Avisemid Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Avisemid, kas veya damar içine uygulanan, 20 mg furosemid etkin maddesini içeren 2 ml’lik ampul formundadır. 5 ampul ve 100 ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Avisemid idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerden idrarın atılımın hızını arttıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. Bu ilaç güçlü bir idrar söktürücüdür.

Doktorunuz size Avisemid’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

Süregelen kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu

Süregelen böbrek yetersizliği ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşın miktarda sıvı tutulması durumu

Hamilelik ve yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğinde sıvı atılımının devam ettirilmesi

Böbreklerdeki bulgu ve belirtiler ile bağıntılı fazla sıvının atılması nedeniyle vücutta aşın miktarda sıvı tutulması durumu (eğer idrar söktürücü tedavi gerekiyorsa)

Karaciğer hastalığı ile bağlantılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer aldosteron antoginstleri ile tedavinin desteklenmesi gerekiyorsa)

Yüksek tansiyon

Yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz durumu (destekleyici önlem olarak)

Vücuttan idrar atılımının zorlanmasının gerektiği durumlarda (örneğin zehirlenmelerde) destek olarak

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Avisemid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ilacı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Kaşıntı, kurdeşen, diğer döküntüler, içi sıvı dolu kabarcıklar, genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu,
 • Genellikle kollar ve bacaklarda deride içi su dolu kabarcıklarbüller-ile seyreden bir deri hastalığı,
 • Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı (eksfolyatif dermatit)
 • İğne başı şeklinde kırmızı morarmalar (purpura), ışığa duyarlılık
 • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonu
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson Sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, AVİSEMİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma), akyuvar sayısında azalma, agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma), aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma), bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
 • Hemokonsantrasyon (kan sıvısının azalmasına bağlı olarak kanın konsantrasyonunda artma)
 • Karaciğer hastalığına bağlı olarak gelişen nöropsikiyatrik sendrom (hepatik ensefalopati)
 • Böbrek yetersizliği
 • Kandaki protein miktan anormal düşüş olan hastalarda özellikle böbreklerinde ciddi hasar olanlarda işitme bozuklukları ve kulak çınlaması
 • Karaciğer içi bir neden bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması
 • Akut pankreas iltihabı
 • Su atılımında artış
 • Özellikle potasyum, kalsiyum, magnezyum atılımında artış, metabolik alkaloz (kanda bikarbonat konsantrasyonu artışına bağlı kan pFT sının artığı metabolik durum)
 • Gut atakları (eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize hastalık)
 • Kan damarları iltihabı, pıhtı oluşumuna eğilim
 • Erken doğan bebeklerde, sıklıkla geri dönüşsüz böbrek hasarına yol açan, böbrekler kalsiyum tuzlarının birikmesi, böbrek taşı oluşumu
 • Erken doğan bebeklerde yaşamın ilk haftası içinde uygulanması halinde bir tür kalp-damar hastalığı olan “patent ductus arteriosuskun (kalpten çıkan iki büyük atardamarın arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmayıp açık kalması durumu) devam etme riskinde artış

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uyuşma
 • Ateş
 • Bulantı, kusma, ishal
 • İdrar yapamama
 • Kas içine uygulamayı takiben akıtma bölgesinde ağrı
 • Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
 • Şeker hastalarında dikkat edilmesi gereken şekere karşı duyarlılıkta azalma
 • Kolestrol ve trigliserid serum düzeylerinde artış

Avisemid Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Avisemid ampul formu yalnızca ağızdan uygulamanın mümkün veya etkili olmadığı durumlarda (örn. bağırsak emilimi bozukluğunda) ya da eğer hızlı etki gerekiyorsa damar içine uygulanarak verilir. Eğer damar içine uygulanan tedavi kullanılıyorsa, mümkün olan en kısa sürede ağızdan uygulanan tedaviye geçilmesi önerilmektedir.

AMPULÜN AÇILMASI

Ampulü nokta yukarıya Ampulü nokta yukarı gelecek gelecek şekilde tutun. Şekilde tutarak çekmeyi

Çekmenin içinde solüsyon aşağıya doğru çekerek kırın, varsa aşağı akması için ampule yavaşça vurun veya ampulü sallayın.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer/böbrek yetmezliği:

Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Diğer:

Kalp yetmezliği, şiddetli tansiyon yüksekliğiniz var ise doktorunuz bu gibi durumları dikkate alarak sizde kullanılacak dozu dikkatle tespit edecektir.

Eğer AVİSEMİD İn etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Avisemid ampul doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun bir tedavi yapılacaktır.

Avisemid Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Avisemid ampul doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır,

Avisemid Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Avisemid tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tansiyonunuz yeniden yükselebilir veya vücudunuzda yeniden aşırı sıvı tutulumu ortaya çıkabilir.

Avisemid Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

Sülfonamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa

Aşırı sıvı kaybettiyşeniz (kusma, ishal veya aşırı terleme yoluyla)

Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa

Vücutta idrar üretilememesine yol açan böbrek yetmezliğiniz varsa ve bu durum AVİSEMİD kullanılmasına cevap vermiyorsa

Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derece azalmışsa

Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa

Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevi bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa

Bebeğinizi emziriyorsanız

Avisemid Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (AVİSEMİD ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkışından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir).

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir.

Düşük tansiyon

Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık

Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı

Gut (damla) hastalığı

Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerinizde yetmezlik durumu (Hepatorenal sendrom)

Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin, nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığında bu durum görülebilir; doktorunuz kullanılacak ilaç dozunu dikkatle ayarlayacaktır).

Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasonografı uygulayacaktır).

Avisemid tedavisi boyunca doktorunuz kanınızdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz yüksekse veya kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı durumunda mutlaka izleme yapılması gerekmektedir.

Risperidon (psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım:

Bunaması olan hastalarda risperidon ile Avisemidin birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla doktorunuz risperidon ile Avisemid’in birlikte kullanılması gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız,

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı takdirde, hamilelik sırasında Avisemid kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimini yakından takip ederek tedaviyi sürdürebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Furosemid anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme sırasında AVİSEMİD kullanmamanız gerekir. Avisemid ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makina kullanımı

Avisemid, kan basıncında belirgin bir düşüş, konsantrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki verme yeteneğini bozabilir. Dolayısıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Avisemid’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Önlem alınmasını gerektiren yardımcı madde içermez.

Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva etmektedir, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:

Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat

Aminoglikozidler ve diğer ototoksik ilaçlar (işitme üzerinde zararlı etkisi olan ilaçlar)

Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar

Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır)

Lityum (psikiyatrik hastalıların tedavisinde kullanılır)

ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonisti (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)

Risperidon (psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır)

Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar

Aspirin dahil non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici ve iltihap giderici)

Fenitoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)

Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (mide-barsak hastalıklarında kullanılır)

Digitalis preparatları (kalp-damar hastalıktan tedavisinde kullanılır)

Probenesid (gut-damla hastalığında kullanılır)

Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

Epinefrin, norepinefrin (kan basıncını artırma özellikleri sebebiyle)

Kürartipi kas gevşet idler

Teofılin (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır)

Bazı sefalosporinler

Siklosporin A (Organ nakilleri sırasında kullanılır)

Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler:

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.