Alphagan-p Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

Alphagan-p, plastik bir şişe içinde 5 mİ çözelti olarak kullanıma sunulmuş bir göz damlasıdır.

Alphagan-p, bir antiglokom preparatıdır. Etkin maddesi brimonidindir ve alfa adrenerjik reseptör antagonisti denilen bir ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaç göz içindeki yüksek basıncı düşürmek için kullanılır. Bu yüksek basınç, glokom denilen hastalığa neden olabilir. Yüksek basınç düşürülmezse, görmenizde hasar oluşturabilir.

Alphagan-p Nasıl Kullanılır?

Alphagan-p’yi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

İlacınızın etkisi ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

Önerilen Alphagan-p dozu, etkilenen göze yaklaşık 8 saat arayla olmak üzere günde 3 kez 1 damladır.

Şişenin kapağındaki kurcalamaya karşı güvenlik bandı bozulmuş ise ürünü kullanmayınız.

1. Ellerinizi yıkayın. Başınızı arkaya doğru eğin ve tavana bakın.

2. Alt göz kapağınızı cep oluşturana kadar yavaşça aşağı doğru çekin.

3. Şişeyi ters çevirin ve tedavi gereken göze bir damla düşene kadar şişeyi sıkın.

Alphagan-p Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Brimonidin tartarata ya da ALPHAGAN P’nin diğer bileşenlerine alerjiniz varsa Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü adlı ilaç grubu ile tedavi ediliyorsanız

Alphagan-p, 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır

Alphagan-p Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Geçmişte böbrek ya da karaciğer problemleri yaşadımzsa

Depresyonunuz varsa ya da depresyon geçirdiyseniz, zihinsel kapasiteniz azalmış ise, beyne kan akımı azalmış ise, kalp problemleriniz varsa ya da geçirdiyseniz, kol ve bacaklara kan akımında bozukluk yaşadıysamz veya yaşıyorsanız veya kan basıncı problemi yaşadıysamz ya da yaşıyorsanız

Bazen Alphagan-p ile gözde alerji (gözde şişkinlik, kaşıntı, kızarıklık) görülebilir, alerji gözlenirse ilaç tedavisini kesiniz.

Doktorunuz kullanılmasını tavsiye etmediği sürece ilacı 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

2-7 yaş ve/veya 20 kg altındaki çocuklar, ciddi somnolans (gündüz vakti aşırı uyuklama hali) nedeniyle dikkatle takip edilmelidir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuz ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. Bu tıbbi ürün gerekli ise hamilelerde doktor kontrolü altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Alphagan-p, yorgunlu ve/veya halsizliğe, bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini ve yorgunluk, halsizlik var ise, bunların geçmesini bekleyiniz.

Alphagan-p Etken Maddesi Nedir?

Alphagan-p’nin içeriğinde dozu veya uygulama yolu nedeniyle uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Reçetesiz ilaç ve gıda takviyesi dahil başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz. Özellikle aşağıdakilerden birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Sedatifler (yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç), opiatlar (uyuşturucu ilaç), barbitüratlar veya düzenli olarak alkol tüketiyorsanız

Anestezikler

Beta blokerler gibi kalp rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar veya tansiyon düşürücü ilaçlar

Klorpromazin, metilfenidat ve reserpin gibi metabolizmayı etkileyebilen ilaçlar Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya diğer antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar)

Göz durumunuzla ilgili olmasa bile her türlü duruma karşı ilaçlar

Alphagan-p’yi başka bir göz ilacıyla birlikte kullanıyorsanız, ALPHAGAN P ve diğer ilaç arasında en az 5 dakika ara olmalıdır.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir Hacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.