Angiodel Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ANGIODEL nedir ve ne için kullanılır?

ANGİODEL tablet 100 mg bensiklan hidrojen fumarat içerir.

ANGİODEL aşağıda listelenen beyinde, kol-bacaklarda ve diğer çevre organlarda kan

dolaşımı bozuklukların tedavisinde kullanılır:

* Beyin kan dolaşımının azalmasına / bozulmasına bağlı olarak görülen durumlar.

Örn. baş dönmesi, baş ağrıları, kulak çınlaması, uyku bozukluklan, psikolojik bozukluklar, konsantrasyon kusuru, unutkanlık ve zihinsel bozukluklara yol açabilen, beyinde damar sertliği (tıpta arterioskleroz olarak anılır).

■ Bacaklarda damar sertliği sonucu oluşan dolaşım bozuklukları. Örn. tek bacakta

üşüme, baldırlarda gece krampları, his kusuru (uyuşma, karıncalanma; tıpta

parestezi olarak anılır), istirahat halinde de görülen aralıklı bacak ağrısı.

" Diyabetik damar bozuklukları. Öm. bacaklarda ülserler (Ulcus cruris olarak

bilinir), Raynaud hastalığı olarak anılan vc özellikle soğukta el ve ayaklarda solukluk, kızarıklık ve morarma ile giden durum, akrosiyanoz olarak anılan, cl vc ayaklarda soğukluk, morarma vc aşırı terleme ile giden bir tıbbi durum.

ANGIODEL tablet kutusunda toplam 50 tablet bulunur. Tabletler blister ambalajlar içerisinde yer alır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANGIODEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok zayıf kişilerde yan etkilere daha sık rastlanabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa* ANGIODEL’i kullanmayı durdurunuz vc derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli aleıjik reaksiyonlar (döküntü, kaşıntı, nefes almada .güçlük, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişme)

• Yukarıda tanımlanan zehirlenme belirtileri görülürse (kan basıncında düşme, dolaşım felci, hatta kalp durması, kalp ritim ve solunum bozukluklan, reflekslerde artış, huzursuzluk, varsanılar, bilinç kaybı, istem dışı kasılmalar)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek veya çok seyrek

görülür. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmanıza gerek olabilir. Olası diğer yan etkiler:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Bilinmiyor:

• Huzursuzluk,

• Geçici zihin bulanıklığı durumu,

• Halüsilasyon,

‘ ^ • Baş dönmesi,

• Baş ağrısı,

• Ellerde titreme,

• Uyku bozuklukları,

• Gastralji,

• Karında şişlik,

• Bulantı,

• Kusma,

Bunlar ANGIODEL’in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler hakkında doktorunuz veya eczacınızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Eğer yan etkilerden biri ciddileşirse, ya da bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

ANGIODEL Nasıl Kullanılır?

• Doktorunuz farklı bir Öneride bulunmadıysa, günde 3 kez birer ANGİODEL tablet almalısınız.

• Doktorunuz uygun bulursa doz günde 3 kez ikişer tablete çıkartılabilir.

• ANGIODEL tabletlerin yemeklerden sonra alınması önerilmektedir.

• ANGIODEL’i daima, doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç ağızdan alınır.

Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile (Örn. bir bardak su ile), bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş ve üzerindeki hastalar için doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak hastalar karaciğer ve böbrek fonksiyonları açısından izlenmelidir.

Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği: Hafif ila orta derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

ANGIODEL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ANGIODEL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı durumunda görülen etkiler kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin, mide bağırsak tahrişi ve kanama eğiliminde artış görülebilir.

Zehirlenme durumunda ise kan basıncında düşme, dolaşım felci, hatta kalp durması, kalp ritim ve solunum bozuklukları, reflekslerde artış, huzursuzluk, varsanılar, bilinç kaybı, istem dışı kasılmalar oluşabilir.

Aşırı dozda ANGİODEL aldıysanız, DERHAL en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

ANGIODEL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

ANGİODEL tableti doktorunuzun söylediği şekilde almaya çalışınız. Ancak bir dozu almayı unutursanız normal şekilde günde 3 kez bir tablet almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANGIODEL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

ANGİODEL ancak gerekli sürede kullanmaya devam ettiğiniz zaman hastalığınızı tedavi edebilir.

Doktorunuzun size söylediği süre boyunca ANGİODEL kullanmaya devam etmeniz önemlidir.

Eğer ANGIODEL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ANGIODEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANGIODEL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Ağır karaciğer, böbrek ve tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan kalp yetmezliğiniz varsa

• Kalp krizi geçirmişseniz

• Son 3 gün içinde beyin kanaması geçirmişseniz

• Sara (Epilepsi) hastaları veya havale (konvülsiyon) geçirenler, ANGIODEL ile tedavi edilmemelidir.

• Önceki 12 ay içerisinde beyin (kraniyo-serebral) travması geçirmiş olan hastalarda, ANGIODEL tedavisi uygulanmamalıdır.

• ANGIODEL, bu yaş grubunda hiçbir klinik veri mevcut olmadığından çocuklara verilmemelidir.

ANGIODEL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Beyin nöbetlerine yatkınlığınız varsa ve özellikle de ilacı yüksek dozda kullanıyorsanız,

• Prostat büyümesine bağlı idrar yapmada zorluğunuz varsa

• Aşağıdaki "‘diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” kısmında listelenen ilaçları kullanıyorsanız

Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANGIODEL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Tabletler bir miktar su ile yemeklerden sonra alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANGIODEL’in gebelik sırasında bebeğe zarar verdiğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak, hamile olaıı veya hamile kalmayı planlayan kadınlar ANGİODEL kullanmadan önce doktorlarına damşmalıdır. Doktorunuz bu dönemde ANGIODEL kullanıp kullanmamanız konusunda karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANGIİODEL’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız ANGIODEL kullanmadan önce doktorunuza damşımz.

ANGİODEL geçici olarak zihin karışıklığına (konfüzyon), uyku bozukluğuna veya baş dönmesine neden olabilir. Bundan dolayı, bu semptomlardan herhangi biri varsa, araç ve makine kullanırken dikkatli olmak gereklidir.

ANGIODEL Etken Maddesi Nedir?

ANGIODEL laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan Önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ANGIODEL’in etkisini veya ANGIODEL diğer ilaçların etkisini değiştirebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız ANGIODEL kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bu durumu belirtiniz:

• Yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Kalp ritmi bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (antiaritmik ilaçlar),

• Beta-bloker olarak sınıf] andırıl an ve ağırlıklı olarak yüksek tansiyon, kalpte ritm bozuklukları gibi bazı kalp-damar hastalıklarında kullanılan İlaçlar,

• Nitratlar olarak anılan ve bazı kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn. göğüs ağrısını önlemek ya da geçirmek için alınan dilaltı haplar)

• Diğer damar genişletici ilaçlar

• Kanı sulandırmak için kullanılan, antikoagülan olarak anılan ilaçlar

• Zihni etkileyen (trisiklik psikotrop) ilaçlar olarak anılan ve bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar

• Lokal anestezikler

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ANGIODEL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.