Androcur-100 Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

ANDROCUR , erkek seks hormonlarına (androjenler) karşı etki gösteren bir hormon preperatıdır. Androjenlerin, prostat kanserinin büyümesine katkıda bulunduğu hastalarda ANDROCUR, bu etkiyi azaltır.

Her ambalajda 30 adet ANDROCUR tablet bulunmaktadır.

Her bir tablette 100 mg siproteron asetat vardır.

ANDROCUR ayrıca 50 mg siproteron asetat içeren, 50 tabletlik ambalajda da sunulmaktadır.

ANDROCUR ameliyat edilemeyecek prostat kanserinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANDROCUR-100’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANDROCUR’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Döküntü,
 • Karın içi kanama

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANDROCUR’ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kemik erimesi,
 • Beyin tümörleri (meninjiyom),
 • İyi ve kötü huylu karaciğer tümörleri,
 • Pıhtılaşmaya eğilim artışı
 • Sarılık, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer üzerine toksik etki.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kilo artışı,
 • Kilo azalması,
 • Cinsel istek azalması,
 • Sertleşme bozukluğu,
 • Depresif durum,
 • Huzursuzluk,
 • Sperm oluşmaması,
 • Meme hassasiyeti,
 • Meme büyümesi,
 • Yorgunluk,
 • Sıcak basması,
 • Terleme,
 • Anemi

Bunlar ANDROCUR’un hafif yan etkileridir.

Olası yan etkiler, görülme sıklıklarına göre de aşağıda yer almaktadır.

İyi, kötü ve belirlenmemiş tümörler

 • Çok seyrek: İyi ve kötü huylu karaciğer tümörleri
 • Bilinmiyor: Beyin tümörleri

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

 • Bilinmiyor: Anemi (kansızlık)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

 • Seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonu

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

 • Yaygın: Kiloda artış veya azalma

Psikiyatrik rahatsızlıklar

 • Çok yaygın: Cinsel istekte azalma, sertleşme bozuklukları Yaygın: Deprese duygudurum, huzursuzluk (geçici)

Vasküler hastalıklar

 • Bilinmiyor: Pıhtılaşmaya eğilim artışı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

 • Yaygın: Nefes darlığı

Gastrointestinal hastalıklar

 • Bilinmiyor: Karın içi kanama

Hepato-bilier hastalıklar

 • Yaygın: Sarılık, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer üzerine toksik etki

Deri ve derialtı doku hastalıkları

 • Yaygın olmayan: Döküntü

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

 • Bilinmiyor: Osteoporoz (kemik erimesi)

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

 • Çok yaygın: Sperm üretiminin geri dönüşümlü inhibisyonu
 • Yaygın: Erkeklerde memelerde büyüme

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

 • Yaygın: Yorgunluk, sıcak basması, terleme

ANDROCUR-100 Nasıl Kullanılır?

Günde 2-3 kez, 1 tablet ANDROCUR100 mg (= 200 300 mg). Günlük maksimum doz 300 mg.

Bir iyileşme hissettiğinizde doktorunuzun uyguladığı tedavi veya dozajı değiştirmeyin veya kullanıma ara vermeyin.

GnRH-agonistleri ile kombine tedavide, başlangıçta yükselen androjen düzeylerine karşı: Önerilen doz şudur: Başlangıçta 5-7 gün süre ile günde 2 kez tek başına 1 tablet (= 200 mg) ANDROCUR-100 mg, daha sonra 3-4 hafta süre ile günde 2 kez 1 tablet ANDROCUR-100 mg (=200 mg) ruhsat sahibi tarafından önerilen dozda bir GnRH-agonisti ile birlikte (GnRH agonisti ürün bilgilerine bakınız).

Testisleri cerrahi olarak çıkartılmış ve GnRH grubu ilaçlarla tedavi edilen hastalarda sıcak basmalarını tedavi etmek için:

Günde H 1 H tablet ANDROCUR-100 (50-150 mg), şayet gerekli ise doz tedricen günde 3 defa 1 tablet’e kadar (300 mg) arttırılabilir.

ANDROCUR yeterli miktarda su ile yutulmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Güvenlilik ve etkililiğine dair yeterli veri bulunmadığı için, erkek çocuklarda ve 18 yaş altındaki erkeklerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda, doz ayarlaması gerektiğini destekleyen veri bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda, doz ayarlamasına gerek olduğunu destekleyen veri bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği: ANDROCUR , karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda karaciğer

fonksiyon değerleri normale dönmedikçe kullanılmamalıdır.

Eğer ANDROCUR ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ANDROCUR ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANDROCUR-100 Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tabletlerinizi normal zamanında almaya devam ediniz.

ANDROCUR-100 Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzun size ANDROCUR reçetelemesini gerektiren başlangıç şikayetleri kötüleşebilir. Doktorunuz söylemediği sürece, tabletleri kullanmaya devam ediniz. ANDROCUR ‘u sonlandırmak istiyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

ANDROCUR-100 Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Karaciğer hastalığınız varsa,

Dubin Johnson sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık), Rotor sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık)

Önceden geçirilmiş ya da hali hazırda karaciğer tümörünüz varsa,

İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa veya daha önce olduysa,

Zayıflamaya neden olan (prostat kanseri dışında) bir hastalığınız varsa,

Ciddi kronik depresyonunuz varsa,

Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

ANDROCUR-100 Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sarılık, hepatit ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Şeker hastalığınız varsa,

Aneminiz (kansızlık) varsa,

Bacakta damar tıkanıklığı varsa,

Daha önce bacakta damar tıkanıklığı, akciğerde pıhtı (pulmoner embolizm), kalp krizi (miyokard infarktüsü) ve inme (serebrovasküler olay) gibi arteryel veya venöz kan pıhtısı sorunuyla karşılaştıysanız,

Nefes darlığınız varsa,

Beyin hasarı öykünüz varsa,

Kan dolaşım bozukluğunuz varsa,

Orak hücreli aneminiz (bir tür kansızlık),

Damar değişikliğine neden olan ileri şeker hastalığınız varsa.

Karaciğer ve böbreküstü bezi fonksiyonları düzenli takip edilmelidir.

İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa doktorunuz ANDROCUR tedavisini durduracaktır.

18 yaş ve altındaki çocuklarda (kız ve erkek) ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANDROCUR-100 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Tabletler, yemeklerden sonra yeterli miktarda su ile alınmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ANDROCUR , yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğuna neden olabilir, zindeliği azaltabilir.

ANDROCUR-100 Etken Maddesi Nedir?

ANDROCUR, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şeker çeşitlerine karşı tahammülsüzlüğünüz (toleransınızın olmadığı) olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçları ANDROCUR ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz:

Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol,

Viral bir enfeksiyon olan HlV’nin tedavisinde kullanılan ritonavir,

Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin,

Sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin,

Sarı kantoron otu,

Kolesterol düşürmek amacıyla kullanılan statin grubu ilaçlar.

Yüksek doz ANDROCUR(100 mg, günde 3 kez), alınan diğer ilacın etki göstermesini sağlayan bazı karaciğer enzimlerinin etkisini yavaşlatabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.