Andante Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

ANDANTE nedir ve ne için kullanılır?

ANDANTE’de bulunan alendronat, bifosfonatlar olarak adlandırılan hormon olmayan ilaç sınıfının bir üyesidir. ANDANTE menopoz sonrası, kadınlarda görülen kemik kaybını önler ve kemiğin tekrar yapılanmasına yardımcı olur. Kalça kemiği ve omurga kırığı riskini azaltır. ANDANTE kırıkların önlenmesi için erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde yararlıdır.

ANDANTE, oblong, beyaz renkli tablettir. Her biri 4 ve 12 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Osteoporoz nedir?

Osteoporoz, kemiklerin erimesi ve zayıflamasıdır. Menopoz sonrasında kadınlarda yaygındır. Ancak erkeklerde de görülebilir. Menopozda yumurtalıklar kadının sağlıklı bir iskelete sahip olmasına yardımcı olan dişilik hormonu östrojeni üretmeyi bırakırlar. Sonuç olarak kemik kaybı görülür ve kemikler zayıflar. Bir kadın menopoza daha erken girerse, daha fazla osteoporoz riski oluşur.

Osteoporozun başlangıcında genellikle belirti görülmez. Ancak, tedavi edilmezse kemiklerde kırılma oluşabilir. Kırıklar genellikle ağn yapsa da, omurga kemiğindeki kırıklar, boy kaybına neden olana kadar fark edilemeyebilir. Kırıklar, bir şey kaldırma gibi olağan günlük faaliyet sırasında ya da genellikle, normal kemiğin kırılmasına neden olmayan küçük yaralanmalardan dolayı oluşabilir. Kırıklar genellikle, kalça, omurga ya da bilekte görülür ve hem ağrıya hem de önemli şekil bozukluklan ve sakatlığa neden olabilir (omurganın eğriliğinden dolayı kambur duruş ve hareket kaybı gibi).

Osteoporoz nasıl tedavi edilebilir?

Osteoporoz tedavi edilebilir ve tedaviye başlamak için hiç bir zaman geç değildir. ANDANTE, hem kemik kaybını önler hem de kaybedilen kemiklerin yeniden yapılmasına yardım eder ve kalça kemiği ve omurgada oluşabilecek kınk olasılığını azaltır.

Aynca, doktorunuz size yaşam tarzınızda aşağıdaki değişiklikleri yapmanızı önerebilir:

Sigarayı bırakma: Sigaranın, kemik kaybı oranını ve bu nedenle kınk riskini artırdığı bilinmektedir.

Egzersiz: Kaslar gibi kemiklerin de güçlü ve sağlıklı kalması için egzersize ihtiyacı vardır. Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışınız.

Dengeli beslenme: Doktorunuz size, beslenme düzeninizi değiştirmenizi ya da besin takviyesi almanızı tavsiye edebilir.

Araç ve makine kullanma becerisini etkileyebilen, ANDANTE ile ilgili bildirilen yan etkiler (bulanık görme, baş dönmesi ve şiddetli kemik, kas veya eklem ağrılarım içeren) mevcuttur. ANDANTE’ye karşı bireysel cevaplar farklı olabilir (Bakınız "Olası yan etkiler nelerdir").

ANDANTE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ANDANTE laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aym anda alınırsa, kalsiyum takviyeleri, antasidler (mide asit salgısını dengeleyen ilaçlar) ve bazı ağızdan alman ilaçlar ANDANTE emilimini engelleyebilir. Bu nedenle, bölüm 3. ANDANTE nasıl kullanılır ‘da verilen talimatlara uymanız Önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ANDANTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar ANDANTE haftada bir defa alınan bir tablettir.

ANDANTE’nin size yararlı olması için aşağıda anlatılan önemli talimatları uygulamalısınız:

1. Programınıza en uygun olan bir gün seçiniz. Her hafta, seçtiğiniz günde bir tane ANDANTE alınız,

ANDANTE’nin hızlıca midenize ulaşması ve yemek borunuzu tahriş etme riskini önlemek için aşağıda yazan 2, 3, 4 ve 5. basamakları takip etmeniz önemlidir.

