Atrivo Steri Neb Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Atrivo Steri Neb ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılmak için hazırlanmış bir çözeltidir. NebülizatÖr cihazının içinde hava ile karışarak havada asılı zerrecikler (aerosol) oluşturur ve akciğerlere bu şekilde ulaşır.

Atrivo Steri Neb her biri bir defada kullanılmak üzere hazırlanmış, 2 mFlik polietilen ampuller şeklinde piyasaya sunulmaktadır.

genişleterek havanın ciğerlerinize girip çıkmasını kolaylaştıran ve soluk alıp vermenizi rahatlatan ilaçlardır.

Tıkayıcı havayolu hastalığı (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH), nefes darlığına ve öksürüğe sebep olan, uzun dönemli bir akciğer hastalığıdır. KOAH terimi, kronik bronşit, amflzem ve astım gibi hastalıklar ile ilişkili bir tablo anlamına gelmektedir.

Atrivo Steri Neb, KOAH’taki bronş kasılmalarının idame tedavisinde bronş genişletici olarak kullanılır.

Atrivo Steri Neb aynca, KOAH’ta ani ortaya çıkan (akut) bronş kasılmalannm tedavisi için inhale beta-agonist ilaçlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Atrivo Steri Neb ’in etkisi, akciğerlerdeki ilaç yoğunluğunun sonucudur ve bölgeye özgü bir etkidir.

Tek dozluk ampuller uygun nebülizatör cihazlan ile inhalasyon şeklinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Atrivo Steri Neb’in doğru bir şekilde kullanılması konusunda lütfen “3. Atrivo Steri Neb nasıl kullanılır?” bölümüne ve bu kılavuzun sonunda bulunan Uygulama TalimatTna bakınız.

Atrivo Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Atrivo Steri Neb’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Klinik araştırmalarda en sık bildirilen yan etkiler baş ağrısı, boğazda tahriş, öksürük, ağız kuruluğu, kabızlık, ishal, kusma, bulantı ve baş dönmesi olmuştur.

Yaygın Yan Etkiler

 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Boğazda tahriş, öksürük
 • Ağız kuruluğu, bulantı, mide-bağırsak hareketlerinde bozukluk Yaygın olmayan:
 • Aşın duyarlılık, ani gelişen aşın alerjik (anaflaktik) reaksiyon

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Atrivo Steri Neb’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 • Bulanık görme, göz bebeğinde genişleme, göz içi basıncında artış (glokom), göz ağrısı, haleler görme, gözün konjonktiva tabakasında kızarıklık, gözün kornea tabakasında sıvı toplanması (ödem)
 • Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişen glokom (göz içi basıncında artış) belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.
 • Çarpıntı, kalbin aşın hızlı ve verimsiz çalışması
 • Bronşlarda spazm, inhalasyondan hemen sonra bronşlarda spazm, gırtlakta spazm, yutakta sıvı toplanması (ödem), boğaz kuruluğu
 • İshal, kabızlık, kusma, ağızda iltihap, ağızda sıvı toplanması (ödem)
 • Döküntü, kaşıntı, ağız ve boğazda şişmeler (anjiyoödem)
 • İdrar yapmada güçlük

Seyrek Yan Etkiler

 • Gözlerin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk
 • Kalp hızında artış
 • Kurdeşen

Atrivo Steri Neb Nasıl Kullanılır?

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarım izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

İlacınızı ister aralıklı isterse sürekli kullanın, önerilen günlük dozların aşılmaması tavsiye edilmektedir.

Eğer tedavi belirgin bir düzelme sağlamıyorsa veya hastanın durumu kötüleşiyorsa, yeni bir tedavi planının saptanması için doktora danışılmalıdır. Akut veya hızla kötüleşen bir nefes alıp vermede güçlük (dispne) durumunda, derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Doktorunuz başka türlü reçete etmediyse, aşağıdaki dozlar önerilmektedir:

Erişkinler/?aslılar/12 yasından büyük çocuklar

Ani ortaya çıkan (akut! atakların tedavisi

1 tek dozluk ampul; bu doz hastanın solunumunda düzelme sağlanıncaya kadar tekrarlanabilir.

Dozlar arasındaki süreyi, doktorunuz belirleyecektir.

Atrivo Steri Neb bir inhale beta-agonist ilaç ile kombine halde uygulanabilir İdame tedavisi

Günde üç ya da dört kez 1 adet tek dozluk ampu1.

Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 2 mg’ı geçen günlük dozlar, tıbbi gözetim altında verilmelidir.

Doğru bir uygulama için, lütfen bu kılavuzun sonundaki uygulama talimatlarını dikkatle okuyunuz. Yine de emin olamazsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Atrivo Steri Neb piyasada bulunan çeşitli nebülizatör cihazları veya intermitan pozitif basınçlı solunum cihazları (ventilatör) ile uygulanabilir. Başucu duvarında oksijen sisteminin mevcut olduğu durumlarda, çözeltinin en iyi uygulanma şekli, dakikada 6-8 litrelik bir akış hızı ile verilmesidir.

Bu ilaç kullanıma hazır olarak üretilmiştir; başka bir deyişle seyreltilmesi gerekmemektedir. Eğer seyreltim gerekli olur ise, 2 mL’lik tek dozluk ampuller serum fizyolojik ile son hacme kadar seyreltilebilir

Eğer Atrivo Steri Neb ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Atrivo Steri Neb’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Atrivo Steri Neb Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer tavsiye edilen Atrivo Steri Neb dozlarından birini zamanında almayı unutursanız kaygılanmayınız ve hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise, bekleyiniz ve zamanı gelen dozunuzu alınız. Daha sonrasında ilacınızı önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Atrivo Steri Neb ile Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Atrivo Steri Neb tedavisinin gereğinden Önce sonlandınlması, hastalığınızın ağırlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece Atrivo Steri Neb kullanmaya devam ediniz.

Atrivo Steri Neb ile tedavinin süresine doktorunuz karar verecektir ve bu süre hastalığınızın durumuna bağlı olacaktır. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacımza sorunuz.

Atrivo Steri Neb Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

iprotropium bromüre ya da bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,

Atropin ya da türevlerine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,

Atrivo Steri Neb Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklar varsa bunları doktorunuza söylemeniz ve ilacınızı daha dikkatli kullanmanız gereklidir:

Kistik fibrozis denilen nadir kalıtımsal hastalık,

Prostat büyümesi ya da mesane boynunda tıkanıklık gibi idrar yapmayı güçleştiren durumlar,

Göz içi basıncında artışa (glokom) karşı eğilim.

Atrivo Steri Neb uygulamasından sonra ani aşın duyarlılık reaksiyonlan oluşabilir; bu şekilde nadiren kurdeşen, ağız, dil ve boğazda şişmeler (anjiyoödem), döküntüler ve hınltıyla soluma vakalan görülmüştür.

Atrivo Steri Neb’in doğru bir şekilde nasıl kullanılacağım doktorunuz ya da eczacınızdan mutlaka öğreniniz. Çözeltinin ya da buğusunun gözleriniz ile temas etmemesi için dikkatli olmalısınız. Atrivo Steri Neb ’in bir ağızlık parçası aracılığıyla kullanılması önerilir. Eğer ağızlık parçası yoksa ve nebülizatörün maskesi kullanılacaksa, bu maskenin yüzünüze tam olarak oturması gereklidir. Eğer göz içi basıncınız yüksek ise (glokom) veya gözlerinizde bu yönde bir eğilim (risk) varsa, gözlerinizi korumanız daha bir önem taşımaktadır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Atrivo Steri Neb Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Atrivo Steri Neb’i hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Atrivo Steri Neb Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Bebeğinizi emzirme döneminde Atrivo Steri Neb’i yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapılmamıştır.

Ancak Atrivo Steri Neb tedavisi sırasında baş dönmesi, göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk, göz bebeğinde genişleme ve bulanık görme gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, araba kullanırken ya da makine işletirken dikkatli olmanız gereklidir. Eğer sizde yukarıda sözü edilen yan etkiler ortaya çıkarsa, araba kullanma ya da makine işletme gibi tehlike potansiyeli taşıyan işlerden uzak durmalısınız.

Atrivo Steri Neb Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 2 ml’de 17.0 mg sodyum klorür içermektedir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Eğer birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, daha bir dikkatli olmanız ve bu ilaçlan almakta olduğunuzu doktorunuza iletmeniz gereklidir:

Ksantin türevleri (öm. teofılin), beta-adrenerjikler (öm. salbutamol) bronş genişletici etkiyi artırabilir,

Dar-açı lı glokom öyküsü olan hastalarda ani glokom riski, aerosol şeklinde ipratropium bromür ve beta-adreneıjik ilaçlar (öm. salbutamol) aynı anda kullanıldıklarında artabilir,

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.