Amikaver 500 mg Ampul Prospektüsü

Bu ilacın ismi Amikaver’dir. 2 ml’lik her bir ampul, etkin madde olarak 500 mg amikasin sülfat içerir.

Amikasin, bir antibiyotiktir ve aminoglikozit olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Amikaver belirli bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonları tedavi etmede kullanılır.

Amikaver’in Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Amikaver’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  • Ani kas felci
  • Doğrudan göz küresine enjekte edilmesi gerekebilir ve bu görme bozukluklarına yol açabilir.
  • Kulak çınlaması, baş dönmesi, kısmı geri dönüşümlü ya da dönüşümsüz sağırlık
  • Solunumun kısa süreli durması (apne), bronkospazm (bronşların daralması)
  • Bulantı ve kusma
  • Şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları
  • İdrar miktarında azalma, kanda azot bulunması hali (azotemi), idrarda albümin bulunması (albüminüri), kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin bulunması, serum kreatin düzeylerinde artış gibi böbrek sorunları

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Deri döküntüsü, ilaç ateşi, baş ağrısı, karıncalanma, eozinofil sayısında artış (beyaz kan hücresi: bağışıklık sistemi yanıtlarında yer alan bir türdür), eklem ağrısı (artralji), kansızlık (anemi) ve kan basıncında düşme (hipotansiyon)

Ayrıca nadiren, şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazm meydana gelebilir. Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse ya da bu kullanma talimatında bahsedilmeyen yan etkiler fark ederseniz, lütfen derhal doktorunuzla ya da eczacınızla konuşun. Ne yaşadığınızı, ne zaman başladığını ve ne kadar sürdüğünü not etmeniz yardımcı olacaktır.

Amikaver Nasıl kullanılır?

Yetişkinler: Normal doz günde iki kere 250 500 mg’dır.

Dozlar bazı enfeksiyonlarda artırılabilir.

Amikaver bir kas ya da damara ya da bazen karına enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Çocuklarda Amikaver Kullanımı

Çocuklar: Normal doz, 1 kg vücut ağırlığı başına günde 15 mg/gün olup tek doz halinde veya 7.5 mg’lık eşit iki doza bölünerek 12 saatte bir uygulanır. Toplam günlük doz 1.5 g’ı geçmemelidir.

Yaşlılarda Amikaver Kullanımı

Amikasin böbrekler yoluyla atılır. Mümkün olan her fırsatta böbrek fonksiyonu değerlendirilmeli ve dozaj yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu bozukluğunda açıklandığı gibi ayarlanmalıdır.

Böbrek veya Karaciğer yetmezliği

Amikaver kullanırken, alınan amikasin miktarını kontrol etmek için kan testlerinin yanı sıra işitme ve böbrek testlerine gereksinim duyabilirsiniz.

Eğer Amikaver’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Amikaver 2 Doz Alınır mı?

Amikaver enjeksiyonu, doğru dozun uygulanmasını sağlayacak, kalifiye bir sağlık uzmanı (doktor ya da hemşire) tarafından gerçekleştirilecektir. Nadir durumlarda, size gereğinden fazla Amikaver enjeksiyonu uygulanabilir. Böyle bir durumda, çok fazla yan etki yaşamamanız için doktorunuz bu fazla dozun kanınızdan atılmasını sağlayacaktır.

Amikaver’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

Amikaver kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Amikaver Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Amikaver’in içerisindeki maddelere ya da diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

Myasthenia gravis (kaslarda güçsüzlüğe yol açan bir hastalık) hastalığınız varsa

Yukarıdaki durumlar sizin için geçerli ise ya da geçerli olup olmadığı konusunda emin değilseniz, tavsiye için doktorunuza danışın.

Amikaver Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa

Diğer antibiyotikleri kullandıktan sonra böbrek ya da işitme sorunları yaşadıysanız

Parkinson hastalığı gibi bir kas hastalığınız varsa

Anestezik ya da kas gevşetici ilaçların (örneğin, cerrahiyi takiben) etkileri ortadan kalkıncaya kadar, midenize enjeksiyon yoluyla Amikaver uygulanmayacaktır çünkü bu uygulama nefes alma sorunlarına yol açabilir.

Amikaver’in küçük çocuklarda mideye enjeksiyon yoluyla uygulanması önerilmez.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikde Amikaver Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ya da olabileceğinizi düşünüyorsanız, Amikaver kullanmadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Amikaver enjeksiyonu araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkilemeyecektir.

Amikaver’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün 13.2 mg sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Amikaver Kullanımı

Reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere, kullanmakta olduğunuz ya da yakın bir zamanda kullandığınız diğer ilaçları her zaman doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. Bazı ilaçlar diğer ilaçların etkisi üzerinde etkiye sahip olabilir. Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, bunları doktorunuza bildirmeniz özellikle önemlidir;

  • Diüretikler (idrar söktürücü); örneğin, furosemid (tablet ya da enjeksiyon)
  • Penisilin tipi antibiyotikler
  • Kas gevşetici ilaçlar

İndometazin (antienflamatuar bir ilaç) yenidoğan bebeklerde emilen Amikaver miktarını artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.