2. Seçtiğiniz gün uyandıktan sonra ve günün ilk yiyeceğini, içeceğini ya da diğer bir ilacınızı almadan önce, ANDANTE’yi yalnızca tam dolu bir bardak su ile (maden suyu değil) (200 ml’den az olmamak kaydıyla) yutunuz.

• Maden suyu ile birlikte almayınız.

• Kahve ya da çay ile birlikte almayınız.

• Meyve suyu veya süt ile birlikte almayınız.

Tableti kırmayınız veya çiğnemeyiniz ya da emmeyiniz.

3. ANDANTE’yi yuttuktan sonra yatmayınız. En az 30 dakika tamamen dik durumda kalınız (oturma, ayakta durma ya da yürüme gibi). Günün ilk yiyeceğini yiyene kadar yatmayınız.

4. ANDANTE’yi gece yatmadan ya da sabah kalkmadan önce almayınız.

5. Yutma sırasında zorluk ya da ağn hissederseniz, göğsünüzde ağn olursa veya yeni meydana gelen ya da kötüleşen mide yanması yaşarsanız, ANDANTE almayı bırakınız ve doktorunuzla görüşünüz.

6. ANDANTE’yi yuttuktan sonra, günün ilk yiyeceğini, içeceğini ya da antasidler, kalsiyum takviyeleri ve vitaminler dahil olmak üzere o gün alacağınız başka bir ilacı almadan önce en az 30 dakika bekleyiniz. ANDANTE yalmzca, mideniz boş olduğu zaman etkilidir.

Uygulama yolu ve metodu

ANDANTE’nin dozu haftada bir ağızdan alınan 1 tablet (70 mg)’dır. Tablet, aç kamına, bütün olarak 1 bardak su ile yutularak alınır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

ANDANTE çocuklara ve ergenlik çağındaki 1 ere verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

ANDANTE için yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

ANDANTE, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda tavsiye edilmemektedir. Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Alendronat için karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer ANDANTE ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANDANTE kullandıysanız:

ANDANTE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer yanlışlıkla bir seferde birden fazla tablet aldıysanız, tam dolu bir bardak süt içiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Kusmaya çalışmayınız ve yatmayınız.

ANDANTE’yi kullanmayı unutursanız:

Hatırladıktan sonraki sabah yalnızca bir tane ANDANTE alınız. Aynı gün iki tablet almayınız. Kendi programınızdaki gibi haftada bir kez seçtiğiniz gün bir tablet almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANDANTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzun size reçete ettiği süre boyunca ANDANTE kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Tabletleri kullanmaya devam ederseniz, ANDANTE sadece osteoporozunuzu tedavi edebilir. Bu ilacın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa,doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Tüm ilaçlar gibi ANDANTE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat en az 100 hastanın birinde görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat en az 1000 hastanın birinde görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az fakat en az 10,000 hastanın birinde görülebilir.

Çok seyrek : 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok yaygın:

• Bazen şiddetlenen kas iskelet (kemik, kas veya eklem) ağnsı.

Yaygın:

• Mide yanması, yutkunmada güçlük, yutkunma sırasında ağn, göğüs ağnsı, mide yanması veya yutmada zorluk veya ağrıya neden olabilen yemek borusunda (ağzınızı mideye bağlayan boru) yara,

• Eklemlerde şişme,

• Kann ağrısı, midede rahatsızlık hissi veya yemekten sonra geğirme, kabızlık; midede doluluk veya şişkinlik hissi, ishal; mide gazı,

• Saç dökülmesi, kaşıntı,

• Baş ağnsı, baş dönmesi,

• Yorgunluk, ellerde ve bacaklarda şişkinlik.

