Aviravir Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

Aviravir antiviraller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Aviravir, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

Aviravir 1 mg Film Tabletlerin her biri etkin madde olarak 1 mg entekavir içerir, 1 mg Film Tablet, pembe, üçgen, film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet vardır.

Aviravir, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.

Hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyon, karaciğerinize zarar verebilir. Aviravir vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır ve karaciğerinizin durumunu iyileştirir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Aviravir’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Aviravir’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ani aşırı duyarlılık tepkisi,
  • Döküntü,
  • Kaşıntı,
  • Ciltte kızarıklık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AVİRAVIR’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıda kil erden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Yaygın

  • Baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik, uyuklama hali, bulantı, ishal, hazımsızlık, kusma, karaciğer enzimlerinde yükselme

Yaygın olmayan

  • Döküntü, saç dökülmesi Seyrek (en az 10.000 hastanın birinde ): Ciddi alerjik reaksiyonlar

Aviravir Nasıl Kullanılır?

Aviravir’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

Aviravir’in normal dozu günde bir kez 0,5 mg veya 1 mg’dır.

Daha önce HBV tedavisi almış olmanıza ve aldığınız ilaca göre veya böbrek sorunlarınıza göre; doktorunuz daha düşük dozlar almanız ya da AVİRAVİR’i bir günden daha az sıklıkta almanız gerektiğine karar verebilir. Size verilecek doz karaciğerinizin durumuna göre de belirlenecektir.

Doktorunuz sizin için uygun olan dozu söyleyecektir. İlacınızdan tam etki elde edebilmek ve tedaviye direnç gelişimini azaltmak için her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. AVİRAVİR’i doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınız. Doktorunuz size tedaviyi ne zaman bırakmanız gerektiğini söyleyecektir.

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

Aviravir pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etkin maddesini içeren bir İlaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve AVİRAVİR tedavisine geçtiyseniz, AVİRAVİR’i aç karnına ve günde bir kez alınız, ilerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz AVİRAVİR’i aç kamına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda Aviravir dozunun değiştirilmesi gerekebilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Aviravir dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer Aviravir’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aviravir’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aviravir Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Hiçbir dozu almayı unutmamanız önemlidir. Aviravir’in bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız ve sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aviravir Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bazı kişilerde Aviravir tedavisi sonlandırıldığında çok ciddi karaciğer iltihabı belirtileri gözlenebilir. Tedaviyi bıraktıktan sonra belirtilerde herhangi bir değişiklik görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz tavsiye etmediği sürece Aviravir tedavisini kesmeyiniz; tedaviyi kestiğinizde karaciğer iltihabınız kötüleşebilir. Aviravir ile tedaviniz sonlandırıldığında, doktorunuz sizi izlemeye devam edecektir ve birkaç ay süreyle kan testleri yapacaktır.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aviravir Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Entekavire veya Aviravir’in diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

Aviravir Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?,

Sizde insan immünoyetmezlik virüsü (HlV)’ın oluşturduğu (veya neden olduğu) bir enfeksiyon varsa,

Böbrek yetmezliğiniz varsa AVİRAVİR vücudunuzdan böbrekler yoluyla atıldığından ilacın dozunun değiştirilmesi gerekebilir.

Siroz hastalığınız olup/olmadığım, varsa vücudunuzda neden olacağı olası etkiler konusunda doktorunuza danışınız.

Size karaciğer nakli yapıldıysa,

HIV enfeksiyonunuz varsa bu durumu doktorunuza söylediğinizden emin olunuz. Hepatit B enfeksiyonunuz ile eş zamanlı olarak HIV tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, gelecekteki HIV tedavisinin etkinliğini azaltacağından, Aviravir kullanmayınız. Aviravir HIV enfeksiyonunuzu kontrol altına almayacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Aviravir diğer insanlara HBV bulaştırmanızı engellemez. Bu nedenle diğer insanlara HBV bulaştırmamak için gerekli önlemleri alınız. Aşılama, HBV bulaşma riskine karşı koruyacaktır.

Aviravir, laktik asidoz (kanınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer büyümesine neden olabilen bir ilaç grubuna dahildir. Bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtiler laktik asidoz oluşumunu gösterebilir. Bu seyrek ama ciddi yan etki nadiren ölümcül olabilir. Laktik asidoz özellikle aşırı fazla kilolu bayanlarda daha sık oluşur, Aviravir alıyorsanız doktorunuz sizi düzenli olarak kontrol edecektir.

Aviravir İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Aviravir pek çok durumda aç ya da tok karnına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve Aviravir tedavisine geçtiyseniz, ilacı aç karnına ve günde bir kez alınız, ilerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz Aviravir’i aç kamına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AVİRAVİR kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında AVİRAVİR’i kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir. Gebelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. AVİRAVİR’i kullanan hem erkeklerin hem de kadınların tedavi süresi boyunca etkili doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları tavsiye edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız Aviravir kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesinin sütünüze geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Aviravir’in araç ve makine kullanımım etkilemesi beklenmemektedir; ancak sersemlik, halsizlik ve uyuklama hali gibi yan etkilerinden dolayı araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Herhangi bir şüpheniz olduğunda doktorunuza danışınız.

Aviravir Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, Aviravir’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Böbrek fonksiyonlarınızı azaltan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.