Atervix Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

ATERVİX Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ATERVIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Mevcut verilerden sıklık tahmin edilememektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa ATERVIX’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Seyrek görülen bazı kan hücrelerinin sayısmda azalmaya bağlı olarak ateş, enfeksiyon belirtileri veya aşın yorgunluk ortaya çıkarsa
 • Kanama ve/veya dalgınlığın eşlik ettiği veya etmediği, deri ve/veya gözlerde sanlık gibi karaciğer sorunlan ortaya çıkarsa
 • Ağızda şişme veya ciltte kaşmtı, döküntü, kabarcık oluşumu gibi bozukluklar. Bunlar aleıjik reaksiyon belirtileridir.
 • Yaygın yan etkiler

  Dokuda kan toplanması nedeniyle oluşan şişlik Burun kanaması

  Mide ve barsaklarda kanama, ishal, kanun üst kısmında ağn, hazımsızlık veya mide ekşimesi Ciltte ezik

  Cenahi girişimde organ içine girilen bölgede kanama Yaygın olmayan yan etkiler

  Kan pulcuklannm (trombositopeni) ve beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni, eozinofili)

  Kafa içi kanama (bazı vakalarda ölüm bildirilmiştir), baş ağnsı, baş dönmesi, kanncalanma/ürperme hissi (parestezi)

  Gözde kanama

  Mide mukozasında yara (mide ülseri), onikiparmak barsağmda yara (duodenal ülser), mide mukozası iltihabı, kusma, bulantı, kabızlık, şişkinlik Kızarıklık, kaşmtı, ciltte kanama (purpura)

  İdrarın kanlı olması

  Kanama süresinde uzama, nötrofil denilen beyaz kan hücrelerinin sayısmda azalma, kan pulcuklarının sayısında azalma

  Seyrek yan etkiler

  Beyaz kan hücrelerinin sayısının ileri derecede azalması (ciddi nötropeni dahil nötropeni)

  Denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali (vertigo)

  Karın zarının dış veya arka kısmında kanama (retroperitoneal kanama)

  Çok seyrek yan etkiler

  Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısmda azalma ile görülen hastalık (Trombotik trombositopenik purpura=TTP), kemik iliğinde bozukluk sonucu kan hücrelerinin oluşumunda azalma ile gelişen kansızlık türü (aplastik anemi), kanın tüm hücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni), granülosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısmda azalma ve bunun sonucunda, ağız, boğaz ve ciltte yaralar oluşması (agranülositoz), kan pulcuklannın sayısının ileri derecede azalması (ciddi tormbositopeni), granüler lökosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (granülositopeni), kansızlık (anemi)

  Ateş, ürtiker, ödem, eklem ağrısı, lenf düğümlerinde şişme belirtileri ile olan aşın duyarlılık (serum hastalığı), aleıjik (anaflaktik) reaksiyonlar

  Mevcut olmayan bir şeyi görme, işitme, tat veya kokusunu alma (halüsinasyonlar); zihin kanşıklığı

  Tat duyusunda bozulma

  Ciddi kanama, ameliyat yarasında kanama, damar iltihabı, tansiyon düşüklüğü

  Bronşlarda daralma, zatürre (bazen öksürüğün de eşlik ettiği nefes daralması), eozinofilik

  pnömoni

  Mide veya barsaklarda, karnı zanmn dış veya arka kısmında ölümle sonuçlanan kanama,

  pankreas iltihabı, kaim barsak iltihabı, ağız iltihabı

  Akut karaciğer yetmezliği, sanlık, karaciğer fonksiyon testinde bozukluk

  Deride su toplamış kabarcıklar (eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu, toksik

  epidermal nekroliz v.b.), kabartılı kızarıklık, aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem),

  kurdeşen, ilaca bağlı aşırı duyarlılık sendromu, akyuvar sayısında artış ve sistemik belirtilerle birlikte görülen DRESS sendromu, çoğu kez akıntı ile belirgin kaşıntılı deri iltihabı (egzema), özellikle kol ve bacak derilerinde kırmızılıklar (liken planus)

  Kas-iskelet sisteminde kanama (hemartrozis), eklem iltihabı, eklem ağrısı, kas ağrısı Böbrek kılcal damarlarında iltihap ve harabiyet ile belirgin böbrek hastalığı (glomerülonefrit), kan kreatinin düzeyinde artış Ateş

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

  Kan pıhtılaşmasında bozuklukla belirgin hemofili A hastalığının ortaya çıkması

  ATERVBC ile kan pulcuklan üzerine etkili diğer ilaçların aynı anda kullanılması ile alerjik

  olayların görülmesi

  ATERVTX tedavisi sırasmda uzun süren kanama olması halinde

  Bir yerinizi kestiğiniz veya yaraladığınızda, kanın durması normalden daha uzun bir süre alabilir. Bu durum ilacınızın etki mekanizmasıyla ilişkilidir. Hafif kesik ve yaralanmalarda (örneğin tıraş sırasında oluşan kesikler), bu durum bir önem taşımaz. Bununla beraber, herhangi bir şüphe duyarsanız, hemen doktorunuza başvurunuz.

