As-lunex Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

AS-LUNEX nedir ve ne için kullanılır?

• AS-LUNEX 10 mg tablet romatizmaya karşı kullanılan ilaç grubuna dahildir ve 10 mg leflunomid içerir.

• AS-LUNEX 10 mg tablet beyaz, yuvarlak, bir yüzünde "10" üzerinde "LE" ve diğer yüzünde "APO" baskılıdır. Tabletler 30 tablet içeren plastik şişeler içerisinde bulunur.

• AS-LUNEX erişkinlerde sülfasalazin veya metotreksat ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçları tolere edemeyen veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu aktif romatoid artrit ve yine sülfasalazin veya metotreksat ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçlan tolere edemeyen veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu aktif psöriyatik artrit tedavisinde kullanılır.

• Romatoid artritin belirtileri tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu ve ağrıdır. Tüm vücudu etkileyen diğer belirtiler iştah kaybı, ateş, enerjide azalma ve kansızlık (kırmızı kan hücrelerinde azalma, anemi) olarak sayılabilir.

• Aktif psöriatik artrit belirtileri ise tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu, ağrı ve yama şeklinde kırmızı pullu deri döküntülerini içerir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AS-LUNEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AS-LUNEX’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Halsizlik, sersemlik hissi, baş dönmesi veya nefes almada güçlük gibi belirtileri olan ciddi aleıjik reaksiyonlar

• Ciltte kızarıklık veya ağızda ülserler şeklinde belirtileri olan ciddi ve bazen hayatı tehdit eden rahatsızlıklar (örn: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme)

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden biri olursa derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte solukluk, yorgunluk, ciltte berelenmeler, kan yapan kan hücrelerinizde dengesizliğe bağlı bir kan hastalığının göstergesi olabilir.

• Yorgunluk, karın ağrısı veya sarılık (gözlerde veya ciltte sararma), bazen ölümcül de olabilen karaciğer yetmezliği gibi ciddi bir durumun göstergesi olabilir.

• Ateş, boğaz ağrısı veya öksürük gibi enfeksiyon belirtileri (AS-LUNEX yaşamı tehdit eden ağır enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır.)

• Akciğerde iltihabın (interstisiyel akciğer hastalığı) belirtisi olabilen öksürük veya nefes alma problemleri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AS-LUNEX’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Beyaz kan hücrelerinde belirgin derecede azalma (agranülositoz)

• Küçük çaplı damarların iltihabı (vaskülit, kutanöz nekrotizan vaskülit dahil)

• Kol ve bacak sinirlerinde rahatsızlıklar (periferik nöropati)

• Pankreas iltihabı (pankreatit)

• Böbrek yetmezliği

Bunlar ciddi yan etkilerdir ve çok seyrek görülür.

• Eozinofıl adı verilen kan hücreleri sayısında artış (eozinofili); beyaz kan hücrelerinde

(lökopeni) hafif azalma; tüm kan hücrelerinin sayısında azalma (pansitopeni).

• Kan basıncında şiddetli artış

• Akciğer iltihabı (interstisiyel-dokular arası akciğer rahatsızlığı) (öksürük veya nefes darlığı akciğer iltihabı belirtileri olabilir)

• Karaciğer enzimlerinin bazılarında artış, karaciğer iltihabı (hepatit) ve sarılık gibi ciddi rahatsızlıklar (ağır karaciğer yetmezliğini düşündürecek belirtiler yukarıda belirtilmiştir.)

• Enfeksiyona neden olan mikrobun kana karışması (sepsis) (şiddetli enfeksiyonu

düşündürecek belirtiler yukarıda belirtilmiştir.)

• Kırmızı kan hücrelerinde azalma (anemi) ve kanın pıhtılaşmasında görev alan kan

pulcuklarında azalma (trombositopeni).

