Azomax Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

AZOMAX oral süspansiyon hazırlanması için, hafif sanmsı-beyaz renkte, meyve aroma kokulu tozdur. 15 mİ & 30 ml’lik plastik şişelerde bulunur, her ölçek (5ml) 210,0 mg azitromisin dihidrat içermektedir.

AZOMAX, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı, ve sinüzit gibi)

Streptococcus pyogenes’in neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağnsı (farenjit) tedavisinde penisilin aleıjisi varlığında

Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media)

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)

Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AZOMAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Seyrek görülmelerine rağmen, belirtiler şiddetli olabilir.

 • AZOMAX kullanımı sırasında düzensiz kalp atışı, nefes kesilmesi, baş dönmesi veyabaygınlık hali
 • Ani olarak gelişen hırıltılı solunum,
 • Nefes almada zorluk,
 • Göz kapaklarının şişmesi,
 • Yüz veya dudaklann şişmesi,
 • Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa).

AZOMAX alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam ediyorsa doktorunuza bildiriniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın:

 • İshal
 • Karın ağrısı Bulantı
 • Gaz

Yaygın:

 • Baş ağrısı, sersemlik ,
 • Karıncalanma, iğne batması veya deride uyuşma Anormal tat bozukluğu, iştah kaybı Görmede bozukluk, duyu kaybı
 • Kusma, hazımsızlık
 • Döküntü, kaşıntı
 • Eklem ağrısı
 • Düşük Lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 • Düşük kan bikarbonatı
 • Yorgunluk

Yaygın olmayan:

 • Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk) ‘
 • Düşük Lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 • Çeşitli seviyelerde aleıjik reaksiyonlar
 • Yaygın döküntü ve derinin soyulması
 • Işığa veya güneşe maruziyette bağlı ciddi deri reaksiyonları
 • Kurdeşen
 • Sinirlilik
 • Doku hissiyatında azalma ‘
 • Uykuya meyil Uyumakta zorluk
 • Kulak çınlaması, duyma kaybı (geri dönüşümsüz)
 • Düzensiz kalp atışı
 • Kabızlık
 • Karaciğer inflamasyonu (eklemlerde ağrı, deri döküntüsü, isteksizlik gibi belirtiler) Göğüs ağrısı ,
 • Kuvvetten düşme …..
 • Şişkinlik
 • Genel rahatsızlık
 • Anormal laboratuar test değerleri (örn. Kan veya karaciğer testleri) Karın ağrısının eşlik ettiği kusma (kanlı veya kan olmadan)

Seyrek:

 • Endişe
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Anormal karaciğer fonsiyonlan
 • Pazarlama sonrası elde edilen ek yan etkiler Bilinmiyor:
 • Saldırganlık, endişe, havale, hiperaktivite, bayılma Koku kaybı veya koku duyusunda değişiklik, tat kaybı Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı Düşük kan basmcı
 • Pankreas inflamasyonu, dilde renk değişikliği, ciddi deri reaksiyonları Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sanlık, deride kızarıldık Böbrek yetmezliği, böbrekte inflamasyon Anormal elektrokardiyogram (EKG)
 • Ateş ve diyarenin eşlik ettiği karın ağnsı Kolayca morarma veya kanama Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali Bölgesel kas güçsüzlüğü

Çocuklarda Kullanımı

6 ayın alfandaki bebeklerde azitromisin kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır,

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa , doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır. T:5;

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir. ^

Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer AZOMAX ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Çok fazla AZOMAX alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. ilacm kalanım yanınızda götürünüz.

AZOALVTdan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AZOMAX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

AZOMAX’ı almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AZOMAX ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

AZOMAX almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasamz dahi AZOMAX’ı doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan AZOMAX kullanmayı durdurmayınız.

Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AZOMAX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

AZOMAX veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya AZOMAX’ın içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik iseniz. Aleıjik reaksiyon deridöküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.

Karaciğer sorunlarınız varsa.

Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.

AZOMAX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek sorunlarınız varsa.

Kalp hastalığınız varsa.

Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa

Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa.

Yatan hasta iseniz.

Yaşlı veya aşın güçsüz iseniz.

Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).

Karaciğer hastalığınız varsa.

Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.

İshal problemi oluşursa.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AZOMAX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

AZOMAX’ı yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan AZOMAX almamalısınız.

AZOMAX sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ^ .

AZOMAX’m anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

AZOMAX’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sakkaroz içeriği

Bu ürün sakkaroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tibbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Sodyum içeriği

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için sorun teşkil etmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

AZOMAX almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve AZOMAX veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

Ergot veya ergotamin

Varfarin veya kan pıhtılarım önleyen benzer bir ilaç

Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)

Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır) ,

Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)

Nelfinavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır)

Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, AZOMAX’ı antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız. ‘ ,;.y ^ •

AZOMAX ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.