Yaygın olmayan:

• Bulantı, kusma,

• Yemek borusunda veya midede tahriş veya iltihaplanma,

• Siyah veya katran benzeri dışkı,

• Bulanık görme, gözlerde ağn veya kızanklık,

• Döküntü; ciltte kızanklık,

• Geçici grip benzeri semptomlar, kas ağrısı, kendini iyi hissetmeme ve bazen tedavinin başlangıcında görülen ateş,

• Tat alma duyusu bozukluğu

Seyrek:

• Kurdeşen, yutkunmada ve nefes almada güçlüğe neden olabilecek yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişkinlik gibi alerjik reaksiyonlar,

• Kas kramplan veya spazmlan ve/veya parmaklarda veya ağzın etrafında kanncalanma hissi dahil, kandaki kalsiyum seviyesi düşüklüğü belirtileri,

• Kannda veya midede ülser (bazen şiddetli veya kanamalı),

• Yemek borusunda daralma,

• Güneş ışığı ile daha da kötüleşen deri döküntüsü; şiddetli deri reaksiyonlan,

• Ağızda ve/veya çenede ağn, ağız içinde şişlik ve yaralar, çenede hissizlik veya ağırlık hissi veya diş kaybı. Bunlar genellikle diş çekimi sonrası gecikmiş tedavi ve enfeksiyonla ilişkili, çenedeki kemik hasarını (osteonekroz) işaret eder. Bu gibi belirtiler gerçekleşirse, doktorunuz ve diş hekiminiz ile iletişime geçiniz.

• Osteoporoz için özellikle uzun dönem tedavi olan hastalann uyluk kemiğinde olağandışı kınk seyrek olarak meydana gelebilir. Uyluk kemiği kınğının olası erken belirtilerinden olan uyluk, kalça veya kasıklannızda ağn, zayıflık veya rahatsızlık hissederseniz doktorunuza danışınız.

• Tabletler çiğnendiği veya emildiği zaman ağız yaraları.

Yiyecekler veya içecekler (maden suyu dahil) ile birlikte alınması ANDANTE’nin etkisini azaltacaktır. Bundan dolayı bölüm 3. ANDANTE nasıl kullanılır ‘da verilen talimatlara uymanız önemlidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Araç ve makine kullanımı

ANDANTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANDANTE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Alendronat sodyum trihidrat veya ANDANTE’nin içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa

• Daralma veya yutkunmada güçlük gibi belirli bir yemek borusu (ağzınızı mideye bağlayan boru) hastalığınız varsa

• En az 30 dakika boyunca ayakta duramıyorsanız ya da dik oturamıyorsamz

• Doktorunuz kanınızdaki kalsiyum değerinizin düşük olduğunu söylemişse

• Böbrek hastalığınız varsa,

• Yutma veya sindirim ile ilgili probleminiz varsa,

• Doktorunuz size Barrett özofagusunuz (yemek borusunun alt tarafındaki hücrelerde değişiklikler ile ilişkili bir durum) olduğunu söylerse,

• Kanınızdaki kalsiyum seviyesi düşükse,

• Zayıf diş sağlığı, diş eti çekilmesi, planlanan diş çekiminiz varsa veya düzenli diş bakımı yapmıyorsanız,

• Kanserseniz,

• Kemoterapi veya radyoterapi görüyorsanız,

• Kortikosteroid ilaçlar (prednizon veya deksametazon gibi) alıyorsanız,

• Sigara kullanıyorsanız veya kullanmışsanız (bu durum dental problem riskini arttırabilir)

ANDANTE ile tedaviye başlamadan önce dişlerinizi kontrol ettirmeniz önerilebilir.

ANDANTE ile tedavi iyi ağız hijyeninin devamlılığı önemlidir. Tedaviniz boyunca rutin diş kontrolünüzü yaptırmalısınız ve diş kaybı, ağn veya şişme gibi ağız veya dişlerinizde herhangi bir problemle karşılaşırsanız, doktorunuz veya diş hekiminiz ile iletişime geçmelisiniz.

ANDANTE’yi bir bardak su ile almadıysanız veya aldıktan sonra 30 dakika geçmeden uzandıysanız yemek borunuzda (ağzınızı mideye bağlayan boru) iritasyon, iltihaplanma veya ülserasyon ile birlikte göğüs ağnsı, mide yanması, veya yutkunmada güçlük veya ağn görülebilir. Bu belirtiler görülmeye başladıktan sonra hasta ANDANTE almaya devam ederse belirtiler daha da kötüleşebilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANDANTE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ANDANTE prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.