Aromasin Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

AROMASIN nedir ve ne için kullanılır?

Her bir draje 25 mg eksemestan içerir ve 30 drajelik blisteı* ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Yu var lale, bikonveks, yaklaşık 6 mm çapında gri beyaz — hafif gri, bir yüzü siyah mürekkep ile “7663” baskılı şeker kaplı tabletlerdir.

AROMASİN, aromataz inhibitörü olarak bilinen bir ilaç gurubuna aittir. Bu ilaçlar, özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda cinsiyet hormonlarının, östrojenlerin yapılması için gerekli olan aromataz denilen bir maddeyle etkileşirler. Vücuttaki östrojen düzeylerinin azaltılması, hormona bağımlı meme kanseri tedavisinde kullanılan bir yoldur.

Postmenopozal hormon reseptörü pozitif (östrojen ve/veya progesteron reseptörü) olan erken evrede meme kanserli hastalarda 2-3 yıl tamoksifen kullanımı sonrasında toplam hormonal tedavi süresi 5 yıla tamamlanacak süre ile endikedir.

Postmenopozal hormon reseptörü pozitif (östrojen ve/veya progesteron reseptörü) olan ilerlemiş meme kanserli hastaların tedavisinde ve endokrin tedavi sonrası ilerlemiş hastalığı olanlarda endikedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AROMASIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Pek çok kadın AROMASİN kullanırken herhangi bir problemle karşılaşmayabilir, ancak bazı kadınlarda hafif ila orta derecede değişebilen yan etkiler gözlenebilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine veya tedaviniz ile ilişkili olabileceğini düşündüğünüz haşka yan etkilere sahipseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Çok yaygın (>1/10) yan etkiler:

• Sıcak basması

• Hasta hissetme

• Yorgunluk

• Uyumakta zorlanma

• Baş ağrısı

• Terlemede artış

• Kas ve eklem ağnsı

• Bulantı

Yaygın (>1/100) yan etkiler:

• İştah kaybı

• Depresyon

• Baş dönmesi

• Karpal tünel sendromu (küçük parmak haricinde elin tümünü etkileyen iğnelenme, batma, uyuşulduk ve ağn)

• Ağrı

• Karın ağnsı

• Kusma

• Kabızlık

• Hazımsızlık

• İshal

• Deri döküntüsü

• Saç dökülmesi

• Kemik erimesi

• Kemik kırılması

• Ellerde ve ayaklarda şişlik

Yaygın olmayan (>1/1.000) yan etkiler:

• Uyuşukluk

• Kas güçsüzlüğü

Eğer hastanede herhangi bir test yaptırırsanız, karaciğer fonksiyonlarınızda ve kan dolaşımnıızdaki bazı akyuvarlarınızın (lenfositler) milctannda değişiklik olduğu saptanabilir.

AROMASİN, kadınlık hormonlarının düzeyini azaltır ve bu durum kemiklerin mineral içeriğinin kaybına, kemik gücünün azalmasma ve bazen kırılmalara yol açabilir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde, karaciğer iltihabı (hepatit) ve safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı karaciğer iltihabı (kolestatik hepatit) görülmüştür.

AROMASIN Nasıl Kullanılır?

• Günlük dozu ve tedavi süresini doktorunuz belirler.

• Tavsiye edilen günlük doz bir kez 25 mg’dır.

• AROMASİN ağızdan alınır.

• Dozlar yemekten sonra, her gün yaklaşık aynı saatte alınmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel luıllanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gereldi değildir.

Eğer AROA4ASİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

AROMASIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

AROMASİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AROMASIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacınızı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer, bir sonraki dozunuza yakın bir zamanda hatırlarsanız, her zamanki saatinizde ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AROMASIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AROMASIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Daha önce, eksemestana veya AROMASIN’in içindeki yardımcı maddelerden (yukarıda listelerim iştir) herhangi birine karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz,

• Henüz menopoza girmediysemz, yani aylık adet kanamalarınız sürmekteyse,

• Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız bulunuyorsa,

• Emziriyorsanız.

AROMASIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Karaciğer veya böbrek probleminiz varsa,

• Bu ürün sukroz içerdiği için seyrek olarak fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu veya sükraz-izomaltaz yetmezliği kalıtımsal problemleriniz varsa,

• Doktorunuz, bu ilacı almaya başlamadan önce, kemik yoğunluğunuzun ölçülmesini isteyebilir. Bunun nedeni, bu sımfa ait ilaçların kaduılık hormonları düzeylerini azaltması ve bu durumun, kemiklerin mineral içeriğinde kayıp meydana getirerek kemiğin gücünü azaltabibnesidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doletorunuza danışınız.

Hamildik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz AROMASIN5 i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız AROMASİN’i kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

AROMASİN kullanırken kendinizi uyuşuk ve zayıf hissederseniz ya da başımz dönerse araç ve makine kullanmayınız.

AROMASIN Etken Maddesi Nedir?

AROMASİN sulcroz içerir. Seyrek olarak fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu veya sükraz-izomaltaz yetmezliği kalıtımsal problemleri bulunan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

AROMASİN olasılıkla gecikmiş tipte alerjik reaksiyonlara neden olabilen, düşük miktarda metil p-hidrolcsibenzoat içerir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• AROMASİN ile aynı zamanda başka ilaç kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

• AROMASİN, hormon yerine koyma tedavisi ile ayııı zamanda kullanılmamalıdır.

• AROMASİN kullanırken başka ilaçlar almıyorsa dikkatli olunmalıdır.

• Rifampisin (bir antibiyotik), karbamazepin veya feııitoin (sara hastalığı tedavisinde kullanılır) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

• Bitkisel bir ilaç olan san kantaron (St.Jolıns Wort, Hypericum perforatum) veya bunu içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doletorunuza bundan da bahsetmelisiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

AROMASIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.