Ampisid Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

AMPISID IM nedir ve ne için kullanılır?

AMPİSİD penisilin antibiyotikleri adı verilen ilaç grubuna aittir. Ampisilin ve sulbaktam isimli iki aktif maddenin bileşimidir. Sulbaktam penisiline dirençli bakterilere karşı etkinlikte ampisiline yardım eder.

AMPİSİD enjeksiyon için beyaz ile kırık-beyaz arası renkte toz içeren 1 flakonda sunulmaktadır.

AMPİSİD duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı), otitis media (orta kulak iltihabı), epiglottit (nefes borusu kapakçığı iltihabı), pnömoni (akciğer iltihabı) dahil üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları: idrar yolu enfeksiyonları ve piyelonefrit (idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap): peritonit (karın zan iltihabı), kolesistit (safra kesesi iltihabı), endometrit (rahim iç tabakasının iltihabı) ve pelvik selülit dahil intraabdominal (kann içi) enfeksiyonlar; bakteriyel septisemi (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık); deri yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları ve gonokok (bel soğukluğuna neden olan mikroorganizma) enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

ı

AMPİSİD abdominal (karın) veya pelvik (kadınlarda iç cinsiyet organlarının yer aldığı bölge) cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu (kann zarının iltihaplanması) ihtimali olan hastalarda ameliyat sonrası yara enfeksiyon olasılığını azaltmak amacıyla ameliyat öncesinde de kullanılabilir. AMPİSİD, gebeliğin sonlandınlması veya sezaryen ameliyatı sonrası iltihabik durumu azaltmak amacıyla korunma için kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AMPISID IM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Diğer enjeksiyonluk antibiyotiklerde olduğu gibi, gözlenen belli başlı istenmeyen etki, özellikle kas içi uygulamada enjeksiyon yerindeki ağrıdır.

Çok az sayıda hastada damar içi kullanımdan sonra flebit (toplardamar iltihabı) veya enjeksiyon yerinde reaksiyon gelişmiştir.

En sık gözlenen yan etkiler anormal karaciğer enzimleri, kan bilirubini ve idrar tetkiki sonuçlarıdır.

 • Kansızlık, pıhtılaşma bozuklukları, kan değerlerinde bozukluklar
 • Nefes almada güçlük
 • Göğüste sıkışma
 • Göz kapaklarında, yüz ve dudaklarda şişme
 • Tüm vücutta kırmızı, kaşınan benekler
 • Ciltte şişlik
 • Aşın duyarlılık reaksiyonu ve aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı şok.
 • Sersemlİk/uyku hali.
 • Bulantı, kusma, İshal, ince ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması, uzun süreli
 • antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu İshalle seyreden barsak iltihabı

 • Sarılık, anormal karaciğer fonksiyonu
 • Döküntü, kaşıntı ve diğer deri reaksiyonları
 • Nadir olarak ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla seyreden
 • iltihap (Stevens-Johnson sendromu, epidermal nekroliz)

 • İştahsızlık, aşın susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (İntersitisvel nefrit)
 • Karaciğer enzimlerinde, kan laboratuar değerlerinde değişiklikler
 • Bu istenmeyen etkilerin bir çoğu tedavi kesildiğinde normale döner.

  Seyrek olarak havale (konvülziyonlar) ve böbrekte iltihap raporlanmıştır.

  AMPISID IM Nasıl Kullanılır?

  AMPİSİD’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sahip olduğunuz veya korunmanız gereken enfeksiyonun türüne bağlı olarak ilacınızın dozunu ve uygulama sıklığını doktorunuz belirleyecektir.

  Olağan doz aşağıdaki şekildedir:

  Erişkinlerde:

  6-8 saatlik aralara bölünerek günde 1.5-12 g’dır. Şiddetli olmayan enfeksiyonlar 12 saatte bir uygulama ile tedavi edilebilir.

  Uygulama sıklığı aynı zamanda böbrek fonksiyonlarına da bağlıdır.

  Ameliyat enfeksiyonlarını önlemek amacıyla anestezi başlangıcında 1.5-3 g AMPİSİD verilir. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir ve aksi gerekmedikçe ameliyattan 24 saat sonra durdurulur.

  Komplike olmayan gonore tedavisinde 1 g oral probenesid ile beraber 1.5 g AMPİSİD (1 flakon) tek doz olarak verilebilir.

  Enjeksiyon için çözelti hazırlandıktan sonra AMPİSİD doktorunuz veya hemşireniz tarafından kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanır. Lidokain eriyiği asla damar içine uygulanmamalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Doz aynı zamanda çocuğun ağırlığına bağlıdır. Olağan doz 6-8 saatlik aralara bölünmüş halde günde 150 mg/kg’dır.

  Yeni doğanlarda (özellikle erken doğanlarda) hayatın ilk haftasında tavsiye edilen doz. 12 saatte bir bölünmüş dozlar halinde 75 mg/kg/gün’dür.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği

  Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızı daha az sıklıkta uygulayacaktır.

  Eğer AMPİSİD ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  AMPISID IM

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  AMPİSİD size tıbbi gözetim altında verileceğinden, ilacınızı bir kerede fazla miktarda almanız beklenmez. Ancak AMPİSİD’i fazla dozlarda aldığınızı düşünüyorsanız doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz.

  AMPİSİD den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AMPISID IM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  AMPİSİD sağlık personeli tarafından uygalanacağı için dozunuzun unutulması beklenmez bununla birlikte dozunuzun unutulduğunu düşünüyorsanız doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMPISID IM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Tedavi doktorunuzun belirttiği süre boyunca devam etmelidir. Eğer tedavi vaktinden önce kesilirse enfeksiyon yeniden başlayabilir veya daha kötüye gidebilir.

  AMPISID IM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AMPISID IM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa

  • Daha önceden herhangi bir penisiline allerjik reaksiyon gösterdiyseniz

 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız
 • • Bulaşıcı mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) ve herpetik virüs kaynaklı enfeksiyona sahipseniz

  AMPISID IM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz

 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
 • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
 • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa
 • Böbrek, karaciğer veya kan bozukluğunuz varsa
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMPISID IM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  AMPISID IM İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, doktorunuz önermedikçe AMPİSİD almayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından önerilmediğİ müddetçe emzirme döneminde AMPİSİD kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  AMPISID IM Etken Maddesi Nedir?

  Her 500 mg AMPİSİD (500 mg ampisilin + 250 mg sulbaktam) yaklaşık 57.5 mg (2.5 mmol) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • Allopurinol (ürik asit miktarım azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.

  • Aminoglikozidler ile birlikte uygulanacaksa en az bir saatlik ara ile farklı bölgelerden uygulanmalıdır.

  • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.

  • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.

  • Metotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) AMPİSİD ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.

  • Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.

  • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir İlaç) ağızdan alınan AMPİSİD’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmedİyse. aynı zamanda kullanmayınız.

  • AMPİSİD bazı laboratuvar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  AMPISID prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.