Atafloks Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

ATAFLOKS 7 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.

ATAFLOKS, moksifloksasine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Başlıca aşağıdaki durumların tedavi edilmesi için kullanılır:

Kronik bronşitin akut alevlenmesi

Toplumdan edinilmiş pnömoni (= zatüree)

Akut sinüzit

Deri ve yumuşak dokunun karmaşık olan ve olmayan iltihapları (diyabetik ayak dahil)

Kalça kemikleri arasında kalan boşlukta oluşan karmaşık olmayan iltihabi hastalıklarda (tüplerin iltihabı ve rahim iltihabı dahil kadınlarda üst üreme kanalı iltihapları gibi)

Karmaşık karın içi iltihaplarda (abse gibi çok çeşitli mikro canlının sebep olduğu iltihaplar dahil)

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, ATAFLOKS içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ATAFLOKS ‘ u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

• Nefes almanın güçleşmesi (astımla ilgili durumlar dahil)

• Kalpte ritim bozukluğu, kalbin hızlı ya da düzensiz atması, kalpte atım alınamaması [özellikle altta yatan klinik olarak anlamlı kalp hızı düşüklüğü veya akut miyokard iskemisi (= kalp kasında ani gelişen dolaşım bozukluğu) varsa]

• Bayılma

• Tansiyon düşüklüğü ya da yüksekliği

• Birden gelişen şiddetli karaciğer iltihabı, yetmezliği

• Kızarıklıkla başlayıp kabartı ve kabuklanmayla seyreden deri hastalığı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, ATAFLOKS ‘ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Elektrokardiyografi (EKG) değişiklikleri QT uzaması (özellikle kanda potasyum düşüklüğü olan hastalarda)

• Karaciğer fonksiyon bozukluğu (LDH artışı dahil),

• Karaciğer enzimlerinde artış

• Kan değerlerinden birinde ya da birkaçında düşme (eritrosit, lökosit, trombosit)

• Kanda trombosit sayısında artış

• Sarılık, karaciğer iltihabı

• Kandaki bazı maddelerden birinde ya da birkaçında artma (bilirübin, GGT, alkalen fosfataz)

• Kanın pıhtılaşması ile ilgili maddelerde ya da testlerde değişiklikler (anormal tromboplastin düzeyi, protrombin zamanında uzama, protrombin düzeyinde artış, anormal protrombin düzeyi, INR artışı, düşüşü ya da anormal INR)

• Kanda eozinofillerin, lipidlerin, şekerin, ürik asidin, amilazın yükselmesi

• Antibiyotik kaynaklı kalın barsak iltihabı ya da ishal

• Mide barsak iltihabı

• Çeşitli klinik tablolara eşlik eden nöbetler

• Kas kirişlerinin iltihabı, yırtılması

• Böbrek bozukluğu, yetmezliği (özellikle önceden böbrek bozukluğu olan yaşlılarda yaşlılarda sıvı kaybına bağlı böbrek yetmezliğine sebep olabilir)

• Depresyon (çok nadir vakalarda kendine zarar verme şeklinde sonuçlanabilecek olan)

• Kişinin gerçeklerden uzaklaşması, psikotik reaksiyonlar (potansiyel olarak kendine zarar verme ile sonuçlanabilecek olan)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Antibiyotik kaynaklı mantar hastalıkları

• Duygusal kararsızlık

• Gerçekte var olmayan şeyleri görme

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Denge bozuklukları

• Tat alma ile ilgili bozukluklar

• Koku bozuklukları (koku alma hissinin azalması ya da kaybı dahil)

• Kafa karışıklığı, yönelim bozukluğu

• Titreme

• Uyku bozuklukları

• Uyku hali

• Görsel bozukluklar

• Koordinasyon bozukluğu (özellikle baş dönmesi veya denge kaybından kaynaklanan yürüme bozukluklan dahil; çok nadir bazı vakalarda yaralanmaya neden olabilecek düşmelere yol açabilir özellikle yaşlılarda)

• Dikkat bozukluğu, konuşma bozuklukları, geçmişi hatırlayamama, kulak çınlaması

• Deri duyarlılığının azalması, değişmesi ya da artması

• Endişe reaksiyonları

• Hareket artışı, heyecan

• Anormal rüyalar

• Çarpıntı

• Ödem

• Kan damarlarının genişlemesi (= vazodilatasyon)

