Altigmin Ne İçin Kullanılır?

Altigmin oral solüsyonu, plastik contalı HDPE kapaklı, bal renkli bir cam şişe içerisinde 120 mililitrelik berrak sarı renkli akıcı bir çözelti beraberinde koruyucu kapaklı kılıf içinde üzeri 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg ve 6 mg’ a işaretli pipet ile takdim edilmektedir. Her 1 mİ solüsyon rivastigmin hidrojen tartarat şeklinde, 2 mg rivastigmin içerir.

Altigmin, kolinesteraz inhibitörleri olarak isimlendirilmiş maddeler sınıfına dahildir. Alzheimer veya Parkinson hastalığı olan hastalarda hafıza bozukluğunun tedavisinde kullanılır.

Altigmin Nasıl Kullanılır?

Bu kullanma talimatında yer alan bilgilerden farklı bile olsalar doktorunuz tarafından size

verilen tüm talimatları dikkatle izleyiniz.

Doktorunuz, düşük doz ile başlayarak ve tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak, dozu giderek arttırarak, ne kadar ALTİGMİN kullanacağınızı size söyleyecektir.

En yüksek doz günde 2 kez olmak üzere 6 mg olmalıdır.

İlacınızdan yararlanmak için her gün kullanmalısınız.

Altigmin’i kullandığınızı sağlık görevlisine söyleyiniz. Ayrıca ilacı birkaç günalmadıysanız da ilgiliyi haberdar ediniz.

Bu ilacın reçete edilmesi uzman tavsiyesini ve tedavinin yararlarının periyodik değerlendirmesini gerektirir.

Doktorunuz siz bu ilacı alırken ağırlığınızı ayrıca takip edecektir.

Oral dozlama şırıngasını kullanarak, Altigmin oral solüsyonun her dozunu direk şırıngadan içebilirsiniz.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Altigmin Kullanımı:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda özel bir doz önerisi yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Altigmin ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer Altigmin’irı etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Altigmin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

Kaza ile size verilen miktardan daha fazla ALTİGMİN aldığınızı anlarsanız doktorunuza bildiriniz. Tıbbi müdahale görmeniz gerekebilir. Kaza ile çok fazla ALTİGMİN alan bazı insanlar, bulantı, kusma, ishal, yüksek kan basıncı ve sanrılar (halüsinasyonlar) geçirmişlerdir. Kalp atışında yavaşlama ve baygınlık meydana gelebilir.

Altigmin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer Altigmin’in bir dozunu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve her zamanki saatinde bir sonraki dozu alınız. Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Altigmin Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzla konuşmadan Altigmin kullanmayı bırakmayınız ya da dozunuzu değiştirmeyiniz.

Eğer birkaç gün boyunca Altigmin almadınız ise doktorunuz ile konuşuncaya kadar bir sonraki dozu almayınız.

Altigmin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Rivastigmine ya da Altigmin’in içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
Altigmin ile aynı tipteki ilaçlara karşı aleıjik tepkiniz var ise,

Bu durumları Altigmin’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Altigmin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Mide bulantısı, kusmak ve ishal gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadınızsa (kusma ya da ishal uzun süreli olursa çok fazla sıvı kaybı görülebilir (dehidrasyon)),

Düzensiz kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

Aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

İdrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

Nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

Astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa,

Titreme şikayetiniz varsa,

Düşük bir vücut ağırlığına sahipseniz (50 kg’dan daha az),

Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa, Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik söz konusuysa derhal doktorunuzla konuşunuz.

Eğer bu uygulamalardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

Eğer birkaç gün ALTİGMİN kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Altigmin İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?
Altigmin’i bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte olmak üzere günde iki kez alabilirsiniz. ALTİGMİN oral solüsyonu bir içecek ile birlikte alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Altigmin Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Altigmin Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız ALTİGMİN ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

Altigmin Etken Maddesi Nedir?

Altigmin, her dozunda lmmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Altigmin Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:
Altigmin ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolinerjik ilaçlar (örneğin, mide krampları ya da spazmlarını rahatlatmak ya da seyahat hastalığını önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar).
Altigmin alırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, çünkü Altigmin anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.

Altigmin Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Altigmin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İlaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla görmenize neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak ortadan kaybolacaktır.

Yaygın Yan Etkiler

 • Mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi ve iştahsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler
 • Huzursuzluk (ajitasyon)
 • Zihin karışıklığı (konfüzyon)
 • Kaygı hali (anksiyete)
 • Baş ağrısı
 • Uyku hali
 • Titreme
 • Mide ağrıları
 • Yemekten sonra midede rahatsızlık
 • Terleme
 • Yorgunluk
 • Zayıflık
 • Genel iyi olmama hissi
 • Kilo kaybı Yaygın olmayan:
 • Bunalım
 • Bayılmak
 • Uyuma güçlüğü
 • Karaciğer fonksiyonu test değerinde değişiklikler
 • Kaza ile düşmeler

Seyrek Yan Etkiler

 • Nöbetler (krizler veya konvülziyonlar)
 • Göğüs ağrısı
 • Kalp krizi (ezici göğüs ağrısı)
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri
 • Kızarıklıklar
 • Kaşınma
 • Sancılar
 • Kalp ritmiyle ilgili sorunlar (yavaş ve hızlı)
 • Sindirim sisteminde kanama (dışkıda veya kusmada kan)
 • Pankreas iltihabı (çoğunlukla bulantı ve kusmayla şiddetli üst mide ağrısı)
 • Yemek borusunun hasar görmesine sebebiyet verebilecek şiddetli kusma
 • Yüksek kan basıncı
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Parkinson hastalığı bulgularının kötüleşmesi veya benzer bulguların gelişmesi (kas sertliği, hareketleri tamamlamakta zorluk gibi)

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Çok fazla sıvının kaybedilmesi (dehidrasyon)
 • Karaciğer hastalıkları (sarı cilt, gözlerin beyazında sarılaşma, idrarda anormal koyulaşma ya da açıklanamayan mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve iştah kaybı)
 • Saldırganlık
 • Huzursuzluk
 • Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik.

Bunlar ALTİGMİN’in genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.

Bazı yan etkiler Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda daha az görülür: İştah kaybı, sersemlik hissi ve diyare (yaygın).

Bazı yan etkiler Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda daha sıktır: Titreme, kazara düşme (çok yaygın); dehidratasyon (çok fazla sıvı kaybetme), uyuma zorluğu, huzursuzluk, Parkinson hastalığı semptomlarında kötüleşme veya benzer semptomların gelişmesi (anormal derecede yavaş hareketler, kontrol edilemeyen ağız, dil ve uzuv hareketi, kaslarda sertlik, anormal derecede azalmış kas hareketi), yüksek kan basıncı (yaygın); hareketlerde kötü kontrol ile anormal duruş ve kalp ritmi problemleri (hem hızlı hem de yavaş) (yaygın olmayan).

Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda bazı ilave yan etkiler: çok fazla salya, anormal yürüme şekli ve sersemlik hissi, düşük kan basıncından ötürü sersemlik.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz hastalığınızın güvenli olarak araç ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. Altigmin tedavinin başında ya da doz arttırıldığı zaman baş dönmelerine ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle meşgul olmadan önce ilacın hangi etkilere neden olabileceğini öğrenmek için beklemelisiniz. Eğer başınız dönüyorsa veya kendinizi sersem gibi hissediyorsanız araç sürmeyiniz, makine kullanmayınız veya dikkat gerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.