Asidopan Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

ASİDOPAN PLUS 30 ve 60 çiğneme tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

ASİDOPAN PLUS, etkin madde olarak her bir çiğneme tabletinde 480 mg alüminyum magnezyum hidroksit sülfat (magaldrat), 20 mg simetikon içerir.

ASİDOPAN PLUS, mide ve onikiparmak barsağında oluşan ülser (peptik ülser), mide mukozasının iltihabı (gastrit), yemek borusunun iltihabı (peptik ösofajit), mide asidinin aşırı salgılanması (gastrik hiperasidite) ve midenin bir bölümünün diyaframdan göğüs boşluğuna fıtıklaşması (hiyatal herni) gibi tanılara bağlı olarak gelişen mide yanması, mide ekşimesi gibi aşırı asit ve gaz rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ASIDOPAN PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ASİDOPAN PLUS’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, ASİDOPAN PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aniden gelişen zor ve hırıltılı soluk alıp verme
 • Göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda veya boğazda şişme (anjioödem),
 • Ciltte döküntülü kızarıklık,
 • Kaşıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ASİDOPAN PLUS’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • El ve ayak bileklerinde ödem
 • Kalp atım düzensizliği
 • Siyah, katranımsı dışkı
 • Kahve granülü görünümünde koyu renkli parçacıklar kusma
 • Kilo kaybı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Yumuşak dışkı
 • Karm ağrısı
 • İshal
 • Kabızlık
 • İştahsızlık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Sersemlik
 • Anormal yorgunluk
 • Halsizlik
 • Kas güçsüzlüğü
 • Huzursuzluk hissetmek
 • Ruh hali değişimleri

Bunlar ASİDOPAN PLUS’ın hafif yan etkileridir.

ASIDOPAN PLUS Nasıl Kullanılır?

ASİDOPAN PLUS için önerilen günlük doz 3-4 defa yemekler arasında veya yatmadan önce 1-2 tablettir. ASİDOPAN PLUS’ı aç kamına ya da yemeklerden 1-3 saat sonra alınız.

Ne sıklıkta ve kaç tablet ASİDOPAN PLUS kullanacağınızı doktomnuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktomnuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

Önerilen dozu aşmayınız.

Doktorunuzun önerisi olmadan günlük maksimum doz olan 20 tableti geçmeyiniz ve maksimum doza iki haftadan daha uzun bir süre devam etmeyiniz.

ASİDOPAN PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletler iyice çiğnendikten sonra yutulmalıdır.

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanım:

Çocuklarda 70 kg’lık erişkine önerilen dozlar ile orantılı olarak verilir. 12 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanımı önerilmez.

Özel Kullanım Durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatli kullanınız.

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

ASİDOPAN PLUS’ın fosfat dengesi üzerine olan etkileri doktorunuz tarafmdan izlenmelidir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer ASİDOPAN PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ASİDOPAN PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer ASİDOPAN PLUS’tan yüksek doz kullanmışsanız kabızlık veya ishal şikayetiniz olabilir. Bunun yanında halsizlik, ellerde titreme, zihin karışıklığı (konfüzyon, ensefalopati), yüzde kızarıklık, susuzluk hissi, tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), uyku hali, halsizlik, tendon reflekslerinin kaybı, solunum güçlüğü, kalpte ritim bozukluğu (kardiyak aritmi), koma ve kalp durması meydana gelebilir.

Bu nedenle doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ASIDOPAN PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz unutulan dozun ne zaman alınacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ASIDOPAN PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız. Tedaviyi doktorunuzun tavsiyesi ile bırakınız.

ASIDOPAN PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Alüminyum ve magnezyum tuzlarına, simetikona veya ASİDOPAN PLUS’ın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa (eğer aleıjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),

İleri safhada böbrek fonksiyon yetmezliğiniz varsa,

Apandisit veya barsak enflamasyonu belirtileriniz (örneğin; mide veya karm ağrısı, mide krampı, bulantı, kusma) varsa,

Kanınızda fosfat düzeyi düşükse,

Sitrat içeren ilaçlar alıyorsanız.

ASIDOPAN PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek yetmezliğiniz varsa; uzun süre alüminyum içeren antasidlerin kullanımı, diyalize bağlı olarak gelişen kemiklerin yumuşamasının (osteomalazi) kötüleşmesi ile sonuçlanabilir. Kan fosfat düzeyiniz doktorunuz tarafmdan bir ya da iki aylık aralar ile izlenmelidir.