• Ağız iltihabı

• Yutma güçlüğü

• Karında ve mide-bağırsakta ağrı

• Bulantı

• Kusma

• İştahsızlık

• Kabızlık

• Hazımsızlık

• Gaz şişkinliği

• İshal ya da azalmış sıvı alımından kaynaklanan sıvı kaybı

• Kas ve eklem ağrıları

• Kasın dinlenim halindeki gerginliğinde artış, kramp

• Eklem iltihabı

• Kas, kiriş ve eklemlerle ilgili yürüyüş bozukluğu

• Hasta hissetme

• Genel ağrılar

• Terleme

Bunlar ATAFLOKS’ un hafif yan etkileridir.

ATAFLOKS Nasıl Kullanılır?

ATAFLOKS kullanımıyla ilgili doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz:

Erişkinlerde kullanım:

ATAFLOKS için önerilen doz, günde bir kez 400 mg (1 tablet)’ dır ve bu doz aşılmamalıdır.

ATAFLOKS, klinik çalışmalarda 21 güne varan tedavi süresince araştırılmıştır, bu süreyi aşmayınız.

Ağızdan yeterli miktarda sıvı ile alınır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılar için dozaj ayarlaması gerekmemektedir.

ATAFLOKS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ATAFLOKS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Moksifloksasin tabletlerin herhangi bir bileşenine ya da diğer kinolonlara bilinen aşın duyarlılığınız varsa,

Gebeyseniz veya emziriyorsanız ATAFLOKS kullanmayınız.

Çocuklar ve 18 yaşın altındaki adölesanlarda ATAFLOKS kullanmayınız.

ATAFLOKS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki durumlarda sizin veya çocuğunuzun ATAFLOKS kullanıp kullanmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Kalpte ritm bozukluğu, düzeltilemeyen potasyum düşüklüğü, kalp kası ile ilgili hastalıklarınız varsa ve bu hastalıklara yönelik ilaç kullanıyorsanız,

Merkezi sinir sistemi hastalıkları, nöbet geçirme öykünüz varsa,

Karaciğer işlevlerinde bozulma varsa,

Yaşlı iseniz (65 yaş üzeri),

Kortikosteroid tedavisi alıyorsanız,

Moksifloksasin kullanımıyla ilişkili ciddi ishal geliştiriyorsanız,

İlk uygulamadan sonra ilaca bağlı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkıyorsa ATAFLOKS ‘ u dikkatli kullanınız.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

ATAFLOKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ATAFLOKS’ u gıda alımından bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ATAFLOKS’ u hamilelik sırasında kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Klinik öncesi bulgular, az miktarda moksifloksasinin insan sütünde salgılanabileceğini göstermektedir. Emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Klinik çalışmalarda, merkezi sinir sistemi belirtileri düşük oranda gözlenmiştir. Bununla birlikte araç ya da makine kullanmadan önce, söz konusu araç ya da makine ile ilişkili tepkilerinizin normal olup olmadığını kontrol ediniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Kalp ritmini düzenleyici ilaç alanlarda (örn. kinidin, prokainamid, amiadaron, sotalol vb.) kullanılmamalıdır.

Sisaprid, eritromisin, antipsikotikler ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

Aynı anda kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (antikoagülanlar) alan hastalarda, ilacın kanın pıhtılaşmasını engelleme etkisinin arttığını gösteren vakalar rapor edilmiştir. Gerekirse ağızdan alınan kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlanrın dozu uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Antasitler, mineraller ve multivitaminlerle birlikte alınması ATAFLOKS ‘ un emiliminin bozulmasına yol açabilir. Dolayısıyla antasitler, antiretroviral ilaçlar ve magnezyum, alüminyum, sukralfat, demir ve çinko gibi diğer mineralleri içeren preparatlar, ağızdan ATAFLOKS alındıktan en az 8 saat önce veya 4 saat sonra uygulanmalıdır.

Ultraviyole ışığa maruziyet: Diğer bazı kinolon türündeki antibiyotikler gibi, günışığına ya da güneşlenme salonlarında kullanılan yapay ultraviyole ışığına maruziyeti takip eden ciddi güneş yanığı olaylarıyla bağlantılı olabilir. ATAFLOKS kullanırken aşırı oranda günışığına ya da yapay ultraviyole ışığına maruz kalmamaya dikkat ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.