Azida Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

AZIDA nedir ve ne için kullanılır?

 • Azasitidin, anti-neoplastik ilaçlar adı verilen bir ilaç grubuna dahildir ve kanser hücrelerinin büyümesine engel olur.
 • Etkin madde olarak 100 mg azasitidin ve yardımcı madde olarak D-mannitol içerir.
 • Enjeksiyonluk süspansiyon için beyaz toz halinde olup, 100 mg azasitidin içeren cam flakonda takdim edilir.

 • Azida kök hücre transplantasyonuna uygun olmayan yetişkin hastalarda aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:
 • Çok az kan (inefektif-etkisiz kan) hücresi üretimi ile sonuçlanan bir grup kemik iliği hastalığı olan Yüksek Risk Miyelodisplastik Sendrom (MDS).
 • Kronik miyelomonositer lösemi (KMML).
 • Akut miyeloid lösemi (AML).
 • AZİDA kanser hücrelerinin büyümesini engelleyerek etki gösterir. Aazasitidin hücrelerin genetik materyallerine (ribonükleik asid (RNA) ve deoksiribonükleik asit (DNA)) etki eder. Hücre genlerinin açrlmasmr ve kapanmasr değiştirerek ve yeni RNA ve DNA üretimine müdahale ederek etki ettiği düşünülmektedir. Bu etkilerin, miyelodisplastik sendromda kemik iliğindeki genç kan hücrelerinin büyüme ve olgunlaşmasr ile ilgili somnlarr düzelttiği ve lösemide de kanser hücrelerini öldürdüğü düşünülmektedir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi AZIDA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa AZIDA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Uykulu olma hali, titreme, sarılık, karında şişkinlik ve kolay yaralanma. Bunlar karaciğer yetmezliğinin belirtileri olabilir ve hayatı tehdit edebilir.
 • Ayakların ve bacakların şişmesi, sırt ağrısı, idrar miktarında azalma, artan susuzluk, kalp atışının hızlanması, baş dönmesi ve bulantı veya iştahın azalması ve karışık duygular, huzursuzluk ve yorgunluk. Bunlar böbrek yetmezliğinin belirtileri olabilir ve hayatı tehdit edebilir.
 • • Ateş. Bu durum beyaz kan hücrelerinizin seviyesinde düşme sonucu oluşan bir enfeksiyona bağlı olabilir ve hayatı tehdit edebilir.

  • Göğüs ağrısı veya ateşle birlikte seyredebilen nefes darlığı. Bu durum zatürre olarak tanımlanan akciğer enfeksiyonuna bağlı olabilir ve hayatı tehdit edebilir.

  • Kanama. Mide veya bağırsaktaki kanamaya bağlı olarak dışkıda kan görülmesi gibi.

  • Nefes almada zorluk, dudakların şişmesi, kaşınma veya döküntü. Bu durum aşırı duyarlılık (alerjik) bir durama bağlı olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: Yaygın:

  Yaygın olmayan. Seyrek:

  Çok seyrek. Bilinmiyor:

  10 hastanın en az l’ini etkiler.

  100 hastada 1-10 kişiyi etkiler.

  1.000 hastada 1-10 kişiyi etkiler.

  10.000 hastada 1-10 kişiyi etkiler.

  10.000 hastanın birinden daha az kişiyi etkiler. Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın görülen yan etkiler

 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi). Kendinizi yorgun ve soluk hissedebilirsiniz.
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma. Bu durum ateş ile birlikte görülebilir. Ayrıca enfeksiyonlara yakalanma olasılığınız daha fazladır.
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni). Bu durumda kanama ve morarmaya eğiliminiz daha fazladır.
 • Kabızlık, ishal, bulantı, kusma.
 • Zatürre.
 • Göğüs ağrısı, nefes darlığı.
 • Yorgunluk (halsizlik).
 • Kızarıklık, ağrı veya bir deri reaksiyonunu içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonu.
 • İştah kaybı.
 • Eklem ağrıları.
 • Morartı.
 • Döküntü.
 • Deri altında kırmızı veya mor noktalar.
 • Karın ağrısı.
 • Kaşıntı.
 • Ateş.
 • Buran ve boğaz ağrısı.
 • •Baş dönmesi.

