Balance Kalsiyum Biofin Yan Etkileri Nelerdir?

Bu tıbbi ürün, periton diyalizinde kullanılır.

BALANCE %4.25 GLUKOZ 1.25 MMOL/L KALSİYUM, periton diyaliz tedavisinin gerekli olduğu son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalarında kullanılan bir periton diyaliz solüsyonudur.

Balance Kalsiyum Biofin Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BALANCE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler tedaviden kaynaklanmaktadır:

Boşaltılan diyalizatın bulanık olması, karın ağrısı, ateş, iyi hissetmeme ile kendini gösteren periton zarının iltihabı, bunların tedavi edilmediği durumda çok seyrek olarak kan zehirlenmesi.

Lütfen doktorunuza boşaltılan diyalizatın bulunduğu torbayı gösteriniz. Boşaltılan sıvı bulanıksa derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

Kateter çıkış bölgesinde veya kateter boyunca; kızarıklık, şişme,ağrı, akıntı veya kabuklanma ile karakterize deri iltihaplanması,

Karın duvarında fıtık

Bu yan etkilerden herhangi biri ile karşılaşırsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedavinin diğer yan etkileri:

Diyalizatın içeri ve dışarı akışı ile ilgili problemler

İshal

Kabızlık

Nefes almada güçlük

Karında gerilme veya şişkinlik duygusu

Omuz ağrısı

Aşağıdaki yan etkiler BALANCE kullanıldığında görülmektedir:

Çok yaygın:

Potasyum eksikliği

Bilinmeyen:

Kalsiyum eksikliği

Paratiroid bezinin fazla çalışması neticesinde olası kemik hastalıkları

Hızlı kilo kaybı, düşük kan basıncı, hızlı nabız, baş dönmesi ve kas krampları ile kendini belli eden vücut sıvı miktarında azalma,

Doku ve akciğerlerde su, yüksek kan basıncı, nefes almada güçlük ile kendini belli eden vücut sıvı miktarında artma

Yüksek kan şeker seviyeleri

Yüksek kan yağ seviyeleri

Sürekli şeker (glukoz) alımına bağlı olarak kilo artışı

Kalp atışı hızında artış, düşük kan basıncı ve yüksek kan basıncı

Bu kullanma talimatındaki yan etkilerden herhangi biri veya bahsi geçmeyen bir başka yan etki ile karşılaşırsanız derhal doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda yaş,boy ve vücut ağırlığına bağlı olarak, değişim başına doz belirlenir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yetişkinler için belirlenmiş olan doz kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Diyaliz tedavinizin etkinliği, vücut ağırlığınız, beslenme durumunuz, kan ve diğer ilgili testler doktorunuz tarafından değerlendirilerek düzenli olarak izlenecektir.

Eğer BALANCE %4.25 GLUKOZ 1.25 MMOL/L KALSİYUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Çok fazla diyalizat (solüsyon) dolumu olursa, bu kolayca boş bir torbaya boşaltılabilir. Eğer torba değişimleri çok sık yapılırsa, su kaybı ve/veya kan elektrolit bozuklukları (tuz dengesizliği) meydana gelebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir.

BALANCE %4.25 GLUKOZ 1.25 MMOL/L KALSİYUM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BALANCE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Torba değişimini unutursanız veya çok az bir miktarda solüsyon kullandıysanız bu durumda genellikle reçetelenen günlük dozu tamamlamanız önerilir (örneğin 4 kez 2000 ml), aksi taktirde vücut sıvısında artış sonucu ayak bileklerinde ve ellerde şişme ve/veya solunum güçlüğü veya zihin karışıklığı meydana gelebilir.

Bu durumda derhal doktorunuza danışınız.

BALANCE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavinizi doktorunuzun bilgisi olmadan sonlandırmamz, aksatmanız ya da tedavinizi unutmanız halinde, dokularda veya akciğerlerde sıvı birikimi veya üre zehirlenmesinin diğer belirtileri meydana gelecektir, bu belirtiler tedavi edilmediği taktirde hayatı tehdit edici olabilmektedir.

Lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BALANCE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Kan potasyum seviyeniz çok düşükse (hipokalemi)

Kan kalsiyum seviyeniz çok düşükse (hipokalsemi)

Vücut sıvı miktarında azalma varsa ( hipovolemi)

Kan basıncınız düşükse (arteriyel hipotansiyon) cerrahisi ya da karın zedelenmesi.

