Antimax İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

ANTIMAX nedir ve ne için kullanılır?

 • ANTİMAX, deri üzerine sürülerek kullanılan bir üründür.
 • ANTİMAX; etkin madde olarak, trisiklik antidepresanlar olarak bilinen ilaç grubunda bulunan, kaşınü giderici özelliği olan doksepin hidroklorür içermektedir. 1 gram ANTİMAX, 50 mg doksepin hidroklorür içerir.
 • • ANTİMAX; ağzı plastik kapakla kapatılmış, 30 g beyaz renkli krem içeren alüminyum tüpte kullanıma sunulmaktadır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ANTIMAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdaki sıklık gruplan kullanılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastamn birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastamn birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastamn birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa ANTIMAX’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ciddi aleıjik reaksiyonlar (döküntü, kurdeşen, kaşıntı, nefes almada zorluk, göğüste sıkışma, ağız, yüz, dudaklar ve dilde şişme)

  Bunların hepsi çok ciddi ancak sıklığı bilinmeyen yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANTİMAX’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın:

 • Baş dönmesi
 • Dalgınlık (uyuklama hali)
 • Uyuşukluk hali
 • Yorgunluk
 • Halsizlik
 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı
 • Ağız, dudak ve boğazda kuruluk
 • Susama hissi
 • Tat bozukluğu (acı tat alma, ağızda metalik tat)
 • İdrara çıkmada zorluk
 • Bilinmeyen sıklıkta:

 • İntihar düşüncesi
 • Ruhsal-duygusal değişimler
 • Bulamk görme
 • Tansiyon düşüklüğü
 • Kalp ritm bozuklukları
 • Kansızlık, bazı kan hücrelerinin sayısında ileri derecede azalma
 • Böbreklerde harabiyet
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın:

 • Uygulama bölgesinde yanma ve batma
 • Kaşıntı veya kaşıntıda artış
 • Egzamanın şiddetlenmesi
 • Tahriş
 • Şişme
 • Kum ve gergin deri
 • Bunlar ANTİMAX’ın hafif yan etkileridir.

  ANTIMAX Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmediyse; ANTİMAX, uygulama aralannda en az 3-4 saat olacak şekilde, ince bir tabaka halinde günde 4 kez uygulayınız.

  ANTİMAX’ın 8 günden fazla süre boyunca kullanımının, etkili ve güvenli olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 8 günden fazla süregelen kullamm ile yüksek kan ilaç düzeyleri oluşabilir. Bu durumu engellemek için, ANTİMAX’ı 8 GÜNDEN FAZLA KULLANMAYINIZ.

  Uygulama yolu ve yöntemi

  ANTİMAX’ı deriye ince bir tabaka şeklinde uygulayınız.

  Kapatıcı örtü veya bandaj altında uygulamayınız. Bu yöntem ile yapılan uygulamalarda ilacın emilimi artarak, yan etki oluşturma riski yükselebilir.

  <apağı ters çevirerek tüpü deliniz

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Genel olarak; yaşlı hastalar için doz seçimi, azalmış karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonları, eşlik eden hastalıklar ve alınan diğer ilaç tedavileri göz önünde bulundurularak dozlama aralığının alt sınırından başlayacak şekilde yapılmalıdır.

  Sakinleştirici (sedatif) özellikleri olan ilaçlar, yaşlılarda aşın sakinleşme ve zihin kanşıklığına neden olabilirler. Bu nedenle, ANTİMAX ile tedaviye başladıktan sonra yaşlı hastalar aşırı sakinleşme ve zihin karışıklığı açısından gözlemlenmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda ANTİMAX’ın kullanımı araştırılmamıştır.

  Eğer ANTİMAX’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ANTIMAX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bu ilaç sınıfı ile doz aşımı sonucu ölümler ortaya çıkabilir. Zehirlenme belirtileri hızla ortaya çıkar. Bu nedenle, böyle bir durum oluştuğunda mümkün olan en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

  Belirtileri

  ANTİMAX’ın deri üzerine bölgesel uygulamasında doz aşımı gerçekleştiğinde şu belirtiler ortaya çıkar:

 • Kalp atım ritminde • Elektrokardiyogram (EKG) • Merkezi sinir sistemi
 • bozukluklar değişiklikleri baskılanması

 • Kan basıncında ciddi düşme • Bilinç karışıklığı
 • Dikkat toplama bozukluğu • Aşın etkin tepkiler
 • Kusma
 • Vücut sıcaklığında düşme
 • Çok yüksek ateş
 • Koma
 • Geçici görsel sannlar (refleksler)
 • • Göz bebeğinde genişleme • Kendinden geçme