 • Baş ağrısı.
 • Yaygın görülen yan etkiler

 • Kafa içinde kanama (şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç kaybı ile kendini gösteren/ortaya çıkan durum).
 • Kanda yerleşen bakterilerin neden olduğu enfeksiyon durumu (sepsis). Bu durum kanınızda bulunan beyaz kan hücrelerinin seviyesindeki düşmeye bağlı olabilir.
 • Kemik iliği bozukluğu. Bu durum kırmızı kan hücrelerinizin, beyaz kan hücrelerinizin ve kan pulcuklarınızın seviyesinde düşüşe neden olabilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonu.
 • Uçuğa neden olan virüs enfeksiyonu (herpes).
 • Dişeti kanaması, mide veya bağırsakta kanama, dışkı çıkış noktasında görülen kanama (hemoroidal kanama), göz içinde kanama, cilt altına veya cilt içine kanama (hematom)
 • İdrarda kan.
 • Ağız veya dil ülseri.
 • Enjeksiyon bölgesinde deride değişimler. Bunlar; şişme, sert şişlik, morartı, cilt altına kanama (hematom), döküntü, kaşıntı veya deride renk değişimleridir.
 • Deride kızarıklık.
 • Burun ve boğazda enfeksiyon veya boğaz ağrısı.
 • Ağrı veya buran akıntısı veya yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit).
 • Kanınızda bulunan potasyum seviyesinde düşme.
 • Yüksek veya düşük kan basıncı (hipertansiyon veya hipotansiyon).
 • Hareket ederken nefesin daralması.
 • Boğaz ve gırtlakta ağrı.
 • Hazımsızlık.
 • Kilo kaybı
 • Yaşama işlevlerinin çok zayıfladığı, çok derin ve sürekli anormal uyku durumu (letarji).
 • Genel olarak iyi hissetmeme.
 • Kas ağrıları.
 • Endişe hali veya uykusuzluk (insomnia)
 • Zihin karışıklığı •Saç kaybı
 • Böbrek yetmezliği
 • Vücudun susuz kalması
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları.
 • Uykulu olma hali.
 • Titreme.
 • Karaciğer yetmezliği.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğunz bağlı vücuttaki asit miktarının artması (Renal tübüler asidoz).
 • Ateşle birlikte deride görülen büyük, mor renkli, ağrılı kabartılar.
 • Seyrek görülen yan etkiler:

 • Kuru öksürük.
 • Parmak uçlarında görülen ağrılı şişlik.
 • Tümör lizis sendromu. Kanser tedavisi sırasında ve bazen tedavi olmaksızın bile oluşabilen metabolik komplikasyonlar. Bu komplikasyonlara, ölen kanser hücrelerinin parçalanma ürünleri neden olabilir ve şunları içerebilir: kanın kimyasal yapısında görülen değişiklikler; yüksek potasyum, fosfor, ürik asit ve düşük kalsiyum seviyeleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan böbrek fonksiyon değişiklikleri, kalp atışında değişiklikler, nöbetler ve bazen ölüm.
 • Bilinmiyor

  • Deri ve dokuya hasar vererek hızla yayılan, hayatı tehdit edebilen derinin iç katmanlarının enfeksiyonu (nekrotizan fasit)

  AZIDA Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz size AZİDA vermeden önce, her tedavi siklusunun başlangıcında bulantı ve kusmayı önlemek için başka bir ilaç verecektir.

  • Günlük doz metrekare (m2) vücut yüzey alanı başına 75mg’dır.

 • Doktorunuz size uygun olan AZİDA dozunu durumunuza, boy ve vücut ağırlığınıza bağlı olarak seçecektir. Doktorunuz hastalığınızın gidişatını kontrol edecektir ve gerekiyorsa ilacınızın dozunu değiştirebilir.
 • AZİDA bir hafta boyunca her gün verildikten sonra, 3 hafta ilaca ara verilir.
 • Bu tedavi siklusu her 4 haftada bir tekrarlanır.

  Genellikle en az 6 tedavi kürü alabilirsiniz.

  AZİDA, doktor veya hemşire tarafından cilt altına enjeksiyon yolu ile uygulanır.

  Uyluk, karın veya üst koldan cilt altına verilebilir.

  Eğer ürünün kullanımına ilişkin ilave somlarınız olursa doktorunuza ya da hemşirenize danışınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde azasitidinin güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılar için herhangi bir özel doz ayarlaması tavsiye edilmemektedir. Buna rağmen yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonunun azalması daha muhtemel olduğundan, doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı izleyecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek Yetmezliği:

  Ciddi organ yetmezliğiniz var ise, doktomnuz yan etkiler açısından sizi dikkatle izleyecektir.

