Aminocardol Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

AMINOCARDOL etkin madde olarak her bir ampulde 240 mg teofilin etilendiamin içerir.

AMINOCARDOL, ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.

AMINOCARDOL, 3 adet 10 ml’lik ampul içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır. Bununla beraber 100 adet 10 ml’lik ampul içeren hastane ambalajında bulunmaktadır.

AMINOCARDOL, astım, kronşit bronşit (akciğere giden hava yollarının müzmin iltihabı) ve amfizeme (akciğerlerdeki hava keseciklerinin aşırı genişlemesi) bağlı bronş darlıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca sol kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi ve gece ortaya çıkan nefes darlığında kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AMINOCARDOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AMINOCARDOL’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deride kızarıklık, kaşıntı, deriden hafif kabarık döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık (eritem), kurdeşen (ürtiker), eksfolyatif dermatit (deri soyulmasıyla seyreden bir çeşit cilt hastalığı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AMINOCARDOL’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Havale
 • Kalbiniz ile ilgili sorunlar; kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı,
 • Düşük tansiyon
 • Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
 • Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme, zihin karışıklığı (konfüzyon), havale (konvülsiyon), taşkınlık nöbeti(mani)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Uykusuzluk, kaygı, endişe (anksiyete), titreme,
 • Görme rahatsızlığı
 • Bulantı, kusma
 • İştahsızlık, aşırı derecede susuzluk hissi
 • Midede tahriş, karın ağrısı, ishal (diyare), reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) , mide-barsak kanalında kanama.
 • Enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı

Bunlar AMINOCARDOL’un hafif yan etkileridir.

AMINOCARDOL Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz kilonuza ve hastalığınızın derecesine göre dozunuzu belirleyecektir. Eğer ürünün içerisinde parçacık fark ederseniz AMINOCARDOL’u kullanmayınız.

Damar içi (intravenöz) yoldan infüzyonla kullanılır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda dozun vücut ağırlığına ve yaşa göre düzenlenmesi gereklidir. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Eğer AMINOCARDOL ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

AMINOCARDOL ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AMINOCARDOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

AMINOCARDOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

AMINOCARDOL’ü muhtemelen uzun bir süre kullanmanız gerekecektir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun herhangi bir talimatı olmadıkça tedaviyi durdurmayınız.

AMINOCARDOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Teofilin, diğer ksantinler veya AMINOCARDOL’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa AMINOCARDOL kullanmayınız

Akut porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa

Efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsanız

Altı aylığın altındaki çocuklarda AMINOCARDOL IV kullanımı genel olarak önerilmemektedir.

AMINOCARDOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kalp, böbrek, karaciğer veya akciğer hastalığınız varsa,

Kanda oksij en azlığı veya yüksek tansiyonunuz varsa,

Vücudunuzda tiroid hormonu gereğinden fazla üretiliyorsa,

Sigara kullanıyorsanız veya alkol probleminiz varsa,

Aktif grip enfeksiyonunuz varsa veya yakın zamanda grip aşısı yaptırmışsanız,

Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diabet), kalp veya dolaşım bozukluğunuz ve epilepsiniz (nöbet) varsa, AMINOCARDOL’ü dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AMINOCARDOL’u doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AMINOCARDOL’u doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

AMINOCARDOL Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 10 ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik) alıyorsanız,

İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,

Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız

Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz

Allopurinol ve sülfinpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,

Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,

Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,

Antasidler (mide rahatsızlıklarının tedavisi) alıyorsanız,

Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız,

Pentoksifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,

Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,

Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisi) alıyorsanız,

Barbitüratlar,primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,

Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,

Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,

Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,

Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,

İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,

Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,

Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız,

Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan olan HIV enfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,

Sarı kantaron (St. John’s wort ) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız,

Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,

Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,

Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,

Zafirlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız,

İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,

Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız,

Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız,

Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.