• Kaygı (anksiyete)

• Tad bozuklukları

• Kurdeşen (ürtiker)

• Kas kirişi (tendon) yırtılması

• Kanda potasyum seviyesinde azalma

Bunlar ciddi yan etkilerdir ve seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

• Kandaki beyaz hücrelerin sayısında hafif azalma (lökopeni)

• Hafif veya potansiyel olarak ciddi aleıjik reaksiyonlar

• İştahta azalma, kilo kaybı (az miktar)

• Halsizlik (asteni)

• Baş ağrısı, sersemlik

• Karıncalanma gibi deride aşırı duyarlılık hissi (parestezi)

• Kan basıncında hafif yükselme

• İshal

• Bulantı, kusma

• Ağızda iltihap ve ağız ülserleri

• Karın ağrısı

• Karaciğer test sonuçlarının bazılarında artış

• Saç dökülmesinde artma

• Ekzema, ciltte kuruluk, döküntü, kaşıntı

• Genellikle ayak veya ellerde kas kirişlerinin iltihabına bağlı ağrı (tendonit)

• Kanda belirli enzimlerin artışı (öm. kreatin fosfokinaz)

Bunlar hafif yan etkilerdir ve yaygın görülür.

• Kandaki ürik asit seviyesinde azalma

• Kanda fosfat seviyesinde azalma

• Kanda bazı enzimlerde artış (laktat dehidrogenaz enzimi)

• Kan yağlarında (kolesterol ve trigliseritler) artma

Bunlar AS-LUNEX’in hafif yan etkilerdir ve seyrek / oldukça seyrek görülür.

Ayrıca erkeklerde kısırlık görülebilir, ancak tedavi kesildiğinde düzelir.

AS-LUNEX Nasıl Kullanılır?

AS-LUNEX’i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

AS-LUNEX’in başlangıç dozu 3 gün süreyle günde 100 mg’dır. Bu başlangıç dönemini takiben, çoğu hastaların aşağıdaki dozlara çıkması gerekir:

• Romatoid artrit için: Hastalığın şiddetine göre günde bir kez 10 ila 20 mg AS-LUNEX.

• Psöriatik artrit için: Günde bir kez 20 mg AS-LUNEX.

Durumunuzda bir iyileşme hissetmeniz 4 hafta veya daha uzun zaman alabilir. Bazı hastalarda bu süreç 4-6 aya kadar da uzayabilir. AS-LUNEX’i uzun süre kullanmalısınız. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz. Çünkü belirtiler yineleyebilir.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer AS-LUNEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Ağız yoluyla alınır.

AS-LUNEX tabletler yeterli sıvı ile ve bütün olarak yutulmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz ve/veya orta derecede şiddetli böbrek rahatsızlıklarınız varsa AS-LUNEX kullanmamalısınız.

AS-LUNEX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

AS-LUNEX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Mümkünse ilacınızı veya kutusunu, doktorunuza gösterebilmek için yanınıza alınız.

AS-LUNEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

AS-LUNEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Dozu almayı unuttuysanız ve diğer dozun vakti gelmediyse, ilacınızı almadığınızı fark ettiğinizde ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AS-LUNEX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

AS-LUNEX ile tedavinin sonlandırılması için özel talimatlar yoktur.

AS-LUNEX’i uzun süre kullanmalısınız. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

AS-LUNEX’i kullanımı ile ilgili başka sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AS-LUNEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AS-LUNEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer karaciğerinizde bir problem varsa, Leflunomid ya da tabletlerdeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (özellikle ateş, eklem ağrısı, deride kırmızı lekeler veya kabartılar şeklinde ciddi deri reaksiyonu şeklinde (öm.Stevens-Johnson sendromu)

• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa

• Orta derecede veya şiddetli böbrek rahatsızlıklarınız varsa

• Kanınızdaki protein düzeyi normalin altında ise (hipoproteinemi)

• Bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız varsa (örn.: AIDS)

• Kemik iliği ile ilgili hastalığınız, kırmızı veya beyaz kan hücreleri ya da kan pulcuklannın (pıhtılarının oluşumunda görev alan hücreler) sayısında azalma varsa

• Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa

• Gebelik durumunuz varsa veya emziriyorsanız

AS-LUNEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Verem (tüberküloz) hastasıysanız (bir akciğer hastalığı)

• Erkekseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, AS-LUNEX bebekte doğuştan kusurlara sebep olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar, olası herhangi bir riski en aza indirmek için AS-LUNEX kullanımının kesilmesi ve belirlenen ilaçların kullanımı ile AS-LUNEX’in vücuttan atılımı konusunda doktorlarına danışmalıdır. AS-LUNEX’in vücudunuzdan yeterince atıldığından emin olmak için kan testi yapılmalı, sonrasında en az 3 ay beklemelisiniz.

