B.t.enema İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

B.T.ENEMA nedir ve ne için kullanılır?

 • B.T. ENEMA, geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliğinin sağlanması için kullanılır.
 • B.T. ENEMA, dışkıdaki su miktarım arttıran ve bu yolla dışkı atılması ve bağırsak temizliği sağlanmasına yardımcı olan bir bağırsak boşaltımdır.
 • B.T. ENEMA in içerisinde tuzlu müshil bulunur (şalin laksatif). Tuzlu müshiller, bağırsakta (sigmoid kolonda) su tutulmasını sağlar. Bu etki sonucunda 2 ila 5 dakika içerisinde bağırsak uyarılır ve boşaltım gerçekleşir.
 • Geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliği sağlanmasının gerekli olduğu, endoskopi, bağırsak ameliyatı ve röntgen incelemelerinde,
 • Rektal tetkik ya da kontrol işlemleri öncesi bağırsağı temizlemek/boşaltmak için kullanılır.
 • Yumuşak ve esnek püskürtücü başlık (kanül), kayganlaştırıcı barındırdığından kısa sürede konforlu bir uygulama yapılmasını sağlamaktadır.
 • Hiçbir B.T ürününde lateks kullanılmamaktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi B.T.ENEMA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  B.T. ENEMA ile görülen istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir (Mevcut verilerden tahmin edilememektedir).

  Aşağıdakilerden biri olursa B.T.ENEMA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Rektal kanama (bağırsaktan kanlı dışkı veya kan gelmesi).
 • Şiddetli ani alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz ve dudakların şişmesi ya da ağız ve boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi) güç nefes alma ataklarıyla seyreder ve baygınlık hissi ya da baş dönmesi olması.
 • B.T. ENEMA verildikten sonra bağırsakta hiçbir hareket veya dışkı atılımı olmaması.
 • ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.’

  ‘Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Dehidratasyon (vücudun aşırı su kaybetmesi)
 • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen (ürtiker))
 • Kanda elektrolitlerin (tuzlar) miktarındaki değişikliklere bağlı olarak kaslarda seğirme veya ani kasılmalar.
 • Karın ağrısı veya bağırsaklarda gaz birikimine bağlı şişkinlik.
 • Kusma ve mide bulantısı
 • Anal bölgede kaşıntı veya yanma
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması
 • İshal
 • Üşüme hissi ile eşlik eden titreme hali
 • İğnelenme
 • Kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (hiperfosfatemi)
 • Kalsiyum seviyesinin düşmesi (hipokalsemi)
 • Kanda potasyum seviyesinin düşmesi (hipokalemi)
 • Kandaki sodyum düzeyinin artması (hipematremi)
 • Vücuttaki asit atıhmmın bozulması (metabolik asidoz)
 • B.T.ENEMA Nasıl Kullanılır?

  Yalmzca rektal (anal) yoldan alınır. Ağızdan almayınız.

  Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklarda 135 mİ ve 210 mİ Tik dozlar, hekim tarafından aksi belirtilmemişse, günde en fazla bir şişe kullanılır.

  3 yaş üsfuçocuklarda 67.5 mlTik doz, hekim tarafından aksi belirtilmemişse, günde en fazla bir şişe kullanılır.

  Enjekte etmeye başlamadan önce koruyucu kapağı çıkartınız.

  Doktorunuz tarafından aksi önerilmemişse, B.T. ENEMA 14 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

  Eğer direnişle karşılaşma olursa kullanma bırakılır. Enema’nın zorlanması zedelenmelere sebep olabilir.

  Not: Şişeyi tamamen boşaltmaya gerek yoktur. Etkili kullanım için şişe içindeki miktar tedavi dozundan daha fazladır. Kullammdan sonra bir miktar likid şişede artacaktır. Tamamen boşaltma olana kadar pozisyon korunur. (Genellikle 2-5 dakika)

  Sol Yan Pozisyonu:

  Sola yatılır. Dizler sağa doğru bükülür ve kollar serbestçe salınır.

  Diz-Göğüs Pozisyonu:

  Diz çökülür. Baş aşağı doğru eğilir ve göğüs ileriye doğru götürülür. Yüzün sol tarafı yüzeye yaklaştırılır ve sol kola rahat bir şekilde yerleştirilir.

  1 Yukarıdaki iki pozisyondan (sol yan pozisyonu veya diz-göğüs poziyonu) uygun olanını tercih ediniz.

  2 Koruyucu kapağı çıkarınız. Şişeyi dik tutarak parmakla oluklu şişenin kapağını kavrayınız. Diğer elle koruyucu kapağı yavaşça çekerek çıkarınız.

  3 Şişenin ucunu makat merkezini hedefleyerek, sabit bir basınçla nazikçe rektuma yerleştiriniz.

  4 Ucu rektuma yerleştirilirken aşırı kuvvet uygulamayınız çünkü hasara neden olabilir.

  5 Makata bağırsak boşaltım hareketi verilirse (dışkı atım hareketi sağlanması), uç daha kolay yerleştirilir. Bu hareket, makatın (anüs) etrafındaki kasların gevşemesini sağlar.

  6 Sıvının neredeyse tamamı boşalana kadar şişeyi şıkınız.

  7 Ucu rektumdan çıkarınız ve bağırsakta boşaltım hareketi başlayana kadar pozisyonunuzu koruyunuz (normal olarak 2-5 dakika).

  Çocuklarda Kullanımı

  3-12 yaş arası çocuklar için “B.T. ENEMA (67,5 mİ)” formu mevcuttur. ( B.T. ENEMA’nın yetişkin dozu 135 mİ ve 210 ml’dir. Çocuklar için 135 mİ Tik dozun yarısına denk olan, 67,5 mİ lik doz bulunmaktadır.)

