaklarda soğukluk, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk

Yaygın olmayan :

Depresyon, konsantrasyon bozuklukları, uyku hali veya uykusuzluk, kabus görme, karıncalanma ve uyuşukluk hissi, kalp yetmezliği belirtilerinin kötüleşmesi, kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok), göğüs ağrısı, kalp bloğu, nefes daralması, hava yollarında darlık hissi, kilo alma

Seyrek :

  • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (trombositopeni), sinirlilik, huzursuzluk (anksiyete), iktidarsızlık dahil cinsel problemler, hafıza güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme, görme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, EKG’de kalp iletim bozuklukları, düzensiz kalp atımı, şişlik (ödem), bayılma, tat alma bozukluğu, karaciğer problemleri (karaciğer fonksiyon test anomalileri), deride aşırı duyarlılık (allerjik) reaksiyonları, sedef hastalığının kötüleşmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, geri dönüşümlü cinsel isteksizlik, aşırı terleme, saç dökülmesi

Çok seyrek :

  • Unutkanlık/hafıza zayıflığı

Bilinmiyor :

  • Göz iltihabı benzeri belirtiler, kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kan akımının kesilmesine bağlı olarak dokuların çürümesi veya ölmesi (gangren), nezle, ağız kuruluğu, karaciğerin iltihaplanması (hepatit), eklem ağrısı, kas krampları

BELOC ZOK Nasıl Kullanılır?

BELOC ZOK’ u her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BELOC ZOK kontrollü salımlı film tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde 1 tane alınmalıdır.

BELOC ZOK ağızdan alınır. Tabletler bölünerek alınabilir.

Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği :

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Eğer BELOC ZOK un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aldığınız doz yüksek ise, aşağıdaki belirtiler ile karşılaşabilirsiniz: Kalp atımında düzensizlik veya düşüş, nefes darlığı, ayaklarda şişme, göğüste kalp atımının hissedilmesi, baş dönmesi, yorgunluk, göğüs ağrısı, deride soğuma, düşük nabız, zihinsel düzensizlik, huzursuzluk, kalp durması, hava yollarında daralma hissi, kısmı ya da tam bilinç kaybı/koma, bulantı, kusma ve morarma.

Bu nedenle, yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir.

Kinidini ve uyku ilaçlarını (barbitüratlar), diğer kan basıncını düşüren ilaçları ve alkolü metoprolol ile birlikte kullanırsanız yukarıdaki belirtiler daha da kötüleşebilir.

Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri ilacınızı aldıktan 20 dakika-2 saat sonra görülür.

Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla veya bir hastane ile görüşünüz.

BELOC ZOK ‘tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BELOC ZOK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BELOC ZOK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek yan etkiler

Doktorunuz ile görüşmeden BELOC ZOK tedavisini durdurmayınız, çünkü ilacın alımını aniden kesmeniz durumunda hastalığın bazı belirtileri (örn: çarpıntı ve göğüs ağrısı) kötüleşebilir.

BELOC ZOK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BELOC ZOK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Metoprolol süksinata veya BELOC ZOK’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı alerjiniz varsa,

Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,

Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,

Kan basıncınız düşükse,

Kan dolaşımı problemleriniz varsa,

Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,

Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma).

BELOC ZOK Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa,

İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,

Prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa,

Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa,

Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa, Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza BELOC ZOK kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BELOC ZOK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

BELOC ZOK’ u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuz aksini söylemedikçe BELOC ZOK’u hamilelikte kullanmayınız.

Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız BELOC ZOK’u gerekli olmadıkça kullanmayınız. Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.

Araç ve makina kullanımı

BELOC ZOK tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş

dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç veya makina kullanmayınız.

BELOC ZOK Etken Maddesi Nedir?

BELOC ZOK içeriğinde sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar BELOC ZOK tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir. Bunlar;

Propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital preparatları/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar),

Klonidin ve BELOC ZOK’ u aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandırılması gerekiyor ise, BELOC ZOK’ u klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. BELOC ZOK’u tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak “BELOC ZOK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler” bölümüne bakınız.

Barbitürik asit türevleri (sara hastalığı için kullanılan ilaçlar),

Enflamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn: indometazin ve selekoksib),

Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç),

Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç),

Difenhidramin (alerji için kullanılan bir ilaç),

• Terbinafin (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),

Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik), Diğer beta blokörler (örn: göz damlaları),

MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar),

İnhalasyon (solunum yoluyla alınan) anestezikleri (anestezi için kullanılan ilaçlar)

Depresyon ilaçları (paroksetin, fluoksetin ve sertralin),

Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar,

Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Dihidropridin türevleri),

Duygudurum düzenleyici ilaçlar (trisiklik antidepresanlar),

Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler),

Simetidin (Midede asit üretimini azaltan bir ilaç),

Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.