Bakamsilin Fort Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

BAKAMSILIN FORT nedir ve ne için kullanılır?

BAKAMSİLİN FORT, penisilin grubu içinde yer alan bir antibiyotiktir.

BAKAMSİLİN FORT, her film tablette 800 mg bakampisilin içeren bir yüzünde “BAK 800” diğer yüzünde “KOÇAK” yazılı oval, beyaz, çentikli, eşit yarımlara bölünebilir, 10 tabletlik blister ambalajlarda bulunur.

BAKAMSİLİN FORT, ampisiline hassas olduğu düşünülen mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında
 • İdrar yolu enfeksiyonlarında
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi BAKAMSILIN FORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BAKAMSILIN FORT’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri (anaflaksi denilen ciddi alerjik reaksiyon),

 • Ciltte kızarıklık, döküntü, içi su dolu ya da kanlı sıvı dolu kabarcıklar.
 • “Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin BAKAMSİLİN FORT’a karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  :10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. :1000 hastanın birinden az görülebilir.

  :10000 hastanın birinden az görülebilir.

  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

  Çok yaygın etkiler:

  Kaşınma Kurdeşen Şiddetli kaşıntı Terlemede artış Bulantı Kusma

  Reflü (geri kaçma)

  Epigastrik (üst karınla ilgili) rahatsızlık Dil iltihabı Ağız kuruluğu Ağız iltihabı İshal

  Yumuşak dışkı Karın ağrısı Gaz

  Kabızlık Baş dönmesi

  Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)

  Baş ağrısı Uykusuzluk Uyku hali Yorgunluk Kas ağrısı Ödem

  Vajina iltihabı İdrar zorluğu Vajinal akıntı

  Yaygın olmayan etkiler:

  Karaciğer enzimlerinde (AST, ALT ve alkalin fosfataz) orta dereceli artış Seyrek:

  Kanda eozinofil hücre artışı (Eozinofili), hemolitik anemi, trombosit-kan pulcuğusayısında azalma (trombositopeni), ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (trombositopenik purpura), kanda lökosit azlığı (lökopeni). Bu reaksiyonlar genellikle tedavinin kesilmesiyle düzelir.

  Cilt kızarıklığı, kurdeşen, eriteme multiforme (ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde döküntü) gibi hafif aşırı duyarlılık reaksiyonları.

  Penisilin sınıfındaki antibiyotiklerin kullanımını takiben alerji sonucu yüz ve boğazda yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişme, serum hastalıklar, ilaç ateşi, damar iltihabı ve ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson sendromu) gibi ciddi aşırı duyarlılık reaksyonları.

  Lyell’s sendromu/toksik epidermal neklorize (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık).

  Diğer seyrek reaksyonlar: yaraya dönüşen ağız iltihabı, karaciğer iltihabı, sarılık, dolaşım yetersizliği, yüksek tansiyon, idrar azlığı (oligüri), koma, göğüs ağrısı ve süperenfeksiyon.

  Bağırsak iltihabı (kolit)

  İnce ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması (enterokolit) ya da kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı (psödomembranöz kolit)

  Çok seyrek:

  Yemek borusu iltihabı (özofajal ülser) (tabletler yeterli kadar su ile alınmadığında)

  BAKAMSILIN FORT Nasıl Kullanılır?

  Erişkinlerde:

  Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 2 kez, 400 mg (1/2 tablet), ağır enfeksiyonlarda günde 2 kez, 800 mg (1 tablet) kullanılır.

  Akut komplike olmayan bel soğukluğu tedavisinde 1600 mg BAKAMSİLİN FORT (2 tablet)

  1 g probenesit ile birlikte kullanılır.

  Tabletler bir bardak su ile alınır. Yemek arasında ya da yemek ile beraber alınabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  25 kg ve üzerindeki çocuklarda:

  Üst solunum yolu, idrar yolu ve deri enfeksiyonlarında; 25 mg/kg/gün olarak 12 saat aralıkla

  2 eşit doz halinde kullanılmalıdır.

