B-laktam Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

B-LAKTAM nedir ve ne için kullanılır?

B LAKTAM sulbaktam sodyum etkin maddesini içerir. Beyaz ya da beyazımsı toz içeren flakonlarda sunulmaktadır.

B LAKTAM, damar içi enjeksiyon/infüzyon ve kas içi enjeksiyon için uygun seyreltici ile karıştırılabilen ve belirli beta-laktam antibiyotiklerle birlikte kullanılan toz halinde bir beta-laktamaz inhibitörüdür. B LAKTAM, 1 g sulbaktam içerir. B LAKTAM’ın, yalnızca doktorunuz veya bir sağlık personeli tarafından hazırlanması ve uygulanması gerekir.

Aşağıdaki beta-laktam antibiyotikler ile birlikte, orta ile ağır dereceli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Ampisilin, mezlosilin, piperasilin, sefotaksim ya da penisilin G.

Diğer antibiyotiklerin tek başına uygulanmasına oranla B LAKTAM ile birlikte kullanımı, tedavide daha yüksek güvence sağlamasından ötürü tercih edilmelidir.

B LAKTAM’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi B-LAKTAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

 • Kanda aleıji hücresi sayısında artış (eozinofıli)
 • Baş dönmesi
 • İshal (diyare)
 • Bazı karaciğer enzimleri (transaminaz) düzeylerinin yükselmesi
 • Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu (tromboflebit)
 • Yaygın olmayan:

 • Mantar enfeksiyonları
 • Ağız içinde iltihap (stomatit)
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni)
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 • Aşırı duyarlılık (hipersensitivite)
 • Kusma
 • Aleıjik deri reaksiyonları
 • Enjeksiyon yerinde ağrı
 • Bilinmiyor:

 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı (psödomembranöz kolit)
 • Küçük kan partiküllerinin sayısında artış (trombositoz)
 • Akvuyar sayısında artış (lökositoz)
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)
 • Kansızlık (anemi)
 • Kanama zamanı artışı*
 • Kaşıntı, leke şeklinde döküntü, pul pul deri iltihabı, damar bozukluğundan ileri gelen ve deride morumsu lekelerle kendini gösteren hastalık (purpura)*
 • Ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafılaktik şok)
 • Baş ağrısı
 • Nöbetler
 • Mide bağırsak rahatsızlıkları
 • Mide bulantısı
 • İştah kaybı
 • Şişkinlik
 • Kan bilirubin artışı
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Kas spazmları
 • Kan kreatinin artışı
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
 • *Bu etkiler özellikle ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek doz mezlosilin veya piperasilin ile tedavide gözlenmiştir. Buna ek olarak mevcut bir hastalık veya eşlik eden tedaviler nedeniyle kan pıhtılaşması bozukluğu gözlenebilir.

  B-LAKTAM Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Tavsiye edilen doz yetişkinler için her 6, 8 ya da 12 saatte bir 0.5 g ile 1 g sulbaktamdır. Sulbaktam için günlük azami doz, eş zamanlı kullanılan antibiyotiğin dozundan bağımsız olarak 4 g’dır. Eş zamanlı kullanılan antibiyotiğin tavsiye edilen dozuna ilişkin bilgileri ürüne ait kullanma talimatında ya da uzmanlara yönelik bilgilerde bulabilirsiniz.

  Bu ilaç sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, kendi başınıza kullanmayınız.

  B LAKTAM, uygun bir şekilde kombine edilmiş beta-laktam antibiyotiklerle birlikte kas içi enjeksiyon, damar içi enjeksiyon ya da damar içi infüzyon olarak uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar, küçük çocuklar ve süt çocukları için genel olarak günde her kg vücut ağırlığı başına 50 mg uygulanır. Bu doz ilgili antibiyotikle birlikte 6, 8 ya da 12 saatte bir olmak üzere tek dozlara bölünerek verilir.

  Çocuklar için günlük azami doz 1 kg vücut ağırlığı başına 80 mg sulbaktamdır.

  B LAKTAM, 1 yaşın altındaki çocuklarda fayda ve risk dengesi özenle değerlendirilerek uygulanmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlanmasına gerek yoktur. Ancak yaşla beraber böbrek fonksiyonlarında bozulma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Kreatinin klerensi 30 ml/dak olan hastalarda sulbaktamın vücuttan atılımı gecikmektedir. Bu nedenle böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda uygun şekilde doz ayarlanması yapılmalıdır.

  Sulbaktam, hemodiyaliz ile kandan emilir. B LAKTAM, hem diyalizin ardından ve sonrasında bir sonraki diyaliz uygulamasına kadar 24 saatten (kreatinin klerensi 5-14 ml/dak olan hastalarda) 48 saate (kreatinin klerensi < 5ml/dak olan hastalarda) kadar olan aralıklarla verilmelidir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Özel bir kullanımı yoktur.

  Eğer B LAKTAM’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  B-LAKTAM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bu ilaç uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulanması olası değildir.

  Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

  B LAKTAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  B-LAKTAM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  B LAKTAM uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  B LAKTAM ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  B-LAKTAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  B-LAKTAM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  B-LAKTAM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Bronşiyel astım, kurdeşen (ürtiker), saman nezlesi iseniz,
 • B LAKTAM ve beta-laktam antibiyotiğin birlikte kullanımında, daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz,
 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse,
 • İshaliniz varsa (Bakterilere karşı etkili olan ilaçların verilmesinden 2 ay sonra ortaya çıkabilir.),
 • Böbrek, karaciğer ve kan sayımı bozukluğunuz varsa,
 • Elektrolit bozukluğunuz varsa (Özellikle böbrek fonksiyon bozuklukları, kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, göğüs veya karın zarı akıntıları gibi çeşitli türlerde akıntı ve ödemler; şok tedavisi çevçevesinde kan dolaşımı seviyeleri ve beslenme durumlarında özellikle dikkat edilmelidir.),
 • Sara veya beyin zarı iltihabı (menenjit) hastalığınız varsa (kaslarda uyarı ve kasılmaların ortaya çıkma riski artabilir),
 • 1 yaşın altındaki çocuklarda B LAKTAM’ın etkileri henüz tam olarak gösterilmemiştir. Bu nedenle bu hastalarda yarar ve risk dengesi dikkatle değerlendirilerek uygulanmalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  B-LAKTAM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecekler ile etkileşmediğinden aç ve tok kamına uygulanabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde kullanımı ile ilgili kontrollü ve yeterli çalışma bulunmamaktadır.

  B LAKTAM’ı hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  B LAKTAM düşük oranlarda anne sütüne geçtiğinden dolayı, emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  B LAKTAM’ın genel olarak konsantrasyon ve reaksiyon becerisi üzerinde etkisi olduğunu gösteren bir bilgi mevcut değildir. İlaç uygulandıktan sonra yan etkilerin ortaya çıkması durumunda, araç ve makine kullanmayınız.

  B-LAKTAM Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün, her dozunda 4.2 mmol (98 mg) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmaldır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  B LAKTAM ile diğer ilaçlar arasında etkileşme olabileceğinden, doktorunuza danışmadan başka bir tıbbi tedavi kullanmayınız.

  Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında doktorunuz B LAKTAM dozunu ayarlama kararı verebilir.

  B-LAKTAM prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.