  • Huzursuzluk • Uyuşukluk

  • Kas katılığı

  ANTIMAX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ANTIMAX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ANTIMAX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  ANTIMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ANTIMAX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • ANTİMAX’ın içeriğinde bulunan etkin madde ve bu gruptaki diğer etkin maddelere veya yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz veya aşın duyarlılığınız var ise,
 • Glokom veya tedavi edilmemiş dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) hastalığınız varsa,
 • Üriner retansiyon (idrar yapmada zorluk) ile ilgili bir rahatsızlığınız veya eğiliminiz varsa,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü olarak bilinen ilaç grubu ile birlikte veya bu ilaçlarla tedavinin sonlanmasım takip eden 2 hafta içerisinde ANTİMAX kullanmayınız.
 • ANTIMAX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • ANTİMAX, sadece deriye dışandan uygulanan bir üründür.
 • Eğer alkollü içecekler tüketiyorsanız, aleıjik hastalıklara karşı etkili (antihistaminik) ilaç kullanıyorsanız, merkezi sinir sistemi baskılayıcı ilaç (depresyona, sara hastalığına karşı etkili ilaçlar, uyku ilaçlan gibi) kullanıyorsanız, bu ilaçlann ve alkollü içeceklerin etkisi, ANTİMAX kullanırken artabilir. Bu nedenle, ANTİMAX’ı bu tür ilaçlar ve alkollü içeceklerle birlikte kullanmayınız.
 • Eğer vücut yüzey alanınızın %10’undan fazlasına ANTİMAX uygularsanız uyuşukluk oluşma olasılığı önemli ölçüde artmaktadır. Vücut yüzey alanınızın %10’u kabaca; bir kolunuzun tamamı (%10), bir bacağınızın önü (%10) veya arkası (%10), gövdenizin yansı [göğüs (%10) ve kann (%10)] olmak üzere belirtilebilir. ANTİMAX ile tedavi edilirken motorlu araç ve makine kullanımına karşı dikkatli olunuz.
 • Kapatıcı örtü veya bandaj altında ilaç uygulaması birçok ilacın emilimini arttırabilmektedir. Bu nedenle ANTİMAX’ı kapatıcı örtü veya bandaj altında uygulamayınız.
 • ANTİMAX kullanımı ile, ANTİMAX’ın etkin maddesi olan doksepine karşı Tip IV aşın duyarlılık tepkimeleri olarak bilinen temas hassasiyetleri gelişebilir.
 • Uzun QT sendromu (kalpte ciddi aüm düzensizliklerine ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes’e (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu ve Torsade de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
 • Ciddi uyku apneniz (uykuda geçici solunum durması) varsa ANTİMAX kullanımı tavsiye edilmez.
 • Ana hastalığa eşlik eden fiziksel veya psikiyatrik bozukluklar, başka bir temel tıbbi ve/veya psikiyatrik hastalığın varlığını gösterebilir.
 • ANTİMAX’ı gözleriniz ile temas ettirmeyiniz.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  ANTIMAX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkollü içeceklerin tüketimi ile ANTİMAX’ın potansiyel sakinleştirici etkisi veya alkolün

  etkisi artabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Doksepin hidroklorürün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
 • ANTİMAX’ı gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doksepin hidroklorür; ANTİMAX’ın terapötik dozları emziren kadınlara uygulandığı takdirde, anne sütünden memedeki çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek düzeyde atılmaktadır.

  Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ANTİMAX tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ANTİMAX tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ANTİMAX kullanımı ile uyuşukluk hali oluşabilir. Bu yüzden, ANTİMAX ile tedavi süresince motorlu araç ve makine kullanımında dikkatli olunuz.

  ANTIMAX Etken Maddesi Nedir?

  ANTİMAX içeriğinde bulunan;

 • Setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatit),
 • Propilen glikol deride tahrişe,
 • Butil hidroksitoluen (E321) lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatit) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe sebebiyet verebilir.
 • Benzil alkol için, kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.
 • Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Sitokrom P450 2D6 olarak bilinen, ilaçlann vücutta yıkımından sorumlu bir enzimin etkinliği bazı bireylerde azalmış olabilir. Bu bireylerde, ANTİMAX’ın etkin maddesi olan doksepinin de içinde olduğu bazı ilaçlann kullanımıyla, beklenenden daha yüksek miktarda ilacın kanda bulunabildiği belirlenmiştir.
 • Bazı ilaçlann ise, bu enzimin etkinliğini azalttığı bilinmektedir. ANTİMAX’ın bu ilaçlar ile birlikte kullanımında; kanda, beklenenden daha fazla doksepin bulunabileceği, bu nedenle ANTİMAX’ın yan etkilerinin görülme olasılığının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 • M AO inhibitörü olarak bilinen ilaç grubu ile birlikte ANTİMAX’ın etkin maddesi olan doksepinin birlikte kullanımında ciddi yan etkiler bildirilmiştir. ANTİMAX ile tedavi başlatılmadan en az iki hafta önce MAO inhibitörü ilaç kullanımına son verilmelidir.
 • ANTİMAX kullanan hastalarda; Simetidin tedavisi başlatıldığında, ciddi yan etkiler (ağız kumluğu, üriner retansiyon, bulamk görme) görülmüştür. Ek olarak; zaten Simetidin tedavisi almakta olan hastalarda, ANTİMAX kullanımı başlatıldığında daha yüksek kan ilaç düzeyleri bildirilmiştir.
 • Alkol alımı ile, ANTİMAX’ın potansiyel yatıştırıcı etkisi şiddetlenebilir. Bu durum, özellikle aşın alkol kullanan hastalarda önemlidir.
 • Şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde, 1 g/gün dozda Tolazamit isimli bir ilaç kullanan bir hastanın tedavisine, 75 mg/gün dozda ağız yoluyla doksepin eklendikten 11 gün sonra, hastamn kan şeker düzeyinde ciddi bir azalmanın görüldüğü bildirilmiştir.
 • ANTIMAX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.