Ataxil Ne İçin Kullanılır?

Ataxil 300 mg/ 50 mL i.v. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılan renksiz ila açık sarı, hafif kıvamlı bir çözeltidir ve cam flakonlarda ambalajlanmıştır.

Ataxil kemoterapi için kullanılan bir ilaçtır. Kemoterapinin amacı özellikle meme, yumurtalık ve akciğer kanserlerinin belirli türlerinde olmak üzere kanserli hücrelerin öldürülmesi ve çoğalmasının önlenmesidir.

Ataxil ayrıca AIDS’li hastalarda görülen bir kanser türünün (Kaposi Sarkomu) tedavisinde, diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda kullanılır. Bu kanser, deride veya iç organların yüzeyinde yeni kan damarlarının oluşması ile ortaya çıkar ve ilk görünümü pembemsi ya da kırmızı-mor renkli leke ya da yumrular şeklindedir.

Ataxil, kanserli hücrenin bölünmesini ve çoğalmasını durdurabilir. Böylelikle kanserli hücrelerin ölümüne neden olur. Ayrıca normal hücreler de Ataxil tedavisinden etkilenebilir ve bundan dolayı bazı yan etkilere neden olabilir.

Ataxil Nasıl Kullanılır?

Ataxil dozu doktorunuz tarafından, boyunuz ve kilonuza göre hesaplanan vücut yüzeyinize göre belirlenecektir.

Doz, kanserin türüne ve kan testlerinizin sonucuna göre belirlenecektir.

Tedavi genelde her 3 haftada bir tekrarlanacaktır.

Kanserinizin tür ve şiddetine göre Ataxil size başka kanser ilaçlan ile birlikte de verilebilir.

Ataxil tedavisinden önce alerji riskinin azaltılması için size farklı ilaçlar ile tedavi uygulanacaktır.

Doktorunuz Ataxil ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Ataxil size kanser tedavisinde uzman bir doktor tarafından yazılacaktır.

Size uygun Ataxil dozu hesaplandıktan sonra uzman sağlık personeli tarafından tedaviniz uygulanacaktır.

Ataxil toplardamarlarınızdan birine yavaş enjeksiyon yoluyla damla damla verilecektir. Tedavi 3 saat sürecektir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Ataxil Kullanımı

Böbrek yetmezliği durumunda doktorunuz almanız gereken dozu bildirecektir. Ancak ciddi böbrek yetmezliği durumunda Ataxil kullanılmamalıdır.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz dozu azaltacaktır. Ciddi karaciğer yetmezliğinde (karaciğer bozukluğunu gösteren enzimlerinizin düzeyinin normalin 10 katı ve üzerinde olması veya bilirubin düzeylerinizin normalin 5 katından yüksek olması durumunda) kullanılmamalıdır.

Eğer Ataxil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ataxil’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ataxil dolaşımı vakaları için özgün bir tedavi yoktur.

Aşırı doz ile ilişkili bulgular, kemik iliği baskılanması ve kan bozuklukları, kollar, eller ve bacaklar veya ayaklarda uyuşukluk, karıncalanma (periferik nörotoksisite) ve ağızda ortaya çıkan yaralardır. Ayrıca kusma ve ishal dahil mide sorunları gibi yaygın şekilde görülen yan etkilerin şiddetlenmesine yol açacaktır.

Ataxil çocuklarda uygulanmaz. Ancak herhangi bir şekilde yanlışlıkla uygulanmış ve bir dozaşımı olmuşsa, akut alkol zehirlenmesi bulguları ile ilişkilendirilebilir.

Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurunuz.

Ataxil Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ataxil Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe Ataxil’in dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. Ataxil tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Ataxil Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Paklitaksel veya Ataxil i.v. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz varsa,

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

Kaposi sarkomu ile eş zamanlı olarak ciddi, kontrol edilemeyen enfeksiyonlar yaşıyorsanız,

Paklitasel tedavisinin başlangıcında beyaz kan hücresi (nötrofıl) sayınız tehlikeli düzeyde düşükse (solid [“sıvı içermeyen”] tümöre sahip hastalarda 1500 hücre/mm3 altında ve Kaposi sarkomu olan hastalarda 1000 hücre/mm3 altında nötrofıl bulunması).

