Alzancer Easytab Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

ALZANCER EASYTAB, beyaz renkli yuvarlak bir yüzünde ALZ yazılı diğer yüzünde 5 yazılı tabletlerdir. Her bir tablet 5 mg doııepezil hidroklorür içerir ve 28 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.

ALZANCER EASYTAB. hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

ALZANCER EASYTAB, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALZANCER EASYTAB’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ALZANCER EASYTAB ile en sık görülen yan etkiler, ishal, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve uykusuzluktur.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek:

  • Karaciğer hasarı örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma, iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin sararması, koyu renkli idrar.

Yaygın olmayan:

  • Mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağrısı ve göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir.
  • Mide veya bağırsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya rektumda kan görülmesi gibi etkileri gözlenebilir.
  • Nöbet veya kasılma (konvülsiyon).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  • İshal, bulantı, baş ağrısı.

Yaygın olarak bildirilen yan etkiler:

  • Kas krampları, bitkinlik, insomnia (uyuma zorluğu), soğuk algınlığı, iştah kaybı, halüsinasyon (varsam, hayal görme), ajitasyon (huzursuzluk), saldırgan davranış, bayılma, baş dönmesi, mide rahatsızlığı, döküntü, kaşıntı, idrar kaçırma, ağrı, kazalar (hastalar düşmeye daha eğilimli hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir), anormal rüyalar.

Yaygın olmayan yan etkiler:

  • Kalp atışının yavaşlaması.

Seyrek olarak bildirilen yan etkiler:

  • Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve ayrıca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler.

Yaşlılarda Kullanımı

İlacın, tedavi süresince Alzheimer’lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Donepezil hidroklorürün klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer ALZANCER EASYTAB’ın etkisinin çok güçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Her gün bir tabletten fazla tablet almayınız. ALZANCER EASYTAB’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kınamazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

ALZANCER EASYTAB’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmasanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALZANCER EASYTAB Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir baltadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz atmayınız.

ALZANCER EASYTAB Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedaviye ara verilmesi durumunda ALZANCER EASYTAB’ın yararlı etkilerinde yavaş yavaş bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir olumsuz etki ile karşılaşılmamıştır.

ALZANCER EASYTAB Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya ALZANCER EASYTAB içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa,

Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

ALZANCER EASYTAB Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz,

Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz,

Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa,

Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa.

Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz,

İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALZANCER EASYTAB İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

ALZANCER EASYTAB yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler ALZANCER EASYTAB’ın etkisini değiştirmez.

ALZANCER EASYTAB alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol ALZANCER EASYTAB’ın etkisini zayıflatabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsaııız ALZANCER EASYTAB kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tiir etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

ALZANCER EASYTAB Etken Maddesi Nedir?

Aspartam

ALZANCER EASYTAB’ın bileşiminde aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.

Sodyum Metabisiilfıt

Bu tıbbi ürün sodyum metabisülfıt içermektedir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Sodyum stearil fumarat

Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyum’a bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin v.b.)

Antibiyotikler

Mantar ilaçları

Kas gevşeticiler

Antidepresanlar

Antikonviilsanlar

Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin)

Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar

Antikolinerjik ilaçlar

Genel anestezikler

Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)

Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına ALZANCER EASYTAB aldığınızı söyleyiniz.

Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçete!i ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.