  Şiddetli veya dirençli enfeksiyonlarda ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında; 50 mg/kg/gün olarak 12 saat aralıkla 2 eşit doz halinde kullanılmalıdır.

  Hemolitik streptokokların neden olduğu her enfeksiyon, akut romatizmal ateş veya glomerulo nefritten korunmak için en az 10 günlük tedavi uygulanmalıdır.

  25 kg’ın altındaki çocuklarda:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda yaşla ilişkili böbrek fonksiyon bozukluğu olması muhtemeldir, bu nedenle doktorunuz tarafından doz ayarı yapılması gerekebilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması gereklidir. Doktorunuz böbrek yetmeliğinizin ciddiyetine göre doz ayarlaması yapabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doz ayarlaması gerekmez.

  Eğer BAKAMSILIN FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  BAKAMSILIN FORT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımının meydana geldiği düşünülüyorsa (özellikle çocuklarda) derhal doktora danışılmalıdır. Şiddetli diyare, bulantı ve kusmanın tedavisi gerekebilir.

  BAKAMSILIN FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Penisilinin böbreklerden hızla atılması nedeni ile genelde doz aşımının görülme ihtimali, böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda daha yüksektir. Ancak böyle bir durumun meydana geldiği düşünülüyorsa (özellikle çocuklarda) derhal doktora danışılmalıdır.

  BAKAMSILIN FORT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz BAKAMSİLİN FORT dozunu alınız. Bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BAKAMSILIN FORT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuzla konuşmadan BAKAMSİLİN FORT almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

  BAKAMSILIN FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BAKAMSILIN FORT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Bakampisiline veya BAKAMSİLİN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir beta-laktam grubu (penisilinler ve sefalosporinler) antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa.
 • Enfeksiyoz mononükloz ile ilişkili enfeksiyonların tedavisinde.
 • BAKAMSILIN FORT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • BAKAMSİLİN FORT ile tedavi sırasında ishal gelişebilir. Diyare meydana gelirse doktora veya eczacıya danışılmadan ilaç alınmamalıdır, aksi taktirde şiddetlenme görülebilir.
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • • Frengi hastalığınız varsa veya frengi hastalığınız olduğundan şüphe ediliyorsa ek testler istenecek veya ek tedaviler uygulanacaktır.

 • Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek, karaciğer testleri ile sizi izleyecektir),
 • BAKAMSİLİN’e dirençli mikroorganizmalar (bakteri, mantar gibi) ile enfeksiyon gelişirse.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BAKAMSILIN FORT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yemek arasında ya da yemek ile beraber alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  • BAKAMSİLİN FORT, ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü durumlarda hamilelikte dikkatli kullanılabilir. Kullanımından doğacak fayda riskinden fazla ise doktor kontrolünde kullanılabilir.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • Bakampisilin anne sütüne geçer. Bebekler üzerindeki etkileri bilinmediğinden emzirme döneminde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  BAKAMSILIN FORT Etken Maddesi Nedir?

  BAKAMSİLİN FORT, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • Gut hastalığında kullanılan allopurinol ile birlikte kullanılmamalıdır. Eğer birlikte kullanılırsa bu durum özellikle ürik asit düzeyi yüksek hastalarda döküntü riskini artırır.

 • Bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan metotreksat (yan etki olasılıkları artar) ile birlikte kullanılmamalıdır. Metotreksatın yan etkisini artırabilir.
 • Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan disülfiranın etkisi artabilir.
 • • Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılmamalıdır, doğum kontrol ilaçlarının etkileri azalabilir.

 • Gut hastalığında kullanılan probenesid ile birlikte kullanılmamalıdır. Bakampisilinin etkileri ve yan etkileri artabilir.
 • • Ayrıca BAKAMSİLİN FORT, bazı laboratuar testlerinde yanlış sonuç alınmasına neden olabilir (idrarda şeker ölçümü vb maddelerin miktarları gibi).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  BAKAMSILIN FORT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.