Baraclude Fiyat ve Kullanma Talimatı

Baraclude antiviraller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Baraclude, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

Baraclude 1 mg Film Tabletlerin her biri etkin madde olarak 1 mg entekavir içerir.

Baraclude 1 mg Film Tablet, bir tarafında “BMS”, diğer tarafında “1612” yazılı üçgen, beyaz ila hemen hemen beyaz, film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet vardır.

Baraclude, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

Hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyon, karaciğerinize zarar verebilir. Baraclude vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır ve karaciğerinizin durumunu iyileştirir.

Baraclude Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Baraclude’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Baraclude’u kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Ani aşırı duyarlılık tepkisi,
  • Döküntü,
  • Kaşıntı,
  • Ciltte kızarıklık.
  • Baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik, uyuklama hali, bulantı, ishal, hazımsızlık, kusma, karaciğer enzimlerinde yükselme
  • Döküntü, saç dökülmesi
  • Ciddi alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Baraclude’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Baraclude Nasıl Kullanılır?

Baraclude’u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmalısınız.

Baraclude’un normal dozu günde bir kez 0,5 mg veya 1 mg’dır.

Daha önce HBV tedavisi almış olmanıza ve aldığınız ilaca göre veya böbrek sorunlarınıza veya göre; doktorunuz daha düşük dozlar almanız ya da Baraclude’u bir günden daha az sıklıkta almanız gerektiğine karar verebilir. Size verilecek doz karaciğerinizin durumuna göre de belirlenecektir.

Doktorunuz sizin için uygun olan dozu söyleyecektir. İlacınızdan tam etki elde edebilmek ve tedaviye direnç gelişimini azaltmak için her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. Baraclude’u doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınız. Doktorunuz size tedaviyi ne zaman bırakmanız gerektiğini söyleyecektir.

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

Baraclude pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve

Baraclude tedavisine geçtiyseniz, Baraclude’u aç karna ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz Baraclude’u aç karnına(yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Baraclude dozunun yaşa göre ayarlanmasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda Baraclude dozunun değiştirilmesi gerekebilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Baraclude dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer Baraclude’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Baraclude’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Baraclude Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Hiçbir dozu almayı unutmamanız önemlidir. Baraclude’un bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız ve sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Baraclude Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bazı kişilerde Baraclude tedavisi sonlandırıldığında çok ciddi karaciğer iltihabı belirtileri gözlenebilir. Tedaviyi bıraktıktan sonra belirtilerde herhangi bir değişiklik görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz tavsiye etmediği sürece Baraclude tedavisini kesmeyiniz; tedaviyi kestiğinizde karaciğer iltihabınız kötüleşebilir. Baraclude ile tedaviniz sonlandırıldığında, doktorunuz sizi izlemeye devam edecektir ve birkaç ay süreyle kan testleri yapacaktır.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Baraclude Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Entekavire veya Baraclude’un diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

Baraclude Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sizde insan immünoyetmezlik virüsü (HIV)’ın oluşturduğu (veya neden olduğu) bir enfeksiyon varsa,

Böbrek yetmezliğiniz varsa Baraclude vücudunuzdan böbrekler yoluyla atıldığından ilacın dozunun değiştirilmesi gerekebilir,

Siroz hastalığınız olup/olmadığını, varsa vücudunuzda neden olacağı olası etkiler konusunda doktorunuza danışınız.

Size karaciğer nakli yapıldıysa

HIV enfeksiyonunuz varsa bu durumu doktorunuza söylediğinizden emin olunuz. Hepatit B enfeksiyonunuz ile eş zamanlı olarak HIV tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, gelecekteki HIV tedavisinin etkinliğini azaltacağından, Baraclude kullanmayınız. Baraclude HIV enfeksiyonunuzu kontrol altına almayacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Baraclude diğer insanlara HBV bulaştırmanızı engellemez. Bu nedenle diğer insanlara HBV bulaştırmamak için gerekli önlemleri alınız. Aşılama, HBV bulaşma riskine karşı koruyacaktır.

Baraclude, laktik asidoz (kanınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer büyümesine neden olabilen bir ilaç grubuna dahildir. Bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtiler laktik asidoz oluşumunu gösterebilir. Bu seyrek ama ciddi yan etki nadiren ölümcül olabilir. Laktik asidoz özellikle aşırı fazla kilolu bayanlarda daha sık oluşur. Baraclude alıyorsanız doktorunuz sizi düzenli olarak kontrol edecektir.

Baraclude İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Baraclude pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve Baraclude tedavisine geçtiyseniz, Baraclude’u aç karna ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz Baraclude’u aç karnına(yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Baraclude Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Baraclude kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında Baraclude’u kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir. Gebelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. Baraclude’u kullanan hem erkeklerin hem de kadınların tedavi süresi boyunca etkili doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları tavsiye edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Baraclude Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız Baraclude kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesinin sütünüze geçip geçmediği bilinmemektedir.

Baraclude Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, Baraclude’u almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Baraclude Kullanılır mı?

Böbrek fonksiyonlarınızı azaltan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Araç ve makina kullanımı

Baraclude’un araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir; ancak sersemlik, halsizlik ve uyuklama hali gibi yan etkilerinden dolayı araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Herhangi bir şüpheniz olduğunda doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.