Becovital-c Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Becovital C Vitamin C ile kombine Vitamin B kompleksidir ve 30 kapsüllük PVC/Alu folyo blister ambalajlarda sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Becovital-C’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Becovital-C’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
  • İlacı aldıktan kısa bir süre sonra kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık, hırıltılı nefes, kan basıncında düşme veya bayılma olursa:

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Becovital C’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Bilinmiyor:

  • Aleıjik deri döküntüsü
  • Mukozada (Bazı organların iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) gözlenen ülserler (yara)
  • Sıcaklık hissi

Becovital-C Nasıl Kullanılır?

Yetişkinlerde ve 9 yaş üstü çocuklarda:

Profilaksi (önleme) amacıyla günde 1 tablet, tedavi amacıyla günde 2-3 tablet

Ağızdan alınır. Tabletleri bütün olarak yutunuz.

İlaçlan daima doktorunuzun söylediği gibi alınız.

Çocuklarda Kullanımı

Küçük çocuklarda Becovital C kapsül yerine BECOVİTAL şurup tercih edilmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer Becovital C’nin etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Becovital C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Becovital-C Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Anımsar anımsamaz hemen bir kapsül alınız. Bir sonraki dozun zamanı gelmiş ise, bu dozu olması gerektiği şekilde kullanın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Becovital-C Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşın duyarlılık durumlarında kullanmayınız.

Aleıjikseniz ya da alerjik olduğunuzu düşünüyorsanız, kullanmadan önce hekiminizi bilgilendiriniz.

Becovital-C Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Görme sinirinin iltihabı durumlarında B12 vitamini kullanılmamalıdır.

Becovital C, Bı2 eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık durumlarının tedavisi amacıyla kullanılın amalidir, B12 vitamini omuriliğin harabiyet bulgularım maskeleyebildiğinden tam teşhis konmadan kullanılmamalıdır.

Becovital C’nin yüksek dozlarda alındığında etkileri ve yan etkilerinde artışa hipervitaminoza (vücuttaki vitamin fazlalığı) yol açabileceği unutulmamalıdır.

B2 Vitamini idrarın koyu san renk almasına neden olabilir.

Hamile iseniz veya emziriyorsanız

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Becovital C gebelikte sadece gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Becovital C’nin araç ve makine yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Becovital-C Etken Maddesi Nedir?

Becovital C, sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz,

Becovital C, soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleminiz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Becovital C, metil paraben, propil paraben ve bunların sodyum tuzlarını içermektedir. Bu nedenle aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü olan bronkospazma (Solunum yollan olan bronşlan saran kaslann spazm şeklinde aniden kasılmalan nedeniyle oluşan bronş daralmaları) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün boyar madde olarak Ponceu 4R (E124) ve günbatımı sansı (El 10) içerdiğinden alerji riski oluşabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Doğum kontrol ilaçlan, B|2 ve C vitamini gereksinimini artırabilir.

Paraamino şali silik asit (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile uzun süreli tedavi ve kolşisin tedavisi (eklem ağnlannda kullanılır) B12 vitamininin emilimini azaltır. Ülser tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar (omeprazol, simetidin, ranitidin) B12 emilimini etkiler.

B6 vitamini 5 mg gibi çok düşük dozlarda dahi Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan levodopanın etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle Parkinson hastalığı tedavisi gören hastalarda kullanılmamalıdır.

Be vitamini, Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.

Piridoksin, sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan fenitoin metabolizmasmı artırır, fenitoin konsantrasyonunu düşürür.

Doktorunuzun diğer hastalıklarınız ya da alenilerinizden haberdar olduğundan emin olunuz. Gelecekte herhangi bir tıbbi sorun nedeniyle bir doktora danışmanız gerektiğinde BECOVİTAL C tedavisi kullanmış olduğunuzu söyleyiniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.