AS-LUNEX nadiren kan, karaciğer ve akciğerlerle ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. Ayrıca ciddi bazı aleıjik reaksiyonlara yol açabilir veya enfeksiyon riskini artırabilir. (Detaylı bilgi için ‘Olası Yan Etkiler’ bölümüne bakınız.)

Doktorunuz, kan hücrelerinizin ve karaciğerinizin durumunu izleyebilmek için AS-LUNEX tedavisinden önce ve tedavi süresince düzenli aralıklarda kan testlerinizi yapacaktır. AS-LUNEX kan basıncının yükselmesine sebep olabileceğinden doktorunuz ayrıca düzenli olarak kan basıncınızı kontrol edecektir.

AS-LUNEX’in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AS-LUNEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

AS-LUNEX yemeklerden önce veya sonra alınabilir.

AS-LUNEX tedavisi boyunca alkol tüketilmemelidir.

AS-LUNEX tedavisi sırasında alkol almanız karaciğer hasarı riskini artırabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız AS-LUNEX kullanmayınız. Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa, gebelikten korunmak için güvenilir bir yöntem uygulamadan AS-LUNEX kullanmayınız.

AS-LUNEX tedavisinin kesilmesinden sonra hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. Çünkü hamile kalmadan önce AS-LUNEX’in vücudunuzdan atıldığından emin olmalısınız. Bu süreç 2 seneyi bulabilir. Fakat AS-LUNEX’in vücuttan atılımını hızlandırmak için belirli ilaçların alınması ile bu süre birkaç haftaya inebilir. AS-LUNEX’in vücuttan atılımı kan testleri ile doğrulandıktan sonra, hamile kalmak için en azından bir ay daha beklemelisiniz.

Laboratuar testleri hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız.

AS-LUNEX tedavisi sırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki 2 yıl içinde hamile kaldığınızdan şüpheleniyorsanız hamilelik testi için derhal doktorunuza danışınız. Test hamile olduğunuzu kanıtlarsa, doktorunuz belirli bir ilaçla AS-LUNEX’in hızla vücudunuzdan atılımı için tedavi önerebilir. Bu tedavi de bebeğiniz üzerindeki riski azaltabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Leflunomid anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

AS-LUNEX sizi sersemleterek konsantrasyon ve hareket yeteneğinizi azaltabilir. Bu durumda herhangi bir araç-gereci veya makineyi ve otomobil kullanmayınız.

AS-LUNEX Etken Maddesi Nedir?

AS-LUNEX laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

AS-LUNEX’in içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

AS-LUNEX ile birlikte kullanımı önerilmeyen ilaçlar:

• Romatoid artrit tedavisinde kullanılan sıtma ilaçlan (örn: klorokin ve hidroksiklorokin), kas içine uygulanan veya ağızdan alınan altın, D-penisilamin, azatiyoprin ve bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar (örn: metotreksat) ile birlikte kullanımı önerilmez.

• Kolestiramin (yüksek kolesterolü düşürmek için kullanılır) veya aktif kömür AS-LUNEX’in, vücut tarafından emilen miktarını azaltabilir.

• Feniton (epilepsi (sara) tedavisinde kullanılır), varfarin veya fenprokumon (kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılır), tolbutamid (Tip 2 diyabet olarak anılan, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı tedavisinde kullanılır) ve benzeri ilaçlar AS-LUNEX ile istenmeyen etki riskini artırabilirler.

Eğer steroid yapıda olmayan iltihap giderici, ağrı kesici ve ateş düşürücü (steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar olarak anılırlar) ve/veya kortizonlu ilaçlar alıyorsanız, AS-LUNEX tedavisine başladıktan sonra da bu ilaçları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Aşı olmanız gerekiyorsa doktorunuza danışınız. AS-LUNEX tedavisi altındayken veya tedavi kesildikten sonra belli bir süre bazı aşılar yapılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AS-LUNEX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.