Amoksina 500 mg Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Amoksina, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur.

Amoksina tablet 1000 mg amoksisilin içerir ve beyaz ya da beyazımsı renkli, iki yüzü çentikli, oblong tablet görünümündedir. Her kutuda 16 tablet bulunur.

Amoksina, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Bademcik iltihabı (tonsillit), kafa kemiklerindeki boşluklarda gelişen iltihap (sinüzit), orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında,
 • Bronşit, zatürre gibi alt solunum yolları ve akciğer enfeksiyonlarında,
 • İdrar kesesi, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında,
 • Lohusalık humması, düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar, bel soğukluğu, yumurtalık kanalları, prostat iltihabı ve karın içi organlarda gelişen enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlarda
 • Çıban, abse, yılancık, sivilceler gibi cilt enfeksiyonlarında,
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tekrarının önlenmesi amacı ile bu hastalığa etkili bir veya iki ilaç ile birlikte,
 • Bakterilerin neden olduğu kalp iç zarı enfeksiyonlarında, • Karın zarı iltihabı, tifo ve tifo benzeri ateşler ve diş abselerinde de kullanılabilir.

Amoksina’nın Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Amoksina’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Amoksina’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Döküntü ve kaşıntınız varsa (Bu istenmeyen etki yaygın olmayan şekilde görülür yani 100 insandan birini etkiler)
 • Akut böbrek yetmezliği ve interstisyel nefriti düşündürecek idrar değişiklikleri, idrara çıkmada azalma veya kesilme, idrarda kan gibi bulgular, olursa veya ciddi böbrek yetmezliğini düşündürecek şekilde kan testlerinizde bozukluk mevcutsa (Bu yan etki çok seyrek görülür yani 10 000 kişiden birini etkiler)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • İshal
 • Hafif döküntüler
 • Bulantı

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kusma

Çok Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları,
 • Sinirlilik, kaygı, davranış değişiklikleri, aşırı hareketlilik,
 • Nöbet geçirilmesi,
 • Baş dönmesi,
 • Uykusuzluk,
 • Ağızda veya dilde yaralar, dilde siyah tüylenme,
 • Dişlerde renklenme (özellikle süspansiyon formlarında ve çocuk hastalarda daha sıktır),
 • İdrarda kristal görülmesi (kum dökme),
 • Kan pıhtılaşmasında gecikme veya kırmızı kürelerin parçalanmasında hızlanma.

Bunlar Amoksina’nın hafif yan etkileridir.

Amoksina 500 mg Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve Amoksina ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Doktorunuz başka şekilde önermedi ise, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez 500 mg ya da üç kez 250 mg Amoksina alınması veya şiddetli enfeksiyonlarda ya da alt solunum yolu enfeksiyonlarının tümünde günde iki kez 1 g veya günde 3 kez 500 mg Amoksina almanız gerekir.

Bel soğukluğu enfeksiyonlarında 3 g tek doz alınması önerilir.

Mide ülserinde günde 4 kez 500 mg, oniki parmak bağırsağı ülserinde günde iki kez 1000 mg diger ilaçlar ile birlikte kullanılır.

Riskli hastalarda kalp iç zarı enfeksiyonlarının önlenmesi için diş çekimi gibi işlemlerden bir saat önce 3 g, 6 saat sonra 1,5 g alınır.

Tedaviye, kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun size söylediği süre boyunca devam ediniz.

Bulgularınız geçtikten sonra en az 2 gün daha ilaca devam etmeniz önemlidir.

Amoksina, ağız yoluyla alınır.

Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz.

Tabletleri düzenli aralıklara ve günün aynı saatlerinde almaya özen gösteriniz.

Çocuklarda Amoksina Kullanımı

Vücut ağırlığı 40 kg üzerinde olan çocuklarda erişkin dozları kullanılır. Doktorunuz enfeksiyonun tipine, şiddetine ve çocuğunuzun vücut ağırlığına göre alması gereken dozu hesaplayacaktır. (Vücut ağırlığının kilogramı başına 20 mg ile 45 mg arası günlük dozlar). Yenidoğan ve 3 aylıktan küçük çocuklarda uygulanacak en yüksek doz vücut ağırlığının kilogramı başına 30 mg günlük dozu geçmemelidir.

Yaşlılarda Amoksina Kullanımı

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

Doktorunuz şiddetli böbrek yetmezliğinde günlük dozu azaltabilir.

Bu konuda herhangi bir doz ayarlama gerekliliği bildirilmemiştir.

Eğer Amoksina’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Amoksina 2 Doz Alınır mı?

Amoksina ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Yüksek dozlarda çok az sayıda hastada ilaca bağlı interstisiel nefrit (ilaca bağlı böbrek iltihabı) görülmüştür. İdrarda kristaller (kum dökülmesi) ve böbrek yetmezliği de gelişebilir. Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır.

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz Amoksina dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Amoksina İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Doktorunuzla konuşmadan Amoksina almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

Amoksina Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

Amoksisilin’e veya Amoksina’nın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,

Amoksina Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sefalosporinlere karşı alerjisiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir.

Amoksina tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.

Amoksina’ya dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse

Enfeksiyoz mononükleoz denilen virüs hastalığınız varsa (cilt döküntüsüne neden olabilir)

Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek ve karaciğer testleri ile sizi izleyecektir)

İdrar çıkışınızda azalma veya kum dökme gibi bir durumunuz varsa (ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı almalısınız)

Frengi (bel soğukluğu) hastalığınız varsa veya olduğundan şüphe ediliyorsa

Böbrek yetmezliğiniz varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Amoksina Alkol İle Alınır mı?

Amoksina alkol ile etkileşimi ciddi sonuçlar yaratabilir, ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Amoksina, aç ve tok karnına alınabilir.

Hamileyken Amoksina Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Amoksina tablet, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.

Amoksina tablet, östrojen içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. İlacı kullanırken doktorunuzun önerdiği etkili başka bir yöntemi de kullanmanız gerekebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirirken Amoksina Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Az miktarda anne sütüne geçer ve bebekte duyarlılık oluşturabilir. Hekiminiz tarafından aksi söylenmemişse emzirme sırasında kullanılması önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

Amoksina’nın araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenmez.

Amoksina’nın İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Amoksina’nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha düşük sodyum içermektedir. Bu miktar tuzdan kısıtlı diyeti etkileyecek kadar yüksek değildir. Yani esasında sodyum içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Amoksina Kullanımı

 • Gut hastalığında kullanılan allopürinol kullanılmamalı
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagülanlar) kullanılmamalı
 • Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları (diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmaya ihtiyacınız vardır)
 • Probenesid kullanılmamalı
 • Ayrıca Amoksina bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da hatalı etkileyebilir (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb maddelerin miktarları gibi)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.