Amidovin Ampul Yan Etkiler ve Kullanımı

Bu ilaç ağır kalp ritim bozukluklarında (antiaritmik) kullanılan, etkin madde olarak amiodaron hidroklorür içeren bir ilaçtır ve 6 ampul halinde kullanıma sunulmuştur.

Amidovin Ampul’un Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Amidovin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Amidovin’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Yüzde, dudaklarda ve dilde şişme, nefes kesintisi gibi genel allerjik reaksiyonlar
 • Kalp atım hızının yavaşlaması
 • Normal olmayan kalp ritmi
 • Deride veya gözlerde sararma (ikter), bu durum karaciğer problemlerinin veya tehlikeli olabilecek hasarlar ın belirtisi olabilir
 • Şiddetli solunum yetersizliği
 • Baş ağrısı (sabahları kötüleşen veya öksürme, ıkınma sonrası oluşan)
 • Hasta hissetme, mide bulantısı
 • Baygınlık
 • Görüş bozukluğu
 • Kafa kar ışıklığı

Bu belirtiler beyninizde problem olabileceğinin belirtisi olabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Amidovin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Baş dönmesi
 • Göz kararması
 • Kalp atım hızının hafif yavaşlaması
 • Enjeksiyon yerinde şişme, ağrı, kızarıklık, enfeksiyon renk değişikliği ve toplardamar iltihabı

Amidovin Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Tavsiye edilen standart doz 5 mg/kg damar içi infüzyondur. Bu doz 20 dakikayla 2 saat içinde uygulanır. 250 ml %5 dekstroz içinde seyreltilerek uygulanmalıdır. Bu uygulama 24 saat içinde tekrarlanan infüzyonla en fazla 500 ml %5 dekstroz içinde 1200 mg’a (yaklaşık 15mg/kg vücut ağırlığı) kadar çıkabilir. Akış hızı alınan sonuca göre ayarlanmalıdır.

Amidovin direk kana verilmeli ve çok hızlı verilmemelidir. Bu ilaç şeker (% 5 dekstroz) ile seyreltilmelidir.

Çocuklarda Amidovin Kullanımı

Benzil alkol içermesi nedeniyle bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik etkiye ve ani aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir.

Başlangıç dozu 5 mg/kg damar içi infüzyondur. Bu doz 20 dakika ile 2 saat içinde uygulanır. 250 ml %5 dekstroz içinde seyreltilerek uygulanmalıdır. Bu uygulama 24 saatten birkaç güne kadar 500 ml %5 dekstroz içinde tekrarlanan infüzyonla günde 10 ile 15 mg/kg vücut ağırlığına kadar çıkabilir. Gerekirse eş zamanlı olarak oral tedaviye başlanabilir.

Yaşlılarda Amidovin Kullanımı

Yaşlılar için düşük doz tavsiye edilir.

Eğer Amidovin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Amidovin 2 Doz Alınır mı?

Amidovin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Amidovin Kullanılmaması Gereken Durumlar?

Çok yavaş, çok hızlı ya da düzensiz nabıza sebep olan kalp bloğunuz varsa ya da baş dönmeniz varsa,

Tiroid problemleriniz varsa ya da geçmişte olduysa,

Şiddetli solunum yetersizliğiniz ya da düşük kan basıncınız varsa,

Tek enjeksiyon olarak verilecekse ve düşük kan basıncına, kalp yetersizliğine ya da kalp kası hastalığına sahipseniz,

Amiodarona, iyoda ya da ilac ın içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı alerjiniz varsa,

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Emziriyorsanız.

Amidovin Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

İnfüzyon olarak verildiyse, ve düşük kan basıncına, şiddetli kalp yetersizliğine ya da şiddetli kalp kası hastalığına sahipseniz,

Anestezi durumunda

Astımınız varsa ve yüksek doz oksijen terapisi alımında

Karaciğer hastalığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Amidovin Alkol İle Alınır mı?

Greyfurt suyu ile birlikte alındığında kandaki amiodaron miktarı artacağından ilacın kullanımı sırasında greyfurt suyu almaktan kaçınılmalıdır.

Amidovin alkol ile etkileşimi ciddi sonuçlar oluşturabilir. İlacı almadan önce doktorunuza danışın.

Hamileyken Amidovin Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz Amidovin tedavisininin faydaları, risklerinden daha ağır basıyorsa bu ilacı size uygulayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Amidovin Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız, Amidovin kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Amidovin’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Amidovin, benzil alkol içermektedir. Bu nedenle prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir.

Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Amidovin Kullanımı

Amidovin ile aşağıdaki ilaçlar ı birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Sınıf Ia antiaritmikler (kinidin, prokainamid, disopiramid)

Sınıf III antiaritmikler (sotalol, bretilyum)

Beperidil

Vinkamin

İntravenöz eritromisin

Beta-blokörler ve bazı kalsiyum kanal inhibitörleri (diltiazem, verapamil)

Stimülan laksatifler

Hipokalemiye sebep olan ilaçlar (stimülan laksatiflerin d ışında)

Hipokalemi yapan diüretikler

Sistemik kortikosteroidler, tetrakosaktid

İntravenöz amfoterisin

Oral antikoagülanlar (varfarin)

Dijital glikozidler

Digoksin

Fenitoin

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.