Antepsin Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

ANTEPSIN nedir ve ne için kullanılır?

1. ANTEPSİN nedir ve niçin kullanılır?

ANTEPSİN, etkin madde olarak 1 gram sukralfat içeren 30 ve 60 tabletler halinde kullanıma sunulmaktadır.

ANTEPSİN yemek borusu, mide ve/veya oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Etkisini, özellikle ülserli bölgede koruyucu bir bariyer oluşturarak gösterir. ANTEPSİN, oluşturduğu bariyer sayesinde mide asidi, pepsin diye adlandırılan mide salgısı, safra asidi gibi tahriş edici salgıların salgılandıkları bölgeler ile temasını engeller. ANTEPSİN, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

• Mide ve oniki parmak bağırsağındaki ülserlerin (yaraların) tedavisinde, tekrarının önlenmesinde ve koruma amaçlı (profilaksisi),

• Midenizin iç yüzeyinin iltihaplanması durumunda (Bazı ağrı kesici ilaçlar, strese bağlı gelişen iltihaplanma ve safra sıvısının bir şekilde ince barsaktan aşağı kısma gitmesi yanında mide içine kaçması dahil),

• Yemek borunuzun iç yüzeyinin iltihaplanması durumunda (mide içeriğinin yemek borusu içine kaçması sonucu yanma, yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi, göğüs ağrısı ve yutma güçlüğü ile karakterize hastalıklar dahil),

• Ağız içini kaplayan tabakanın iltihaplanması (radyoterapi/kemoterapi sonrası oluşanlar dahil) ve ağız içi yaraların tedavisinde,

• Strese bağlı mide yaralarının önlenmesi ile strese bağlı mide ülseri kanaması tedavisinde.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANTEPSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANTEPSİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzde, boğazda, dudaklarda ve dilde şişme,

• Kurdeşen,

• Yutkunma güçlüğü,

• Nefes darlığı, solunum güçlüğü gibi alerjik reaksiyonlar. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANTEPSİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kemik dokusuyla ilgili rahatsızlıklar (osteodistrofi, osteomalazi)

• Ensefalopati (beyin fonksiyonlarında bozulma),

• Deri döküntüsü ve kaşıntı,

• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi,

• Uyku hali veya uykusuzluk,

• Baş ağrısı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Anemi (kansızlık)

• Bulantı,

• Kabızlık,

• İshal,

• Kusma,

• Midede rahatsızlık hissi, gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik,

• Bezoar (mide ve bağırsaklarda kümeleşip sertleşmesiyle oluşan kütleler)

• Hazımsızlık,

• Ağız kuruluğu,

• Sırt ağrısı

Bunlar ANTEPSİN’in hafif yan etkileridir.

ANTEPSİN hastanede tedavi gören ağır hastalarda sindirim kanalının tıkanmasına neden olabilir; ancak bu çok nadir görülen bir yan etkidir.

ANTEPSIN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve tedavi süresini belirleyecektir. Tedavinizi doktorunuza danışmadan kesmeyiniz veya uzatmayınız.

ANTEPSİN’le tedavi süreniz genellikle 4-6 haftadır ama gerekli olduğu durumlarda bu süre 12 haftaya kadar uzatılabilir.

Özellikle ülser tedavinizin ilk 1-2 haftasında şikayetleriniz azalsa bile ilacınızı kullanmayı kesmeyiniz.

Günde en fazla alabileceğiniz doz 8 tablettir (8 gram). ANTEPSİN’i, ağız yoluyla kullanınız.

Başka şekilde önerilmemişse, tabletleri aç karnına (yemeklerden en az 1 saat önce), yeterli miktarda su yardımı ile çiğnemeden veya bir miktar su (10-15 mL) içerisinde çözerek kullanınız. Enteral tüp (yutma sıkıntısı olan hastalarda, hastanın beslenmesini sağlanması için kullanılan burundan mide veya bağırsağa kadar uzayabilen bir çeşit tüp) yoluyla uygulama sonrasında, tübün tıkanmasını önlemek için tübü 10-15 mL su ile yıkayınız. ANTEPSİN’i damar içine uygulamayınız.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Kronik böbrek yetersizliğinde alüminyum birikimi ve zehirlenmesi söz konusu olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliğinde kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Eğer ANTEPSİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ANTEPSIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ANTEPSIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ANTEPSİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANTEPSIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer tek doz almayı unutursanız ve takip eden dozun alım zamanı yakın değilse unuttuğunuz dozu alabilirsiniz, yakınsa unuttuğunuz dozu önemsemeyiniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANTEPSIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

ANTEPSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTEPSIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Sukralfat veya ANTEPSİN içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa,

ANTEPSIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Hamileyseniz, hamile kalmak istiyorsanız veya emziriyorsanız,

• Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyaliz hastasıysanız,

• Başka bir hastalığınız için ilaç kullanıyorsanız,

• ANTEPSİN kullanımına bağlı alüminyum birikimi gözlendiyse,

• Daha önce doktorunuz tarafından midenizin boşalma süresinin normale göre geç olduğu söylenmişse,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTEPSIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ANTEPSİN’in besinlerle alınan proteinlere bağlanmasını önlemek amacı ile yemeklerden 1 saat önce (veya 2 saat sonra) aç karnına alınız. Eğer burnunuzdan midenize uzanan bir tüp aracılığıyla besleniyorsanız, ANTEPSİN’i beslenmeden en az 1 saat önce veya sonra alınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ilacı kullanmaya başlamadan önce bu durumu mutlaka doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, ilacı kullanmaya başlamadan önce bu durumu mutlaka doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Araç ve makina kullanımı

ANTEPSİN’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğunu gösteren çalışma yoktur. Ancak baş dönmesi veya uyku hali gibi durumlarda araç ve makine kullanmayınız.

ANTEPSIN Etken Maddesi Nedir?

ANTEPSİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ANTEPSİN’i diğer ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız, bu ilacın etkisi veya eş zamanlı kullanılan ilaçların etkisi değişebileceği için dikkatli olunuz.

Eğer aşağıda adı geçen ilaç etkin maddelerinden herhangi birini içeren bir ilaç kullanıyorsanız, ANTEPSİN’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

• Alüminyum,

• Simetidin veya ranitidin gibi (mide ilaçları) ilaçlar,

• Tetrasiklin, siprofloksasin veya norfloksasin gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler,

• Digoksin (kalp hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç),

• Teofilin (astım ve hava yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Levotiroksin (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir hormon),

• Kinidin (kalp rahatsızlığının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Ketokonazol (mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Antiasitler (midedeki asit düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçlar, örneğin sitrat içeren preparatlar)

• Sülpirid (bazı ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Ağızdan alınan ek beslenme ürünleri

• Yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K vitaminleri)

Eğer yukarıda yer alan ilaçlardan herhangi birinin kullandığınız ilaç olup olmadığından emin değilseniz, ANTEPSİN’i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ANTEPSİN’le eş zamanlı ilaç kullanıyorsanız (yukarıda adı geçen ilaçlar da dahil), bu ilaçlar ile ANTEPSİN uygulaması arasında 2 saat süre bırakınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ANTEPSIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.