İştahsızlık, halsizlik, kas güçsüzlüğünüz varsa.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ASIDOPAN PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

ASİDOPAN PLUS meyve sulan, şarap vb. asidik içeceklerle birlikte ya da meyve asitleri (öm. sitrik ya da tartarik asit) içeren efervesan tabletlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Hamile iseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ASİDOPAN PLUS’ı yalnızca doktorunuzun tavsiyesi üzerine ve dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ASİDOPAN PLUS’ın emzirme döneminde verilmemesini gerektiren bir kanıt yoktur. Bugüne kadar herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Fakat bebeğinizi emzirirken istenmeyen bir etki açısmdan dikkatli olmalısınız.

ASIDOPAN PLUS Etken Maddesi Nedir?

ASİDOPAN PLUS içeriğinde yardımcı madde olarak şeker ve sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Şeker hastalığınız varsa bu duruma dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, şeker içermesi nedeni ile dişlere zararlı olabileceği için kullanım sırasında bu hususa da dikkat edilmelidir.

ASİDOPAN PLUS her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (0.04 mEq (1.0 mg)’dan az ) içermektedir. Herhangi olumsuz bir etki gözlenmez.

ASİDOPAN PLUS’ın içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Genel olarak ASİDOPAN PLUS’ın dahil olduğu grup olan, antiasit grubu ilaçlann, diğer ilaçlarm emilimini etkiledikleri bilinir. Bu nedenle, başka ilaçlar da kullanıyorsanız diğer ilaçlarınızı ASİDOPAN PLUS alımından 1-2 saat önce veya sonra alınız.

ASİDOPAN PLUS, birlikte alındığında, bir antibiyotik olan tetrasiklinlerin emilimini, onlarla şelat oluşturarak azaltır. Bu nedenle tetrasiklinler ASİDOPAN PLUS uygulanmasından 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

ASİDOPAN PLUS bir kalp ilacı olan digoksin, bir ağrı kesici ve iltihap baskılayıcı olan indometazin ve demir tuzlarının emilimini azaltır. Bu ilaçlann uygulanmalan, ASİDOPAN PLUS uygulamasından mümkün olduğu kadar uzun bir süre önce veya sonra yapılmalıdır.

Bir tüberküloz ilacı olan isoniazid, ASİDOPAN PLUS gibi alüminyum hidroksit içeren antiasitlerle birlikte alındığında, emilimi azalır. Bu nedenle isoniazid, ASİDOPAN PLUS uygulanmasından en az bir saat önce uygulanmalıdır.

Aspirin, ASİDOPAN PLUS ile birlikte verildiğinde, emilimi artar. ASİDOPAN PLUS idran alkalileştirerek, salisilatlann idrar yolu ile atılımını artırırken, kan konsantrasyonlarında da düşmeye neden olur.

ASİDOPAN PLUS, bir kan sulandırıcı olan dikumarolün emilimini arttırır. Doktorunuz size dikumorol yerine başka bir kan sulandırıcı olan varfarin kullanmanızı tavsiye edebilir.

Alerjik durumlarda kullanılan psödoefedrin veya sakinleştirici ve kas gevşetici olarak kullanılan diazepamın emilim hızları artar, klordiazepoksidin emilimi ise azalır. Steroid yapıda olmayan bir ağrı kesici olan naproksenin ise emilimi azalır.

ASİDOPAN PLUS’ın neden olduğu idrar pH’ındaki artış, zayıf baz ilaçlann atılımını azaltırken, zayıf asit ilaçlann atılımını artınr (örn. amfetaminlerin ve kinidinin atılımı, idrarın alkalileşmesi ile belirgin derecede azalır). Bu ilaçlann ASİDOPAN PLUS ile birlikte alınması, etkilerinin artışına ve muhtemelen toksisiteye neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır.

ASİDOPAN PLUS ile etkileşim gösterebilen diğer ilaçlar şunlardır:

Vücuttaki düz kas, dış salgı bezi ve kalp kasını gevşeten ilaçlar (antimuskarinikler), bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (öm.fenotiyazinler,) fluorid, steroid yapıda olmayan ağrı kesiciler (öm.diflunisal), fosfat, steroid yapıda olan ilaçlar (örn.prednison, prednisolon), midenin asit üretimini engelleyen ilaçlar (öm. H2 reseptör antagonistleri), bazı antibiyotikler (örn.sülfadiazin), sara tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn.fenobarbital), bazı gangliyon bloke edici ilaçlar (öm.mekamilamin), Parkinson tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (öm.levodopa), idrar yolu enfeksiyonlan için kullanılan ilaçlar (örn.nitrofurantoin) ve yağda çözünen vitaminler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.