  Tedavi başlangıcından önce böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozunda herhangi bir özel değişiklik önerilmemektedir; daha sonraki olası doz ayarlamaları, doktorunuz tarafından kan ve böbrek ile ilgili laboratuvar değerlerinize göre yapılacaktır. Seram bikarbonat, kreatinin veya kan üre azotu düzeylerinizde başlangıç değerlere göre olan değişimler doğrultusunda, doktorunuz tarafından sonraki dozlar ayarlanacaktır.

  Karaciğer Yetmezliği:

  Ciddi karaciğer yetmezliğiniz var ise, doktorunuz yan etkiler açısından sizi dikkatle izleyecektir.

  Tedavi başlangıcından önce karaciğer yetmezliği olan hastalara başlangıç dozunda herhangi bir özel değişiklik tavsiye edilmemektedir; daha sonraki doz değişimlerinde doktorunuz kan laboratuvar değerlerinizi esas alacaktır.

  İlerlemiş kötü huylu karaciğer tümörünüz var ise AZİDA’yı kullanmamalısınız.

  Eğer AZİDA’ nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  AZIDA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doktorunuz uygun kan sayımları yaparak sizi izleyecektir ve gerekirse, destek tedavi uygulayacaktır.

  AZİDA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AZIDA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AZIDA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  AZİDA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkilere dair herhangi bir veri yoktur. Bununla birlikte, AZİDA tedavisi sırasında veya tedaviden sonraki 3 aya kadar etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

  AZIDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AZIDA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Azasitidine veya AZİDA’nm diğer herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

  İlerlemiş kötü huylu karaciğer tümörünüz var ise,

  Emziriyor iseniz.

  AZIDA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  -Kan pulcuğu, kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizin sayısında azalma var ise,

  -Böbreklerinizle ilgili probleminiz var ise,

  -Karaciğer problemleriniz var ise doktomnuza bildiriniz.

  Kalbiniz ile ilgili bir sağlık sorununuz varsa ve kalp krizi geçirmiş iseniz veya geçmişinizde herhangi bir akciğer hastalığınız varsa doktomnuza bildiriniz.

  AZİDA’nm 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  AZİDA ile her tedavi dönemine (siklus) başlamadan önce, yeterli miktarda kan hücrenizin olup olmadığını kontrol etmek ve karaciğer ve böbreklerinizin düzenli çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kan testleri yapılacaktır.

  AZİDA tedavisi esnasında, özellikle ilk 2 siklusda kan hücrelerinizde azalma görülebilir. Bu nedenle, her tedavi siklusu öncesinde doktorunuz kan tahlili yaparak tedaviye yanıtınızı ve kan hücrelerine yönelik olası yan etkileri izleyecek ve tedavi dozunu ayarlayacaktır.

  Ağır kalp yetmezliği veya klinik olarak kontrol altında alınmamış kalp ya da akciğer hastalığı olan hastalarda AZİDA tedavisi ile ilintili kalp sorunları görülebilir. Bu tür hastalıklarınız varsa AZİDA tedavisi öncesinde ve tedavi esnasında doktorunuz kalp ve akciğer fonksiyonlarınızı takip edecektir.

  Yumuşak dokuların ölümüne sebep olabilecek hızla yayılan infeksiyon (nekrotizan fasiit) görülebilir. Nekrotizan fasiit gelişmesi dummunda doktomnuz AZİDA tedavisini hemen durduracak ve acilen uygun bir tedaviye başlayacaktır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktomnuza danışınız.

  AZIDA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  AZIDA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AZİDA yı hamilelik sırasında bebeğe zarar verebileceği için kullanmayınız.

  AZİDA tedavisi sırasında veya tedaviden sonraki 3 aya kadar etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

  Erkekler AZİDA ile tedavi edilirken baba olmamalıdır. AZİDA tedavisi sırasında veya tedaviden sonraki 3 aya kadar etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

  Tedaviye başlamadan önce spermlerinizi korumak istiyorsanız doktomnuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, AZİDA kullanmamalısınız. AZİDA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle tedavi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanmaya olan etkilerini belirlemek için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bununla beraber AZİDA tedavisi sırasında yorgunluk gibi yan etkiler hissedebilirsiniz. Bu durumda araç ve makine kullanmayınız.

  AZIDA Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğinde bulunan 100 mg D-mannitole karşı kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  AZİDA diğer ilaçların ve bitkisel ürünlerin etkisini değiştirebilir, diğer ilaçlar da AZİDA’nın etkisini değiştirebilir.

  AZIDA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.