Anapolon Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

ANAPOLON nedir ve ne için kullanılır?

ANAPOLON’un içinde bulunan oksimetolon ağızdan alınan güçlü bir androjenik maddedir.Vücuttaki başlıca erkeklik hormonu olan testosteron’un sentetik bir türevi olan oksimetolon, kemik iliği yetersizliğine bağlı anemisi (kansızlığı) olan hastalarda eritropoietin adlı hormonun üretimini ve idrar yolu ile atılımını artırır. Alyuvar yapımı yetersizliğine bağlı anemilerde ise, eritropoezi (alyuvar yapımını) sıklıkla uyarır.

ANAPOLON anabolik steroidler sınıfında yer alır ve testosteronun (erkeklik hormonu) sentetik bir türevidir.

ANAPOLON, vücutta alyuvar yapımındaki azalmaya bağlı anemilerin (kansızlık), sonradan oluşan ya da doğuştan aplastik anemilerin (genelde nedeni bilinmeyen ve kemik iliği yetersizliği ile karakterize anemi), miyelofibrozis (nedeni bilinmeyen kötücül bir kemik iliği hastalığı) ve miyelotoksik ilaçlara (kemik iliği fonksiyonlarını bozucu ilaçlar) bağlı olarak oluşan hipoplastik anemilerin (kemik iliği yetersizliğinden kaynaklanan ağır anemiler) tedavisinde kullanılır.

4. Olası Yan Etkiler

Tüm ilaçlar gibi ANAPOLON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANAPOLON’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, dil ve dudaklarda şişme
 • Nefes almada güçlük
 • • Deride yaygın kızarıklıkla birlikte kaşıntılı döküntüler

 • Sarılık
 • ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANAPOLON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

  ‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın:

 • Erkeklerde ergenlik öncesi dönemde peniste büyüme ve sertleşme sıklığında artma
 • Her iki cinste de cinsel istekte artma ya da azalma.
 • Yaygın olmayan:

 • Erkeklerde; ergenlik sonrası dönemde testis fonksiyonlarının baskılanması, testislerin küçülmesi ve sperm sayısında azalma, iktidarsızlık, kronik priapizm (erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme), epididimit (testis arkası iltihabı), jinekomasti (erkekte meme büyümesi), mesane (sidik torbası) aşırı duyarlılığı ve semen sıvısında azalma,
 • Kadınlarda; klitoriste büyüme ve adet düzensizlikleri, ses kalınlaşması
 • Eksitasyon (uyarılma) ve uykusuzluk
 • Demir eksikliğine bağlı kansızlık ve kan sulandırıcı ilaçlar ile birlikte kullanımı ile
 • kanama

 • Karaciğer testlerinde bozulma,
 • Seyrek:

 • Uzun süreli kullanımda sarılık da dahil olmak üzere karaciğerde fonksiyonları bozucu ve bazen kötü karaktere sahip durumlar
 • Kadınlarda ve ergenlik öncesi erkek çocuklarda akne, kadınlarda kıllanma ve erkek tipi saç dökülmesi, ergenlik sonrası erkeklerde saç dökülmesi
 • Çocuklarda büyüme gerilemesi, erişkinlerde kas krampları
 • Safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık
 • Kilo artışı ve ödem
 • ‘Bunlar ANAPOLON’un hafif yan etkileridir.’

  ANAPOLON Nasıl Kullanılır?

  Doktorlar tarafından başka türlü önerilmediği takdirde tavsiye edilen doz günde vücut kg’ı başına 1.5 mg’dır. Genellikle etkin doz günde vücut kg’ı başına 1-2 mg’dır fakat daha yüksek dozlar gerekebilir. Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır.

  Tedaviye cevap sıklıkla hemen görülmez ve tedavinin üç ila altı ay sürdürülmesi gerekebilir.Hastalık belirtilerinin azalmasından sonra hastaların bir kısımında tedavi kesilebilirken, diğer bir kısımında ise tedaviye daha düşük dozda devam edilebilir.

  ANAPOLON için önerilen doz ve tedavi süresi aşılmamalıdır.

  ANAPOLON, bir bardak su ile alınmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  ANAPOLON çocuklarda çok dikkatle ve özellikle kemik iliği üzerindeki etkilerini çok iyi bilen uzmanların kontrolünde kullanılmalıdır. Çocuklarda boy uzamasında gerilemeye yol açabilmekte ve bu etki ilaç bırakıldıktan sonra 6 ay devam edebilmektedir. Bu nedenle tedavi 6 aylık aralarla alınan röntgen filmleri yardımıyla izlenmeli ve çocuğun yetişkin boya ulaşması güvence altına alınmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 yaş üzeri hastalarda tedaviye düşük dozla başlanılması önerilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

  Ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliğinde ANOPOLON kullanılmamalıdır.

