Aqua-carbo Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

AQUA-CARBO nedir ve ne için kullanılır?

• AQUA-CARBO, zehirlenmelerde antidot olarak kullanılan maddeler grubundandır.

• AQUA-CARBO, tek dozluk ambalajda, 240 ml hacminde kullanıma hazır plastik tüp içerisinde ambalajlanmıştır.

• Bu süspansiyon yalnızca ağız yoluyla zehirlenme vakalarında zehirli maddelerin anında midede adsorbe edilerek ( tutularak ) vücuttan uzaklaştırılması için kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AQUA-CARBO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AQUA-CARBO’ yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nadiren alerjik durumlar

Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi,solunum yollarının tıkanması,

Ciltte döküntü veya kızarıklık meydana gelmesi,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise Aktif Karbona karşı ciddi alerjiniz var demektir.Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Tokluk hissi ve buna bağlı iştah kaybı,

-Kusma ve bulantı,

-Mide-bağırsak kanalı tıkanıklıkları,

-Kabızlık,

-İshal,

-Karın ağrıları,

-Solunum yollarının tıkanması, -Gaz çıkarma veya yellenme,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

AQUA-CARBO Nasıl Kullanılır?

• AQUA-CARBO, zehirlenme sonrası mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

• En düşük tedavi edici doz, genellikle vücut ağırlığının kilogramı başına 1 gram dır.

• Bir zehirlenme olayında hastanın kurtulabilmesi için uygulanması gereken en düşük tedavi edici dozlar aşağıda belirtilmiştir:

-Yetişkinler için: 50-100 gram AQUA-CARBO (240 480 ml ) -1-12 yaş için: 25-50 gram AQUA-CARBO (120 -240 ml )

• Etkin maddesini zamanla yavaş yavaş salan ilaçlarla oluşmuş zehirlenmelerde tekrarlı doz uygulamaları zorunlu hale gelebilir.

• Doktorunuzun uygun gördüğü şekilde tekrarlı dozlar 4-6 saatte bir kullanılır.

• Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve AQUA-CARBO ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

• AQUA-CARBO ağız yoluyla alınır.

• AQUA-CARBO kullanılmadan önce avuç içerisinde sıkılıp, yoğrulup, kuvvetlice çalkalanır. Böylece düzgün bir karışım sağlanacaktır.

• Daha sonra tüpün ağzı kesilir.

• Eğer mide veya burun-mide sondası yardımıyla verilecekse; AQUA-CARBO tüpünün konik ağzı paketin içindeki adaptörlerden biri kullanılarak doğrudan sondaya bağlanır ve AQUA-CARBO tüpü sıkılır.

• Eğer ağız yolundan normal bir şekilde içilecekse veya içirilecekse; AQUA-CARBO bir bardağa veya kaba sıkılarak boşaltılır. Sonra normal olarak ağızdan içirilir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

AQUACARBO (120 -240 ml ) süspansiyonu doktor kontrolünde ve uygun şekilde verilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve Karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer AQUA-CARBO’ nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

AQUA-CARBO

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

AQUA-CARBO’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz.

AQUA-CARBO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AQUA-CARBO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi sonrası dışkı siyah renkte çıkabilir.

AQUA-CARBO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AQUA-CARBO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• AQUA-CARBO’ nun içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

• Bir yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

AQUA-CARBO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• AQUA-CARBO’ yu tercihen bir doktorun gözetiminde kullanınız.

• Bilinci kapalı hastalara içirilmemelidir. Bu durumda mide veya burun-mide sondası yardımıyla uzman gözetiminde uygulanmalıdır.

• Bilinen bir kullanılmama durumu yoktur, her toksik madde için aynı derecede etkili bir adsorban olmayabilir. Demir tuzları, siyanürler, lityum, borik asit, arsenik, etanol, metanol, etilen glikol, izopropanol gibi organik çözücüler üzerinde etkisi düşüktür.

• Korozif (aşındırıcı) madde aldıysanız özellikle dikkat etmelisiniz. Çünkü aktif karbon korozif (aşındırıcı) maddenin yol açtığı yemek borusu ve mide hasarlarının endoskopi ile görüntülenmesini engelleyebilir.

• Belirli bir sıvı ya da elektrolit düzensizliğiniz varsa AQUA-CARBO ile birlikte müshil kullanmanız tavsiye edilmez.

• Zehirlenmeye sebep olan maddenin mide bağırsak hareketleri üzerine durdurucu ya da yavaşlatıcı etkisi varsa AQUA-CARBO kullanıldığında sindirim kanalında tıkanma meydana gelebilir. Bu durumda mide bağırsak sesleri özellikle tekrarlı doz AQUA-CARBO tedavisi gören hastalarda sık ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AQUA-CARBO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Aktif Karbon büyük oranda ilaçları ve gıdaları adsorbe etmektedir. Bu nedenle AQUA-CARBO’ yu kullanıyorken iki saat içerisinde ilaç, gıda gibi benzeri maddelerin veya bitkisel ürünlerin alınmaması veya bunların alınmasından iki saat sonrasına kadar ilacın kullanılmaması gerekmektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• AQUA-CARBO, doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Aktif karbon anne sütü ile atılmamaktadır. AQUA-CARBO emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

AQUA-CARBO’nun araç sürme ve makine kullanımını olumsuz yönde etkilemesi söz konusu değildir.

AQUA-CARBO Etken Maddesi Nedir?

AQUA-CARBO yardımcı madde olarak sadece distile su içermektedir. Distile su haricinde süspansiyon yapıcı yardımcı madde içermemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Tedavinizde İpeka şurubu kullanıldıysa AQUA-CARBO kusma gerçekleştikten 30-60 dakika sonra alınır.

• Tedavinizde gastrik lavaj yöntemi uygulanacaksa AQUA-CARBO gastrik lavajın ilk safhasında uygulanır.

• Eğer belirli bir sıvı ya da elektrolit düzensizliğiniz varsa AQUA-CARBO ile birlikte müshil kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AQUA-CARBO prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.