Ataxil Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Alerjik reaksiyonları en aza indirmek için Ataxil almadan önce size başka ilaçlar verilecektir.

Damar içine uygulanma sırasında, damar dışına sızma olursa,

Ataxil tedavisi sırasında boyun ve yüzde kızarıklık, deri döküntüleri, solunum sıkıntısı, kan basıncında düşme, kalp atımında hızlanma gibi olaylar gelişirse,

Tedavi uygulandıktan sonra, akyuvar denen savunma hücrelerinizin ve trombosit denen pıhtılaşma hücrelerinizin sayısında azalma olursa ve bu azalmalara bağlı olarak ciddi enfeksiyonlar ya da kanama gelişirse, Doktorunuz bu durumda Ataxil ile yapılan her uygulamadan önce kan değerlerinizi kontrol edecektir.

İdrar yolları enfeksiyonu, solunum yollan enfeksiyonu veya hastaneden bulaşan enfeksiyonlar gelişirse

Ataxil tedavisi sırasında kalp atımlannızda (ritminizde) ciddi bozulmalar görülürse,

Kan basıncınızda düşme, yükselme veya kalp hızınızda yavaşlama gibi kalp problemleri meydana gelirse

Kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkarsa (alçak yastıkta yatamama, hareket ettiğinizde nefes darlığı olması gibi bulgular kalp yetmezliğinin göstergesi olabilir).

Ataxil, platin, antrasiklin, gibi diğer kanser ilaçları ile birlikte kullanılıyorsa

El veya ayaklarınızda uyuşma, karıncalanma ya da yanma olursa.

Ağız içinde yaralar gibi mukoza iltihabı (mukozit) gelişirse,

Ataxil tedavisi ile birlikte akciğerlerinize ışın tedavisi (radyoterapi) uygulanıyorsa,

Ataxil tedavisi sırasında veya sonrasında solunum güçlüğü gelişirse,

Karaciğer hastalığınız varsa,

Ataxil uygulaması sırasında veya uygulamadan kısa süre sonra ortaya çıkan ciddi veya sürekli ishal durumu varsa; Bu durumda kalın bağırsak iltihabı söz konusu olabilir.

Doksorubisin veya trastuzumab ile birlikte uygulama yapılıyorsa; Doktorunuz bu durumda kalp fonksiyonlarınızı tedaviden önce ve tedavi boyunca kontrol edecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Ataxil Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ataxil hamile kadınlara uygulandığında doğmamış bebekte hasara neden olabilir. Gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

Paklitaksel enjeksiyonunu gebelik sırasında kullanmak zorunda kalırsanız veya bu ilacı alırken gebe kalırsanız, anne karnındaki bebeğinize yönelik olası riskler konusunda lütfen doktorunuzdan bilgi isteyiniz.

Ataxil kullananlarda hamilelik önlenmeli ve eşler, Ataxil tedavisi sırasında ve tedaviden sonra en az 6 ay süreyle uygun gebelik önleyici yöntemler uygulamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Ataxil Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ataxil’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Ataxil tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmeyi durdurunuz. Doktorunuzu güvenli olduğunu söyleyene kadar bebeğinizi yeniden emzirmeye başlamayınız.

Ataxil Etken Maddesi Nedir?

Ataxil makrogolgliserol risinoleat (polioksil kastor yağı) içerdiği için ciddi aleıjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Ataxil yarım litre bira veya büyük bir bardak şaraba (210 mL) eşdeğer şekilde; her dozda 20 g’a eşdeğer %50 etanol (alkol) içermektedir. Bu miktar, alkolik hastalar, karaciğer hastalığı veya epilepsili (nöbet yaşayan) hastalar gibi yüksek riskli hastalar için zararlı olabilir. Bu ilaçtaki alkol miktarı diğer ilaçların etkisini değiştirebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Ataxil Kullanılır mı?

Kanser tedavisinde kullanılan sisplatin, doksorubisin, epiribusin ile kullanılıyorsa (Sisplatinle birlikte kullanıldığında böbrek fonksiyonlarının daha sık kontrol edilmesi gerekebilir. Doksorubisin ile birlikte kullanıldığında, vücutta yüksek seviyede doksorubisin birikiminden kaçınmak için Ataxil, doksorubisin uygulamasını takiben ancak 24 saat sonra uygulanmalıdır).

