Alpha D3 Fiyatı ve Kullanımı

Alpha D3’deki D vitamini analogu (D vitamini ile aynı özellikte olan) alfakalsidol (1alfa-Hidroksivitamin D3); karaciğerde süratle, D vitamini metabolizma ürünü olan ve kalsiyum ve fosfat düzenleyicisi olarak hareket eden 1,25-dihidroksivitamin D3 şekline dönüşür.

Alpha D3’de 50 veya 100 kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Vücut içinde 1.25-dihidroksivitamin D3 üretiminin azalması sonucu ortaya çıkan kalsiyum metabolizması dengesizliklerinin neden olduğu aşağıdaki hastalıklarda kullanılır:

Renal osteodistrafi (böbreklere bağlı kusurlu kemik gelişimi), postoperatif veya idiyopatik hipoparatiroidizm (paratiroid bezlerin yetersiz salgı yapması), psödohipoparatiroidizm (paratiroid bezlerin yetersiz salgı yapmasını taklit eden durum), tersiyer hiperparatiroidizm (paratiroid bezlerde asırı salgı yapılması) tedavisine yardımcı olarak;

Raşitizm veya osteomalazi (kemik yumuşaması), neonatal hipokalsemi (yeni doğanın kanında kalsiyum azlığı), kalsiyum malabsorbsiyonu (kalsiyumun bağırsaktan emilim bozukluğu), osteoporoz (kemik dokusunda kalsiyum kaybı sonucunda azalma), malabsorptif veya nutrisyonel D vitamini eksikliğinin tedavisinde kullanılır.

Alpha D3’ün Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Alpha D3’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Alpha D3’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
  • koma(derin bilinç kaybı),
  • pankreasta akut enfeksiyon (ciddi karın ağrıları ve ateş),
  • gözdeki sklera ve konjunktivada kalsiyum birikmesi,
  • düzensiz kalp atışları,
  • böbrekte kalsifikasyon,
  • böbrek yetmezliği, çocuklarda büyüme geriliği.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Alpha D3’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Derinizin herhangi bir yerinde veya dudaklarınızda şişme veya kızarıklık olması durumunda. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Alpha D3 ile kanda kalsiyum artışı (hiperkalsemi) ve fosfor artışı (hiperfosfatemi) dışında herhangi bir yan etki tespit edilmemiştir. Bu yan etki, Alpha D3 tedavisi sırasında yapılan biyokimya testleri ile saptanabilir.

Kas güçsüzlüğü ve krampları, bulantı hissi, susama hissi, kabızlık, ishal, kaşıntı, kanda üre içeriğinin artması, yüksek kan basıncı, yorgunluk, halüsinasyon, konfüzyon, sersemlik, kırmızı noktalı döküntü, sedef döküntüsü, iştah kaybı, kilo kaybı, mide ağrısı, kuru ağız, metalik tat, baş ağrısı, ateş, duyu bozuklukları, fotosensitivite, soğuk hissi, ciltte kaşıntı, kas ve bağ dokuda kalsifikasyon, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar yolu enfeksiyonu, libido azalması, idrarda albumin, kanda yüksek kolesterol, yükselmiş karaciğer değerleri.

Bunlar Alpha D3’nın hafif yan etkileridir.

Alpha D3 Nasıl Kullanılır?

Başlangıç dozu: Yetişkinler ve 20 kg’dan daha büyük çocuklar: Günde 1 mikrogram (1 kapsül)

Hiperkalsemiyi (kanda kalsiyum artışı) önlemek için, dozun biyokimyasal cevaba göre ayarlanması önemlidir.

Hastaların büyük bir çoğunluğu, günde 1 ila 3 mikrogram doza cevap verirler. Günlük devam dozları ise, genel olarak 0.25-2 mikrogram arasındadır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu dozlama şemasına uyunuz. Bu, sizin Alpha D3’den tam yarar görmenizi sağlar.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu

Ağızdan bir miktar su ile yutularak alınır.