  ATERVIX Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  ATERVİX’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullammz. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacımza danışınız.

  Hastaların çoğu günde bir tabletlik bir doza (75 mg klopidogrel) ihtiyaç duymaktadır.

  Şiddetli göğüs ağımız olduysa, doktorunuz tedavinin başlangıcında size 300 mg ATERVİX (75 mg’lık 4 tablet) reçete edebilir.

  Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, hastalığınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aym zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

  Size cerrahi bir girişim yapılması planlanıyorsa (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere), doktorunuza ATERVİX kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  ATERVİX tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz ATERVİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuz ilacı size reçete etmeye devam ettiği sürece ATERVİX’i almaya devam ediniz. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

  Film tabletleri, yemekler sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  ATERVIX, 18 yaşın altındaki çocuk ve genç erişkinlerin kullanımına uygun değildir. Yaşldarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Alerjik çapraz reaktivite: Antitrombosit ilaçlara aşın duyarlılığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Hafif ve orta derecedeki karaciğer yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer A TER VIE ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ATERVIX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ATERVİE ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşın doz sonucunda kanama riski artabilir.

  Yanlışlıkla bir tablet fazla almışsanız, bir şey olması beklenmez. Yanlışlıkla birden fazla tablet almışsanız, doktorunuzla konuşunuz veya tıbbi yardım için en yakın hastanenin acil merkezine başvurunuz. Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilaç kutusunu da yamnıza alınız.

  ATERVIX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  ATERVİX’in bir dozunu almayı unutur, ancak 12 saat içinde almadığınızı hatırlarsanız, hemen tabletinizi yutunuz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Dozu atlamanızın üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçtiyse, sadece bir sonraki dozu zamanında alınız. Hiçbir zaman unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.

  ATERVIX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  ATERVİX tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, kan damarları içinde kan pıhtısı oluşma riski artar. Buna bağlı olarak, inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylar ortaya çıkabilir.

  Bu nedenle tedaviyi kesmeyiniz. Tedaviyi kesmeden önce mutlaka doktorunuza veya eczacımza danışınız.

  ATERVIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ATERVIX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  ATERVIX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa :
 • İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)
 • İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde doku, organ veya eklem içi kanama)
 • Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma
 • Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)
 • 7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)
 • Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız (“ATERVİX ile birlikte diğer ilaçların kullanımı” bölümüne bakınız)
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Kan pıhtılaşma sürenizde uzama varsa, sizde pıhtılaşma yeteneğinde bozuklukla belirgin hemofili hastalığı gelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda ATERVİX ile tedaviniz durdurulmalıdır.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ATERVİX’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı uygun değildir.

  ATERVIX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Besinler ATERVİX’in emilmesini etkilemez. ATERVİX yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ATERVlX’in hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ATERVİX’i kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez.

  Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, ATERVİX’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Araç ve makina kullanımı

  ATERVIX’in taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması beklenmez.

  ATERVIX Etken Maddesi Nedir?

  ATERVİX film kaplı tabletler laktoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  ATERVİX’in bileşimindeki kırmızı demir oksit aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ATERYİX’in kullanımını etkileyebilir veya ATERVİX bazı ilaçların kullanımım etkileyebilir.

  Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldımzsa -reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere, lütfen doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz :

 • Oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlar): Bu ilacın ATERVİX ile birlikte kullanılması önerilmez.
 • Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya iltihabi durumlarında kullanılan tıbbi ürünler)
 • Heparin veya kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan bir başka ilaç
 • Omeprazol, esomeprazol veya simetidin (mide bozuklukları için kullanılan ilaçlar)
 • Vorikonazol, flukonazol, siprofloksasin, veya kloramfenikol (bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Fluvoksamin, fluoksetin veya moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Karbamazepin, okskarbazepin (sara hastalığının bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Tiklopidin, prasugrel (diğer antitrombosit ilaç)
 • Bu tip ilaçların ATERVİX ile birlikte kullanımı önerilmez.

  Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir.

  Şiddetli göğüs ağrısı geçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size ATERVIX ’i asetilsalisilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici ve ateş düşürücü birçok ilacm içinde bulunan bir maddedir). Asetilsalisilik asidin kısa süreli kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu olduğunda, doktorunuza danışmanız gerekir.

  Gelecekte ATERVİX tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumlardan doktorunuzu haberdar ediniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ATERVIX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.