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, tuz yasaklı bir diyetteyseniz ya da böbrek hastasıysanız doktorunuz önermedikçe kullanmayınız.

  Yaşlı ve halsiz hastalarda ve kontrol edilemeyen atardamar (arteryel) hipertansiyonu, karında su toplanması, kalp hastalığı, bağırsak iç yüzey (rektal mukoza) değişikliği (örn: ülser, fıssür) kolostomi olan veya önceden süregelen kalsiyum seviyesi düşüklüğü (hipokalsemi), kanda potasyum seviyesi düşüklüğü (hipokalemi), kanda fosfat seviyesi yüksekliği (hiperfosfatemi), kandaki sodyum düzeyi artışı (hipematremi) gibi elektrolit bozuklukları bulunan ve özellikle şeker hastalığında kanın asitli hali (asidoz) görülmüş kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer B. T. ENEMA ’nın etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  B.T.ENEMA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Gerekenden fazla miktarda B.T. ENEMA alınması durumunda profesyonel yardım alınız veya bir sağlık merkezi ile bağlantıya geçiniz.

  Aşırı doz veya tutulum (retansiyon); kandaki sodyum düzeyinin artması (hipematremi), kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (hiperfosfatemi), kalsiyum seviyesinin düşmesi (hipokalsemi) ve kanda potasyum seviyesinin düşmesi (hipokalemi) de dahil çeşitli fonksiyonlar için vücutta ihtiyaç duyulan örneğin tuz ve mineral düzeyinin (elektrolit) bozukluğuna sebep olabilir. Bunların yanı sıra bazı işaret ve belirtilerle (örmmetabolik asidoz, böbrek yetmezliği ve tetani) dehidratasyon (su kaybı) ve hipovolemi (kan hacminde azalma) oluşabilir. Bazı ağır elektrolit bozuklukları, kalp ritim bozukluğu (kardiyak aritmi) ve ölüme sebebiyet verebilir. Aşırı doz almış iseniz dikkatle takip edilmeniz gerekir. Elektrolit bozukluk tedavisi, uygun elektrolit ve sıvı yenilemesi (replasman) ile acil tıbbi müdahale gerektirir.

  B.T. ENEMA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  B.T.ENEMA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Yaşlılarda Kullanımı

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  B.T.ENEMA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  B.T.ENEMA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  B.T.ENEMA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • B.T. ENEMA’nın içindeki etkin veya yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise.
 • Kalın bağırsağınızda aşırı genişleme var ise (megakolon).
 • Anüste veya rektumda daralma veya kusur var ise.
 • Kalın bağırsakta tıkanıklık varsa (Hirschsprung hastalığı).
 • Şüpheli bir bağırsak tıkanıklığı var ise.
 • Bağırsaklarda tıkanıklık veya nonnal bağırsak hareketlerinde bir bozukluk var ise.
 • Doktorunuz tarafından, aşağıdaki rahatsızlıklardan birinin dahi sizde olduğu veya olabileceği belirtilmiş ise:

 • Apandisit.
 • Delinmiş/hasarlı ya da tıkanmış bağırsak
 • İltihaplı bağırsak hastalığı
 • Rektal kanama tanısı konulması
 • Kalbin tüm vücuda düzgün şekilde kan pompalamasında sorun var ise (konjestif kalp yetmezliği)
 • Mide bulantısı veya susuzluk
 • Karın ağrısı
 • 3 yaş altı çocuklarda B.T. ENEMA’yı kullanmayınız.
 • B.T.ENEMA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Yaşlı veya güçsüz iseniz
 • Kontrol edilememiş kan basıncınız varsa
 • Kalp veya böbrek rahatsızlığınız varsa
 • Karında su toplanması şikayetiniz var ise
 • Rektal ülser veya çatlak şikayetiniz varsa
 • Kolostomi ameliyatı olmuşsamz
 • Vücudunuzdaki tuz ve su seviyelerinde değişiklik varsa (elektrolit bozukluklar).
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  B.T.ENEMA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  B.T.ENEMA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Gebelik süresince uygulandığında ceninle ilgili kusurlu oluşum ya da diğer toksik etkilerini ölçmek için eldeki veriler yeterli değildir. B.T. ENEMA, doğum ve doğum sonrası dönemde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sodyum fosfat anne sütüne geçebileceği için B.T. ENEMA alımından sonraki 24 saat içerisinde oluşmuş süt sağılarak atılmalıdır. Bu işlem ve B.T. ENEMA uygulanmasından 24 saat sonra bebeğin emzirilmesi tavsiye edilir.

  B.T. ENEMA’nın araç ve makine kullanımına doğrudan etkisi yoktur. Su kaybından dolayı baş dönmesi görülebilir. İlacın kullanılmasında sonra tuvaletin yakınlarında bulunmalısınız.

  B.T.ENEMA Etken Maddesi Nedir?

  B.T. ENEMA’nın bileşiminde hacim tamamlayıcı olarak deiyonize su kullanılmıştır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıda yer alan türden reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon veya kalp hastalığı ilaçları (Kalsiyum kanal blökerleri).
 • Mesane boşaltıcı ilaçlar (Diüretik).
 • Ruhsal sıkıntılara dair bazı ilaçlar (Lityum).
 • Vücudu susuz bırakabilecek ilaçlar veya elektrolit dengesine etki ederek vücuttaki tuz seviyesini (potasyum, sodyum, fosfat veya su) değiştirebilecek ilaçlar.
 • B.T.ENEMA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.