Ataxil ile trastuzumabın birlikte kullanılması durumunda; doktorunuz kalp fonksiyonlarınızı tedaviden önce ve tedavi boyunca kontrol edecektir.

Eritromisin ve rifampisin gibi antibiyotikler ile

Depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin ile

Kan yağlarını düşürücü (hipolipidemik) bir ilaç olan gemfıbrozil ile

Karbamazepin, fenitoin, fenobarbital gibi sara (epilepsi) hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar ile

Efavirenz, nevirapin ritonavir, nelfınavir gibi AIDS tedavisinde ve virüs hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar ile kullanırken dikkatli kullanılmalıdır.

Ataxil Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ataxil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Enfeksiyonlar Ataxil kullanımı sonrası yan etkiler;

Çok yaygın: İdrar yolları enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonları ve hastaneden bulaşan enfeksiyonlar* gelişebilir.

Yaygın olmayan: Enfeksiyona bağlı şok (kan basıncında düşme, soğuk terleme, nabzın hızlanması ile birlikte görülen ve ölüme gidebilen tablo).

Seyrek: Akciğer enfeksiyonu, karın zarı iltihabı, kan zehirlenmesi.

Özellikle Kaposi sarkomlu AIDS hastalarında sıktır.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları Ataxil kullanımı sonrası yan etkiler;

Çok yaygın: Kan hücrelerinin sayısında geçici düşüşe neden olabilir. Buna bağlı olarak, kansızlık (anemi), beyaz kan hücrelerinin ileri derecede azalması (nötropeni), kan pulcuklannın azalması (trombositopeni) gelişebilir.

Seyrek: Vücuttaki savunma hücreleri sayısının düşmesine bağlı gelişen ateşli durum gelişebilir

Çok seyrek: Ani başlangıçtı kan kanserleri.

Bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklarında Ataxil kullanımı sonrası yan etkiler;

Çok yaygın: Hafif alerjik belirtiler, özellikle deri döküntüleri, yüzde ve boyunda kızarıklık Yaygın: Alerji nedeni ile kan basıncı düşüklüğü, solunum sıkıntısı, nabızda hızlanma, kan basıncında yükselme, göğüs ağrısı

Yaygın olmayan: Alerjiye bağlı sırt ağrısı, titreme, tedavi gerektiren ciddi alerjiler (genelde ilk iki tedavi kürü sırasında ve tedavinin ilk saati içinde meydana gelmiştir)

Seyrek: Anafilaksi denilen soluk borusunda şişme, nefes alma güçlüğü ve kan basıncı

düşüklüğü ile şoka ve ölüme kadar gidebilen tablo gelişimi

Metabolizma ve beslenme hastalıkları Ataxil kullanımı sonrası yan etkiler;

Çok seyrek: İştahsızlık

Bilinmiyor: Kan şekerinde yükselme

Ruh sağlığı ile ilişkili hastalıkları

Çok seyrek: Akıl karışıklığı

Sinir sistemi hastalıkları Ataxil kullanımı sonrası yan etkiler;

Çok yaygın: Duyu sinirlerinde bozulmaya bağlı gelişen el ve ayaklarda uyuşma,

karıncalanma, yanma ve duyu kusurları

Seyrek: Ellerde, kollarda, bacaklarda güç azalması

Çok seyrek: Sara (epilepsi) hastalığına benzer nöbetler, kasılmalar, hafif baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, sıçrama tarzında istemsiz hareketler Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Gözde kızarıklık, göz yaşarması

Çok seyrek: Özellikle önerilenden yüksek dozlarda alan hastalarda ışık çakmaları şeklinde görme bozukluklan, kalıcı görme bozukluğu

Kulak ve iç kulak hastalıkları Ataxil kullanımı sonrası yan etkiler;

Çok seyrek: İşitme kaybı ve kulak çınlaması Kalp hastalıkları

Çok yaygın: Kalp atımında hızlanma, yavaşlama veya kalp (ritminde) atımında hafif bozukluklar

