Alzmex Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

Alzmex, etkin madde olarak, demansa karşı ilaçlar olarak tanımlanan bir ilaç grubuna dahil olan memantin içerir.

Bu ilaç, plastik kapaklı, damlalıklı 100 ml bal renkli cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması

nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyarısında rol oynarlar. ALZMEX, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. ALZMEX, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Alzmex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir.

Yaygın :

Baş ağrısı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik, nefesin kesilmesi ve yüksek tansiyon.

Yaygın olmayan :

Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfüzyon, halusinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek :

Nöbetler.

Bilinmeyen :

Pankreasın iltihaplanması ve psikotik reaksiyonlar

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. ALZMEX ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Alzmex Nasıl Kullanılır?

Alzmex ‘i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doz:

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen Alzmex dozu, günde bir kez 20 mg’dır. Yan etki riskini azaltmak için bu doza aşağıdaki günlük tedavi şeması ile aşamalı şekilde arttırılarak ulaşılır:

1. hafta : Her gün, günde bir defa 10 damla (5 mg)

2. hafta : Her gün, günde bir defa 20 damla (10 mg)

3. hafta : Her gün, günde bir defa 30 damla (15 mg)

4. hafta ve sonrası : Her gün, günde bir defa 40 damla (20 mg)

Olağan başlangıç dozu, ilk hafta için, günde bir kez 5 mg. İkinci hafta bu doz, günde bir kez 20 damla(1 x 10 mg) ve üçüncü hafta günde bir kez 30 damlaya (1x 15 mg) artırılır.

Dördüncü haftadan itibaren önerilen doz, günde bir kez 40 damla (1 x 20 mg) seklindedir. Tedavi süresi:

Alzmex ‘i size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Alzmex günde bir kez ağızdan alınır. Oral damla her gün aynı saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral damla, yiyecekle veya yiyecek alımından bağımsız olarak alınabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (40 damla).

Özel Kullanım Durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer Alzmex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Alzmex Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Memantin veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

Alzmex Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Daha önce epileptik nöbet geçirdiyseniz

Yakın zamanda, miyokard enfarktüs (kalp krizi) geçirdiyseniz veya konjestif kalp yetmezliğiniz ya da kontrol edilemeyen hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncınız) var ise

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve Alzmex ‘in klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer DAantagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

Alzmex , çocuklar ve 18 yasından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Alzmex İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ALZMEX kullanırken emzirmeyi durdurunuz.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

Ayrıca; Alzmex reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

Alzmex Etken Maddesi Nedir?

Alzmex her 1 g’da 143 mg sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her 1 g’da 0,25 mg potasyum ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri Alzmex ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

Amantadin, ketamin, dekstrometorfan

Dantrolen, baklofen

Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)

Antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)

Antikonvulzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)

Barbituratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)

Noroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)

Oral antikoagulanlar

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu Alzmex kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.