  Eğer ANAPOLON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ANAPOLON

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ANAPOLON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ANAPOLON Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  ANAPOLON Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  ANAPOLON tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  ANAPOLON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ANAPOLON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları.
 • Erkeklerde prostat ve/veya meme kanseri varlığı.
 • Kanda kalsiyum düzeyinin yüksek olduğu kadınlardaki meme kanseri.
 • Hamilelik.
 • Ağır böbrek ve/veya karaciğer bozukluğu.
 • ANAPOLON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Ciddi yan etkileri nedeniyle gerek ANAPOLON gerekse de benzer etkili diğer erkeklik hormonu içeren ürünler sporcuların yeteneklerini arttırmak amacıyla kullanılmamalıdır.
 • Meme kanseri bulunan hastalarda ANAPOLON veya benzer ilaçlar ile tedavi, kandaki kalsiyum düzeyinin yükselmesine neden olabilir. Böyle durumlarda ilaç kesilmelidir.
 • Normal dozlarda uygulanan ANAPOLON veya benzer ilaç tedavisi sırasında, sarılık da dahil olmak üzere karaciğerde fonksiyonları bozucu ve bazen kötü karaktere sahip durumlar ortaya çıkabilir.
 • Sarılık ağrısız ve kaşıntılı yada kaşıntısız olabilir ve yanlış değerlendirilebilinir. İlaca bağlı sarılık ilaç kesildiğinde genellikle düzelir. Tedaviye devam edilmesi durumunda koma ve ölüm ortaya çıkabilir. ANAPOLON tedavisi sırasında karaciğer fonksiyonları belli aralıklar ile kontrol edilmelidir.

 • ANAPOLON veya benzer ilaçları kullanan kadınlarda erkekleşme belirtileri ve adet görememe durumu görülebilir.
 • ANAPOLON veya benzer ilaçlar ile tedavi edilen hastaların bazılarında demir eksikliği anemisi olarak bilinen bir kansızlık tablosu ortaya çıkabilmektedir. Gerekli testler ile tablonun kesin tanısını takiben hastalara uygun demir tedavisi uygulanmalıdır.
 • ANAPOLON veya benzer ilaçlar ile tedavi edilen aplastik anemili hastalarda lösemi (kan kanseri) gelişebilir. Ancak burada ilacın rolünün bulunup bulunmadığı ve eğer varsa bunun ne olduğu açıklığa kavuşmamıştır.
 • ANAPOLON veya benzer ilaçları kalp, böbrek veya karaciğer hastalığı bulunan hastalara verirken dikkatli olunmalıdır. Bazen kalp yetmezliği tablosu bulunan hastalara verildiğinde bu ilaçlar hastalarda var olan ödemi fazlalaştırabilir. Bu durum uygun ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.
 • ANAPOLON veya benzer ilaçlar, antikoagülanlara (kanın pıhtılaşmasını önleyen-geciktiren ilaçlara) duyarlılığı artırabilir. Antikoagülan dozunun, hastalardaki kanama ve pıhtılaşma zamanlarını normal düzeyde tutmak amacı ile azaltılması gerekebilir.

  ANAPOLON veya benzer ilaçların kan şekeri düzeyini değiştirdikleri gösterilmiştir. Diyabetikler (şeker hastaları) hastalar dikkatle izlenmeli, insülin veya diğer kan şekerini düzenleyici ilaçların dozu uygun şekilde ayarlanmalıdır.

  ANAPOLON veya benzer ilaçlar, prostat büyümesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Söz konusu ilaçlar ile tedavi edilen yaşlı erkek hastalar, prostat büyümesi ve prostat kanseri gelişmesi bakımından daha yüksek bir risk altında bulunabilirler.

  ANAPOLON veya benzer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda ateroskleroz (damar sertliği) ile birlikte görülen kan lipid değişiklikleri ortaya çıkabilmektedir. Bu değişikliklere örnek olarak iyi kolesterolün (HDL) azalması ve bazen kötü kolesterolün (LDL) artması gösterilebilir. Bu değişiklikler önemli ölçüde fazla olabilir ve hasta için ciddi riskler doğurabilir.

  Çocuklar: Gerek ANAPOLON gerekse de benzer etkili diğer erkeklik hormonu içeren ürünler çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Söz konusu ürünler çocuklarda boy uzamasında gerilemeye yol açabilmekte ve bu etki ilaç bırakıldıktan sonra 6 ay devam edebilmektedir.

  Bu nedenle tedavi 6 aylık aralarla alınan röntgen filmleri yardımıyla izlenmeli ve çocuğun yetişkin boya ulaşması güvence altına alınmalıdır.

  Eğer başka bir hastalığınız varsa, bünyeniz alerjikse ve başka herhangi bir ilaç alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  ANAPOLON İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ANAPOLON, aç ya da tok karnına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde ve hamile olması muhtemel olanlarda kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ANAPOLON veya benzer ilaçların insan sütüne geçip geçmedikleri bilinmemektedir. İlacın doğurabileceği istenmeyen etkiler bebekte ortaya çıkabileceğinden ilaç kullanıldığı sürece süt verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  ANAPOLON Etken Maddesi Nedir?

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığımızın olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Gerek varfarin gerekse de diğer antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyici-geciktirici) ilaçlar ile birlikte ANAPOLON alan hastalarda, kanama ve pıhtılaşma zamanlarında uzamalar olabileceğinden, böyle hastalar özellikle gizli kanama belirti ve bulguları açısından dikkatle izlenmeli; gerekiyorsa varfarin dozunda düzenlemelere gidilmelidir.

  Laboratuar Testleri ile etkileşme:

  Açlık kan şekeri ve glikoz tolerans testlerinde değişiklikler oluşabilir.

  ANAPOLON kullanımına bağlı tiroid fonksiyon testlerinde değişiklikler olabilir ve bu değişiklikler tedavinin durdurulmasından sonra genellikle 2-3 hafta daha devam edebilir.

  Protrombin zamanı (kanın pıhtılaşma zamanı) ANAPOLON kullanımına bağlı olarak uzayabilir.

  Sodyum, klorür, su, potasyum fosfat ve kalsiyumun vücutta tutulması artabilir.

  Serum kolesterolünde artma veya azalma ortaya çıkabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ANAPOLON prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.