Yaygın olmayan: Kalp krizi, kalp yetmezliği kalp pili takılmasını gerektiren ritim bozuklukları (bloklar)

Çok seyrek: Ritim bozukluklarına bağlı ölüm Damar hastalıkları

Çok yaygın: Kan basıncında düşme

Yaygın: Kan basıncında yükselme, toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu Yaygın olmayan: İlerleyici kan basıncı düşüklüğü Çok nadir: Şok

Solunum sistemi ile ilişkili hastalıklar Ataxil kullanımı sonrası yan etkiler;

Seyrek: Akciğerlerin esnekliğinin kaybolması (fıbroz), akciğere giden damarların kan pıhtısı ile tıkanması nedeni ile solunum güçlüğü (akciğer embolisi), solunum güçlüğü, akciğer zarları arasında sıvı toplanması, solunum yetmezliği.

Eşzamanlı olarak radyoterapi uygulanan hastalarda bu uygulamaya bağlı zatürre vakaları bildirilmiştir.

Çok seyrek: Öksürük.

Mide bağırsak sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı/kusma, ishal ve ağız yaraları.

Yaygın olmayan: Bağırsak tıkanıklığı, bağırsak delinmesi, pankreas iltihabı, kalın bağırsağın kanlanamamasına bağlı iltihaplanma.

Seyrek: Kandaki savunma hücrelerinin azalması ile birlikte görülen bağırsak iltihaplanmaları. Çok seyrek: Bağırsak damarlarının tıkanması, kanlı, sümüklü ishal, yemek borusu iltihabı, kabızlık, karında sıvı toplanması.

Karaciğer hastalıkları Ataxil kullanımı sonrası yan etkiler;

Yaygın: Karaciğer hasarının göstergesi olan bazı karaciğer enzimlerinin kan değerlerinde yükselme

Yaygın olmayan: Bilirubin yüksekliği

Çok seyrek: Karaciğer hücrelerinin ölümü ve buna bağlı bilinç kaybı (ölümle neticelenebilir) Deri ve deri altı dokusu hastalıkları:

Çok yaygın: Saç dökülmesi

Yaygın: Tırnakta renk ve şekil değişiklikleri Seyrek: Deri döküntüleri, kaşıntı, kızarıklık

Çok seyrek: Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıklarla ve deride soyulmalarla seyreden ciddi deri bozukluklan (Stevens Johnson Sendromu), kurdeşen, tırnakların erimesi (tedavideki hastalar, el ve ayaklanna güneş koruyucusu uygulamalıdırlar). Kas-kemik sistemi ile ilişkili hastalıkları Çok yaygın: Eklem ağnlan, kas ağrıları Böbrek ve idrar hastalıkları

Çok yaygın: Böbrek işlevlerinde ileri derecede bozulma (Kaposi sarkomunda sık)

Seyrek: Böbrek işlevlerinin bozukluğunu gösteren kan değerlerinde (kreatinin) yükselme, böbrek yetmezliği

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları Ataxil kullanımı sonrası yan etkiler;

Çok yaygın: İlacın uygulama sırasında damar dışına sızmasına bağlı olarak gelişen kızarıklık, hassasiyet, ciltte renk değişikliği veya uygulama bölgesindeki şişlik (endurasyon)

Yaygın olmayan: Uygulanan toplardamarda iltihap (flebit), cilt altı dokuda iltihap (selülit), ciltte soyulma (eksfoliyasyon), sızıntı bölgesinde doku ölümü (nekroz)

Seyrek: Yorgunluk, halsizlik, ateş, vücudun susuz kalması, genel şişkinlik (ödem), hastalık hali

Bilinmiyor: Grip benzeri bulgular

Pazarlama sonrasında kazara solunum yolu ile alınırsa solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, gözlerde yanma, boğaz ağrısı ve kusma bildirilmiştir. Deri yolu ile temas sonrasında temas bölgesinde karıncalanma, yanma ve kızarıklık bildirilmiştir.

Araç ve makina kullanımı

Ataxil alkol içerdiği için, tedavi uygulandıktan hemen sonra araç kullanılması uygun olmayabilir. Tedavi sırasında aleıji gelişimini önlemek için uygulanan ilaçlar da araç kullanımı üzerinde olumsuz etki yapabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.