Karında yanık, Bağırsak delinmesi, Karın derisinin iltihaplanması

Bağırsakların iltihaplanması (örneğin Crohn’s hastalığı, ülseratif kolit, divertikülit gibi),

Karında iltihap (peritonun iltihaplanması)

Karında iyileşmeyen yaralar

Fıtık

Karında veya bağırsaklarda ur

Bağırsakta tıkanıklık (ileus)

Herhangi biri mevcutsa

Akciğer hastalığı (özellikle zatüre )

Metabolik bozukluk (laktik asidozis)

Kan zehirlenmesi (sepsis)

Aşırı kilo kaybı ve yeterli protein alımı mümkün olmadığında o Kanda çok yüksek yağ seviyeleri (hiperlipidemi)

Periton diyaliz tedavisinin faydalı veya uygun tedavi olmayacağının bilindiği üremi (böbrek yetmezliği sonucu kanda zehirli maddelerin birikmesi) durumunda

Fiziksel veya zihinsel olarak periton diyalizini evde doktorunuzun gösterdiği şekilde uygulayamayacak durumda iseniz

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri periton diyaliz tedavisi esnasında gelişirse, doktorunuz nasıl bir yol izleneceğine karar verecektir.

BALANCE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdakilerden herhangi biri sizde söz konusu ise doktorunuza periton diyaliz tedavisinden önce veya tedavi sırasında söylemeniz gerekmektedir, bu durum ihtiyacınız olan periton diyaliz solüsyonunun tipinin belirlenmesinde önemlidir:

Kusmanız veya ishaliniz varsa, bu tuz (elektrolit) kaybına sebep olabilir.

Paratiroid beziniz fazla aktif ise (hiperparatiroidizm) tedaviniz kalsiyum içeren fosfat bağlayıcılar ve/veya D vitamini içermelidir, böylece kalsiyum ve fosfat seviyeleriniz normal aralıkta tutulabilir.

Kan kalsiyum seviyeleriniz çok düşükse kalsiyum ve/veya D vitamini desteği veya daha yüksek miktarda kalsiyum içeren bir periton diyaliz solüsyonuna geçilmesi gerekebilir.

Digoksin içeren bir ilaç alıyorsanız doktorunuzun kan potasyum seviyenizi düzenli olarak kontrol etmesi gereklidir.

Şeker (Diabetes Mellitus) hastası iseniz doktorunuz tarafından kan şeker seviyeniz düzenli olarak kontrol edilmelidir, bunun sonucunda doktorunuz şeker hastalığı için aldığınız günlük insülin veya tabletler için gereken doz ayarlamasını yapacaktır.

Böbreklerinizde anormal bir büyüme mevcutsa (polikistik böbrek)

Diyaliz tedavinizin etkinliği, vücut ağırlığınız, beslenme durumunuz, kan ve diğer ilgili testler doktorunuz tarafından değerlendirilerek düzenli olarak izlenecektir.

Boşaltılan diyaliz solüsyonu berraklık ve hacim bakımından kontrol edilmelidir. Karın ağrısı ile birlikte veya tek başına bulanıklık görülmesi peritonun iltihaplandığının göstergesidir ve doktor derhal bilgilendirilmelidir (Daha fazla bilgi için Olası Yan Etkiler bölümüne bakın).

Periton diyalizi tedavisi esnasında protein, amino asit ve suda çözünen vitaminlerde kayıp meydana gelebilir. Eksiklik görülmemesi için uygun bir diyet uygulanır. Besin takviyesi gerekebilir, ihtiyacınız doktorunuz tarafından belirlenir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BALANCE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Doktorunuzun diyetinizle ilgili tavsiyelerine uymanız durumunda yiyecek/içeceklerin, periton diyaliz tedaviniz üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Balance Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu periton diyaliz solüsyonunun anneye veya bebeğe herhangi zararlı bir etkisi olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız periton diyalizine başlamadan once doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BALANCE Etken Maddesi Nedir?

Hastaya göre ayarlanan doza göre, doz başına belli miktarda glukoz içerir. Bu, Diabetes Mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte Balance kullanımı

Özellikle, şeker hastası olmanız durumunda (insülin veya diğer kan şekerini azaltan ilaçlar kullanıyorsanız), kalp hastalığınız için digoksin alıyorsanız kalsiyum içeren ilaçlar ya da D vitamini ya da idrar çıkışını arttıran ilaçlar (diüretikler) kullanıyorsanız doktorunuza söylemeniz önemlidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.