Aprokam Intrakameral Prospektüsü ve Yan Etkileri

APROKAM nedir ve ne için kullanılır?

APROKAM, sefalosporinler olarak adlandırılan bir antibiyotik grubuna ait sefuroksim (sefuroksim sodyum olarak) adı verilen bir etkin madde içerir. Antibiyotikler, enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.

Bu ilaç katarakt (göze perde inmesi) nedeniyle bir göz ameliyatı geçiriyorsanız kullanılacaktır. Göz cerrahınız bu ilacı, göz enfeksiyonunu önlemek amacıyla, katarakt ameliyatının sonunda enjeksiyon yoluyla gözün içine uygulayacaktır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi APROKAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa APROKAM’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Solunum güçlüğü veya baş dönmesine neden olan ciddi alerjik reaksiyon.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APROKAM’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

APROKAM Nasıl Kullanılır?

 • APROKAM enjeksiyonları, katarakt ameliyatının sonunda, bir göz cerrahı tarafından uygulanacaktır.
 • APROKAM steril toz olarak temin edilir ve uygulama öncesinde enjeksiyonluk serum fizyolojik çözeltisi içerisinde çözülür.
 • Önerilen doz 0,1 mİ sulandırılmış çözelti, yani 1 mg sefuroksimdir.
 • APROKAM yalnızca göz içine (intrakameral) enjeksiyon için kullanılır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı:

  APROKAM’ın optimal dozu ve güvenliliği pediyatrik popülasyonda araştırılmadığından kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  BSbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Eğer APROKAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  APROKAM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  İlacınız bir göz cerrahı tarafından uygulanacaktır. Eğer gerektiğinden fazla ilaç almış olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

  APROKAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  APROKAM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  APROKAM ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  APROKAM tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize danışınız.

  APROKAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  APROKAM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Sefuroksime veya sefalosporİn türü antibiyotiklerin herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı

  duyarlılığınız) varsa

  Doktorunuza durumunuzu bildiriniz. Böyle bir durumda APROKAM kullanmamalısınız.

  APROKAM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Penisilin gibi diğer antibiyotiklere karşı aleıjiniz varsa,
 • Metisİline dirençli Staphylococcus aureus adı verilen bakterilerden kaynaklanan bir enfeksiyon riskiniz varsa, doktorunuz başka bir antibiyotik verebilir.
 • Şiddetli bir enfeksiyon riskiniz varsa,
 • Size komplike katarakt (ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metabolik hastalıklar (diyabet gibi) sonucunda oluşan katarakt) tanısı koyulmuş ise,
 • Katarakt ameliyatı ile beraber başka bir göz ameliyatı da planlanıyorsa
 • Şiddetli tiroid hastalığınız varsa,
 • Komeal endotel hücre sayısı (gözün en ön kısmında yer alan dokunun en içteki tabakasındaki hücre sayısı) 2000’den düşük ise
 • Bu uyanlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  APROKAM sadece gözün içine enjeksiyon yoluyla uygulanır (intrakameral enjeksiyon).

  APROKAM katarakt ameliyatında bulunan aseptik (temiz ve mikropsuz) koşullarda uygulanmalıdır.

  Bİr APROKAM flakonunun, sadece bir hasta için kullanılması gerekir.

  APROKAM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  APROKAM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APROKAM size, sadece yararların potansiyel risklere ağır bastığı durumlarda uygulanacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APROKAM Etken Maddesi Nedir?

  APROKAM" m içeriğinde yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  APROKAM INTRAKAMERAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.