Çocuklarda Alpha D3 Kullanımı

(18 yaş altı) 20 kg’dan daha ağır çocuklarda günlük doz 1 mikrogram. 20 kg’dan daha hafif çocuklarda günlük doz kilogram başına 0,05 mikrogram (0,05 mikrogram/kg)

Yaşlılarda Alpha D3 Kullanımı

(65 yaş ve üzeri) Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz durumlarında özel bir kullanım durumu yoktur.

Eğer Alpha D3’ün etkisinin çok güçlü ve zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Alpha D3 2 Doz Alınır mı?

Alpha D3 ’den kullanmanız gerekenden fazlasını almışsanız, doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

Alpha D3’i Kullanmayı Unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Alpha D3 ile tedavi durdurulduğunda oluşabilecek etkiler

Alpha D3 tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

Alpha D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Alpha D3 Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık

Hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin yüksekliği)

Hiperfosfatemi (hipoparatiroidizmle oluşan hariç)

Hipermagnezi (kan magnezyum düzeyinin yüksekliği) varsa kullanmayınız.

Alpha D3 Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Alpha D3 kalsiyum ve fosfatın intestinal absorpsiyonunu yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliği olan hastalarda serum kalsiyum ve fosfatının kontrolü gereklidir. Alpha D3 ile tedavi sırasında, her üç ayda bir düzenli plazma ve idrar (24 saatte toplama) kalsiyum seviyeleri kontrol edilmelidir. Alpha D3 tedavisi kalsiyum, fosfat, alkalin fosfataz, magnezyum ve kreatinin seviyeleriyle birlikte diğer biyokimyasal parametrelerin düzenli olarak izlenmesini gerektirebilir ve sadece uygun izleme imkanı mevcutsa reçete edilmelidir.

Alpha D3 ile tedavi esnasında hiperkalsemi veya hiperkalsiüri meydana gelirse tedavinin plazma kalsiyum seviyeleri normale dönünceye kadar kesilmesi (yaklaşık 1 hafta) durumu hızla düzeltir. Durum düzeldikten sonra kullanılan son dozun yarısı kullanılarak tedaviye yeniden başlanabilir. Hiperkalsemi esnasında kalsiyum suplemantasyonu durdurulmalıdır.

Kemik lezyonlarının iyileşmesi sıklıkla Alpha D3 gereksinimini azaltır. Bu gibi durumlarda uygun doz ayarlaması yapılmazsa hiperkalsemi gelişebilir.

Özellikle renal kalküli geçmişi olan hastalarda Alpha D3 dikkatli uygulanmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Alpha D3’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik de Alpha D3 Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ancak doktorunuz tarafından gerekli görülür ise kullanılmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Alpha D3 Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ancak doktorunuz tarafından gerekli görülür ise kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Alpha D3’nın araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilinen hiçbir bilgi yoktur.

Alpha D3’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Alpha D3 az miktarda (her bir kapsül 100 mg’dan daha az) etanol (alkol) içerir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Alpha D3 Kullanımı

Barbitürat (sakinleştirici, uyku verici ve nöbet tedavisinde kullanılan, merkezi sinir sistemine etkili ilaç grubu) veya diğer antikonvülsan ilaçlar (nöbet giderici) kullanan hastalarda, istenen etkinin görülebilmesi için daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin, kolestipol, sukralfat ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasidlerin alınması Alpha D3‘ün absorpsiyonunu azaltabilir.

Kronik renal diyalize tabi olan hastalara magnezyum içeren antasid veya laksatifler Alpha D3 ile birlikte verilirken dikkat edilmelidir, bu tarz kullanım hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir.

Alpha D3’ün kalsiyum içeren preparasyonlar veya tiyazid diüretikler ile birlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir.

Alfakalsidolün D vitamininin potent bir derivesi olması nedeniyle Alpha D3 tedavisi süresince vitamin D ve analoglarının kullanılması önlenmelidir. Bu tarz kullanımda additif etkiler ve hiperkalsemi meydana gelebilir.

Alpha D3 ile birlikte digitalis alan hastalar, hiperkalseminin kardiyak aritmileri presipite etmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.